Løyvene tilbakekalles

Statens vegvesen har idag vedtatt å tilbakekalle Vlantana Norge sine 85 løyver.

Vlantana Norge AS sine løyver BLIR tilbakekalt!
Vlantana Norge AS sine løyver BLIR tilbakekalt! Foto: Bjørn Røst Kjørmo
Publisert Oppdatert

NYHET:

Statens vegvesen sendte idag ut en pressemelding hvor de opplyser at samtlige 85 løyver tilhørende Vlantana Norge AS blir tilbakekalt.

Vegvesenet presiserer at Vlantana Norge AS har fire ukers klagefrist fra vedtaket ble sendt ut, og at løyvene først blir ugyldig når klagefristen har gått ut.

Dette er første gang Statens vegvesen tilbakekaller løyver på grunn av vandel.

De 85 løyvene tilbakekalles fordi Vlantana ikke oppfyller kravet til god vandel. Det har blant annet blitt avdekket alvorlige brudd på kjøre- og hviletid, manglende utlevering av lovpålagt dokumentasjon, systematisk feilregistrering av timelister, brudd på allmenngjort lønn og manglende utbetaling av lønn til ansatte.

Kort tid etter at Statens vegvesen sendte ut pressemeldingen opplyste Vlantana Norge AS at det er besluttet oppløsning av selskapet.