Statistikk:

Noen kjører billigere lastebil enn andre

Eiere av tippbiler kan gni seg i hendene over det siste årets kostnadsutvikling. Kranbileiere gråter antagelig?

Kranbilkostnadene har økt mest. Illustrasjonsfoto:
Kranbilkostnadene har økt mest. Illustrasjonsfoto: Foto: Haakon Førde
Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå publiserte nettopp den nyeste kostnadsutviklingen for forskjellige lastebiltyper.

Tabellen under viser til dels store forskjeller mellom segmentene. Både siden i fjor og de siste fem årene.

Klart lavest kostnadsutvikling det siste året er på 3-akslet anleggsbil med henger.

Klart høyest kostnadsutvikling det siste året er på 3-akslet langtransportbil med henger.

Og likevel: På de siste fem årene har likevel langtransporten de hyggeligste kostnadstallene.

På mange måter kan det se ut som om det går mot en kostnadsutjevning mellom bilkategoriene, men dette er antagelig kun en illusjon som skyldes kraftig økende bom- og ferjeutgifter.

Bilgruppene som har økt kostnadsbildet mest siste fem år, over 10 prosent, er:

  • renovasjon
  • nærtransport
  • kranbil

Når det gjelder sistnevnte, kranbilene, kan man jo også spekulerer på om det det skyldes en boom av store, dyre kranpåbygg…

Tabellen kommer fra SSB. Tall i prosent!

   

Nov 2016

- Des 2016

Des 2015

- Des 2016

Des 2011

- Des 2016

Totalindeks

(2009 =100)

119,9 1,1 2,4 8,7
Tømmertransport, 3-aksla bil m/hengar 119,6 1,1 2,7 8,0
Trekkbil for semitrailer, 3-aksla bil m/hengar 118,9 1,3 2,5 7,9
Tankbil, 3-aksla bil u/hengar 121,4 1,0 2,5 9,6
Tankbil, 3-aksla bil m/hengar 119,2 1,3 2,8 8,4
Renovasjonsbil, 2-aksla bil 120,6 1,0 2,3 10,0
Nærtransport, 2-aksla bil 122,3 0,8 2,3 10,7
Kranbil, 3-aksla bil 122,2 1,1 2,3 10,6
Anleggstransport, 3-aksla bil u/hengar 121,0 1,0 2,1 9,0
Anleggstransport, 3-aksla bil m/hengar 119,3 1,0 1,8 8,3
Langtransport 3-aksla bil m/hengar 116,6 1,4 2,9 6,6
Tippbiler går nestengratis for tiden. Illustrasjonsbilde:
Tippbiler går nestengratis for tiden. Illustrasjonsbilde: Foto: Fredrik Saugstad

Denne saken ble første gang publisert 17/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017