Usikker på hva som er sikkert? Her er NLFs anbefalinger.

Innfører egen standard på utydelige områder.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Hvordan sikrer man containere godt nok? Og hva er beste måten å sørge for at betongelementene holder seg på plass?

Dette er to eksempler på områder der det i dag ikke finnes gode nok retningslinjer. De siste årene har det også vært flere tilfeller der sjåfører har blitt dømt etter å har sikret på samme måte som det er gjort gjennom generasjoner, ved blant annet krokcontainere.

Nå har NLF utformet fire nye rutinebeskrivelser for sikring på viktige områder der det i dag hersker usikkerhet. Beskrivelsene har de valgt å kalle "NLF-standard" og de er utformet av bransjeforeninger og eksperter i samarbeid med NLFs medlemmer.

- Våre medlemmer har gjennom generasjoner tilegnet seg unik erfaring og kompetanse. De fleste kjenner derfor godt til rutinene som beskrives i dokumentserien, men til nå har vi ikke hatt en tydelig standard, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo i en pressemelding.

Meningen er på sikt å lage flere slike standarder innen alle fag- og bransjeområder som i dag trenger tydeligere retningslinjer.

Standarden baserer seg på gjeldende lovverk og regler og finnes på NLFs nettsider.

At de kan trenges er det ingen tvil om. Her er en sak vi skrev for ti år siden - den er fortsatt like aktuell.

Her er de fire første retningslinjene i "NLF-standard"

Lastsikring ved transport på vei

  • Generelle retningslinjer for lastsikring av gods på tyngre kjøretøy. Inneholder alle godkjente lastsikringsmetoder, bestemmelser, sikringsverdier, teknikker og løsninger.

Lastsikring av betongelementer under transport

  • Utformet sammen med Betongelementforeningen, samt ledende transportører og betongprodusenter. Rutinebeskrivelsen er også beregnet for prosjektledere og andre som påvirker geometri og inndeling av betongelementer.

Transport av krokcontainere

  • Utformet sammen med påbyggerbransjen som respons på Statens havarikommisjons konklusjon i deres temaundersøkelse knyttet til krokcontainertransport. Her ble det pekt på mangelen av en konkret veileder knyttet mot frakt av containere, samt gode rutiner for daglig sjåførkontroll av festepunkter og metoder.

Tunnelbrann - Tyngre kjøretøy

  • Omtrent 20 tunnelbranner forekommer hvert år i Norge. Disse ulykkene har et stort skadepotensial. Derfor er det viktig å ha tydelige retningslinjer som kan være til hjelp dersom en skulle bli involvert i en tunnelbrann.

Denne saken ble første gang publisert 26/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017