23948sdkhjf

Hogger vei for veianlegg:: Hogger 6500 kubikk for ny E16

Nortømmer skal rydde 400 mål for Statens vegvesen- opsjon på ytterligere 450 mål

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Nortømmer AS om gjennomføring av hogsttjenester knyttet til trasé for ny E16 mellom Eggemoen og Olum.

Hogstarbeidene vil starte opp i løpet av kort tid, ifølge vegvesenets nettsider.

Kontrakten som Statens vegvesen har inngått med Nortømmer AS er todelt:

6500 m3

Hovedkontrakt som består av hogst av cirka 6.500 mᶾ stående kubikkmasse og cirka 400 mål rydding og fjerning av greiner og topper.

Dette arbeidet skal være ferdig til i begynnelsen av desember i år.

7500 m3

I tillegg har Nortømmer opsjon på cirka 7.500 mᶾ stående kubikkmasse og cirka 450 mål rydding og fjerning av greiner og topper.

Bakgrunnen for opsjonen er at det ikke er oppnådd enighet om tiltrede hos enkelte grunneiere.

Forberedelser for ny E16

Hogsttjenestene som skal gjennomføres av Nortømmer AS er en forberedelse til den kommende byggingen av ny E16 mellom Eggemoen og Olum.

Denne utbyggingen av E16 til en tofelts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt i ny trasé er ventet å starte opp i 2018.

E16 Nymoen - Olum

Hensikten med prosjektet er blant annet å bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljøulemper på E16 mellom Nymoen i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker kommune.

E16 går mellom Bergen og Gävle i Sverige. Strekningen Nymoen-Eggemoen-Olum inngår i en ytre ring rundt Oslo.

Vegen fungerer i dag både som lokalveg og som hovedforbindelse mellom Gardermoen / Oslo nord og Buskerud, med forbindelser videre både til Sørlandet og Hallingdal. E16 mellom Nymoen og Olum har ikke en tilfredsstillende standard for å kunne betjene vegens funksjon og trafikkmengde.

Finansiering: Stat, Bompenger

Fase: Prosjekteringsfase

NTP: 2014 - 2023

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.047