Kan Dale bekrefte oppstart og fremdrift på strekningen E-16 Arna - Voss?

I morgen skal samferdselsminister Jon Georg Dale møte Stig Tore Anthun i aksjonsgruppen på Vaksdal. Deretter kjører han E16 med Rune Øvretveit videre til Voss.

Store krefter i sving når raset kommer. Her fra E16 i fjor sommer.
Store krefter i sving når raset kommer. Her fra E16 i fjor sommer. Foto: Frode Tellevik
Sist oppdatert

Det blir en travel dag for statsråd Jon Georg Dale i morgen. Aller først holder han innlegg på Nasjonal rassikringskonferanse på Flesland. Vi formoder han flyr dit.

Deretter møter han Aksjonsgruppen E16 med Stig Tore Anthun i spissen på Vaksdal.

Anthun er ikke kjent for å snakke med bomull i munnen, og skal etter det vi forstår møte med ministeren for å få frem tre hovedsaker:

  1. Når blir det oppstart firefeltsveien Arna-Trengereid? Det er lovet i 2022.
  2. Når starter byggingen av Stanghelle – Voss?
  3. Og omkjøringsveien om Hardanger kommer uansett til å trenge hjelp de neste 25 årene. Her må fylkeskommunen på banen.

- Anthun, hvilke forventinger har du til møtene?

- For oss handler det først og fremst å få bekreftet at det som er lovet bli holdt. Disse punktene er jo noe som alle i hele Hordaland, og alle andre som har ærend her borte, er opptatt av.

- Vossebanen og E16 er et smart samarbeidsprosjekt, og strekningen Arna - Trengereid må jo nødvendigvis komme først. Men så har vi strekningen fra Trengereid til Stanghelle, da, hvor topografien er av en sånn karakter at ikke alt nødvendigvis må kjøres samtidig.

Les mer om E16 og Vossebanen hos Statens vegvesen her.

- Men uansett, og omtrent like viktig, er at man samtidig gjør noe med veien i Hardanger. For E16 forblir en tofeltsvei også når den er ferdig. Både i anleggsperioden og seinere må samfunnet ha mulighet til omkjøring når det skjer noe.

I dag er standarden svakest mellom Granvin og Øystese, samtidig som Tokagjelet opp mot Kvamskogen er et av de mest rasutsatte partiene i Norge.

Guidet lastebiltur på indrefileten av E16

Og etter bataljen med aksjonsgruppen på Vaksdal, får minister Dale en guidet tur forbi blant annet tettstedet Dale med en av lastebilbransjens smootheste representanter, Rune Øvretveit.

Kjenner vi Rune rett, kan han peke ut nøyaktig hvor ulykkene har vært, hvor fjell, snø og isblokker har rast over veien - og om alle gangene det mirakuløst har gått bra likevel.

- Til slutt oppsummerer vi med ministeren på Voss, forklarer Anthun. - Og jeg har egentlig stor tro på at argumentene blir hørt. Dale er vestlending som vet hva dette går i. Men vi trenger altså å få bekreftet at det som er lovet også blir holdt.