Bygger mer vindkraft i Finnmark

12 nye turbiner i vindkraftparken på Raggovidda i Berlevåg.

Veidekke skal bygge mer vindpark for Varanger KraftVind AS.
Veidekke skal bygge mer vindpark for Varanger KraftVind AS. Foto: Veidekke
Publisert

Varanger KraftVind AS har gitt Veidekke i oppdrag å utføre anleggsarbeidet i forbindelse med utvidelsen av vindkraftparken på Raggovidda i Berlevåg kommune i Finnmark.

Kontrakten er en totalentreprise verdt cirka 100 millioner kroner ekskl. mva.

De 12 nye turbinene i vindparken vil få en totalt installert effekt på 51,6 MW og en årsproduksjon som tilsvarer forbruket til mer enn 10.000 husholdninger. Infrastrukturen

Veidekke skal bygge omfatter følgende hovedelementer:

• 12 turbinfundamenter med tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner
• Opparbeidelse av 10 kilometer vei
• Oppføring av et lagerbygg og en scootergarasje
• Kabelgrøfter og legging av parkens interne høyspentnett