Travel kveld på Krossmoen

Fire kjøretøy fikk bruksforbud. Ett hadde 14 tonn stål omtrent usikret.

Sist oppdatert

Det var kontroll på Krossmoen mandag. Ifølge kontrolleder Kenneth Holm Vestby var det en travel aften for de tre kontrollørene som var på jobb. Av 86 kjøretøyer som var innom plassen, valgte de å sjekke 12. Det resulterte i 10 bruksforbud, seks mangler og to overlastgebyr.

Fire av bruksforbudene kom som følge av mangel på sikring av last.

- Ett tilfelle var veldig grovt. Her var det lastet 14 tonn stål, hvor sikringen var så å si fraværende. Kombinasjonen av ikke egnet utstyr og dårlig valg av sikringsmetoder, gjør at denne transporten ikke kommer frem med det første, forteller Vestby. Her må også ny sjåfør på plass før transporten kan fortsette. - Igjen viser det seg at det ikke alltid er billigst transport som er best, avslutter Vestby.

Denne saken ble første gang publisert 23/05 2017, og sist oppdatert 24/05 2017