Vegvesenet blir delt opp i divisjoner:

Vil ha egen utbyggingsdivisjon

For å få mer vei for pengene skal én divisjon håndtere alle store prosjekt

En av de seks nye divisjonene blir en egen divisjon for store utbygginsprosjekter.
En av de seks nye divisjonene blir en egen divisjon for store utbygginsprosjekter. Foto: Fredrik Saugstad
Publisert

Vegdirektøren, Terje Moe Gustavsen, går inn for å danne en egen utbyggingsdivisjon, forklarte han under Arctic Entrepreneur 2019.

Reformen av Statens Vegvesen vil få flere følger, en av dem er ifølge vegdirektøren at etaten får en divisjonsmodell med seks divisjoner.

En av disse blir en egen divisjon for utbygging av prosjekter på 200 millioner og oppover.

Hensikten er å få mer vei for pengene, forklarer Gustavsen.

Divisjonen vil jobbe med planlegging, prosjektering og utbygging.

- Særlig må vi fokusere på planlegging, det har kostnadene avgjøres, slår han fast.

På tross av at direktøren vil ha mer vei for pengene er fortsatt for at entreprenørene skal tjene penger, sånn passe mye, legger han til.

Han tror bransjen vil tilpasse seg – den har klart det så langt, påpeker han.

- Men entreprenørene trenger en rimelig grad av forutsigbarhet.

Han tror man vil være i bedre stand til dette i en utbyggingsdivissjon.

Her er divisjonskabalen som Statens Vegvesen ser for seg.
Her er divisjonskabalen som Statens Vegvesen ser for seg. Foto: Fredrik Saugstad