23948sdkhjf

Krokcontainerulykke til Høyesterett

Og Arbeidstilsynet avfeier havarikommisjonens tilråding.

KOMMENTAR: Tungt og Transportmagasinet refererte nylig til dom i Borgarting lagmannsrett om krokcontainer-ulykken på E18 i Oslo i august i fjor.

I Transportmagasinet på vei ut i postkassene i disse dager kan du lese et større intervju med sjåføren, Jan Vegard Huserbråten, som nå anker saken til Høyesterett.

- Blir denne dommen stående, kan yrkessjåfører dømmes for alt, uansett årsak! sier Huserbråten til Transportmagasinet.

I forbindelse med saken har redaksjonen gått gjennom betydelig materiell rundt problemstillingen krokcontainertransport.

Bildet som tegner seg etter denne gjennomgangen, er en lang tids sammensatt systemsvikt fra myndighetene side. Resultatet er at det nå ligger et urimelig høyt ansvarsnivå på føreren av kjøretøyet.

Og det er ikke på grunn av manglende varsling. Her er noen:

2004: Transportmagasinet skrev en veldokumentert artikkel om problemstillingen.

2006: Påbyggergruppen i Norsk Industri sendte bekymringsmelding og forslag i saken til Veidirektoratet

2009: Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) gransket ulykken på E6 Grong i 2009, med rapport og bekymringsmelding i 2011.

2012: SHT laget videre en temarapport på emnet i 2012, med klare tilrådinger til flere instanser.

Mangler regelverk

SHT skriver i sin analyse i nevnte temarapport bla. følgende: «… funn (..) indikerer at den systematiske sikkerhetsoppfølgingen av denne typen transport, ikke er tilstrekkelig ivaretatt. SHT mener at dette bidrar til at sjåførene for slike transporter blir tillagt stort ansvar for sikkerhetsvurderingene samtidig med at tekniske, organisatoriske og regelverksrelaterte rammebetingelser ikke gir god nok støtte til disse vurderingene.»

SHTs temarapport munnet ut i tre klare sikkerhetstilrådinger, den ene av dem med delt adresse til Arbeidstilsynet: «Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med Arbeidstilsynet etablerer systematisk oppfølging av tilstand på krokcontainere, påbygg og innfestingspunkter».

Hvor er Arbeidstilsynet?

Et stort antall lesere og kilder har i debatt og diskusjon rundt problemstillingen undret seg over Arbeidstilsynets tilsynelatende fravær.

Tungt har derfor spurt Arbeidstilsynet hvordan de har forholdt seg til SHTs tilråding fra tre år tilbake:

- Som rapporten påpeker faller problematikken utenfor Arbeidstilsynets regelverk i dag, svarer direktør for Avdeling for lov og regelverk Gry Singsaas i Direktoratet for arbeidstilsynet i en epost. - Arbeidstilsynet har ikke på eget initiativ jobbet med noen endring i vårt regelverk og følgelig heller ikke tilsynspraksis,

Det er her redaksjonen er nødt til å kommentere:
- Men Arbeidstilsynet da! Det er nettopp at problematikken faller utenfor Arbeidstilsynets regelverk i dag som er saken. Det er her den vesentlig del av feilen ligger. Og det er den SHT har tilrådt at tilsynet bidrar til å løse!

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079