Kommentar fra tungt-redaktøren

Tar utlendingene all distribusjonskjøringen nå?

Les tungt-redaktørens kommentar om hvorfor vi har særregler (nei, det er ikke for å være snill mot sjåførene) og hva som vil kunne bli konsekvensen etter de nye kabotasjeforslagene.

Klare, felles regler er viktig, men kontrolletatene må være med på prosessen. Samtidig åpner de nye kabotasjereglene for mer distribusjon, mener tungt.no sin redaktør, Svein-Ove Arnesen
Klare, felles regler er viktig, men kontrolletatene må være med på prosessen. Samtidig åpner de nye kabotasjereglene for mer distribusjon, mener tungt.no sin redaktør, Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

EUs veipakke er nylig offentliggjort. Den er etterlengtet - og vil skape rabalder. Men den er også nødvendig.

Transporten vil være tjent med felles EU-regler. Det fordrer dog at kontrollapparatet er med i prosessen slik at brudd på lovene kan møtes med fungerende sanksjoner.

Særregler i enkelte land gjør transport og kontroller unødvendig komplisert.

At særregler er innført, er helt naturlig og forundringsverdig lite debattert.

Særreglene har ofte kommet som en konsekvens av ønsket om å verne sitt eget lands transportnæring. Beste eksempel i så måte er Finland som innførte egne kabotasjelover, selv om det lå i dagen at de til slutt måtte bøye seg for EU. Det gikk i mer enn to år. I løpet av den tiden hadde landet ivaretatt egne transportørers virke på tvers av EUs ønske om fri flyt av varer og tjenester.

Ukehvil i hytta kan ikke kontrolleres godt nok

Det samme er egentlig kravet om å ta ukehvilen utenfor hytta. Det er ikke for å være snill mot den stakkars sjåføren. Det henges riktignok på knaggen merket «sosial dumping» men handler også om å ikke fylle alle parkeringsplasser med lastebiler som står i ukevis mens de venter på lass ut. Og der igjen å verne nasjonale arbeidsplasser for landets sjåfører som oftest tar den lange ukehvilen hjemme. Både Belgia, Frankrike og Tyskland har funnet ut at dette kan være en smart løsning, selv om de ikke helt vet hvordan det skal gjennomføres. Tyskland innførte straksforbud for en ukes tid siden, uten å presisere hvor sjåføren skal være annet enn at han ikke skal være i nærheten av lastebilen og helst ha en seng. I Norge har regelen alltid vært tilstede, men den håndheves ikke, fordi man godt kan sove under bilen eller telte ved siden av. Loven har derfor ikke vært godt nok presisert. Det vil trolig komme etterhvert. Men da må også kontrollmulighetene være på plass. I dag finnes det ikke - og da hjelper det ikke så mye med en fersk EU-dom om at den lange hyttehvilen ikke skal tas i hytta.

Det vil være en lang vei frem for å få gjennomført veipakken. Det kan komme mye godt ut av forslagene. At kabotasjeregler kan bli innført for varebiler er en slik ting.

Men det vil bli utfordringer også.

Tar utlendingene distribusjonskjøringen også?

Den største utfordringen undertegnede kan se like etter offentliggjøringen onsdag er at begrensningen i antall kabotasjeturer i løpet av en uke foreslås strøket. I dag er det slik at man kan utføre tre turer på syv dager. Fremover vil det altså bli færre dager, men fritt frem med antall turer.

Mange vil med riktighet hevde at det ikke kan utføres så mange kabotasjeturer i løpet av de fem dagene man vil ha til rådighet. Det er forsåvidt korrekt at man ikke rekker mange turene øst-vest, men samtidig åpnes nye forretningsområder.

Dyktige planleggere med store flåter kan fremover sette biler i ren distribusjon med mange lass og deretter sende dem en tur over grensa for å hente en pall for galleriet før de kan returnere med blanke ark og fortsette sin planlagte kjøring på kontrakt satt i system. Den er vanskelig å svelge.