23948sdkhjf

Fair Transport skal fornyes, men Lotos-saken er ikke avgjort

FAIR TRANSPORT UNDER LUPEN:

Antall sertifiserte bedrifter nærmer seg 200, og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) skal snart presentere nyheter i Fair Transport. Transportbedriftene etterlyser mer markedsføring, og et mer kritisk syn på hvilke bedrifter som sertifiseres.

- Som alle andre systemer og sertifiseringer, vil Fair Transport også være gjenstand for revidering, så også sertifiseringsprosessen. Det jobbes for tiden med utvikling av Fair Transport på flere områder, og som, etter planen, skal ut i løpet av første kvartal 2021. Vi gleder oss til å presentere dette så fort det er klart, forteller markedsdirektør Kjell Olafsrud i Norges Lastebileier-Forbund.

Skal markedsføres bedre

I november presenterte Tungt.no Aksel Endresen transport, som fikk sin sertifisering i august 2019. Personalansvarlig Helen Endresen mener at NLF kunne gjort mer for å få Fair Transport kjent i Norge.

- Dette er noe som den vanlige mann i gata burde vite hva er. Alle har et forhold til lastebiler, uansett om man er forbruker eller bedrift, sa Endresen.

Tungt.no spør NLF om det vil legges mer vekt på markedsføring av Fair Transport fremover?

- Svaret er helt klart ja, og det var planlagt flere aktiviteter i 2020 som har blitt utsatt av ulike årsaker, ikke minst covid-19-pandemien. Først og fremst er det viktig å gjøre Fair Transport kjent blant transportkjøpere, både private og offentlige, sier Olafsrud.

Hos NLF pågår dette arbeidet kontinuerlig, selv om 2020 har bydd på noen utfordringer med å finne møteplasser.

- Det hjelper også at myndighetene har satt fokus på transportkjøpers ansvar, og vi får jevnlig henvendelser hvor tilsyn har utløst ønske om sertifisering. Vi vet også at flere ulike innkjøpssamarbeid vurderer Fair Transport eller lignende sertifisering som krav ved anskaffelse, sier Olafsrud.

Han understreker at NLF har planer om å markedsføre Fair Transport bredere, men påpeker også at dette er et spørsmål om økonomi og antall Fair Transport-bedrifter.

- Det er litt høna og egget problemstilling, men det går i riktig retning, selv om det går saktere enn vi kunne ønske oss. Målet for alle oss i denne næringa må være at forbrukere skal stille krav om at vareeiere bruker bærekraftige og sunne transporter. Den dagen de store merkevarene og vareeierne tar dette på alvor, ser transporten som en del av verdikjeden og stiller de samme kravene der som de gjør til råvarer og annen arbeidskraft i verdikjeden, har vi kommet langt. Bare ei samlet næring kan lykkes med dette, sier Olafsrud.

Antall sertifiseringer øker

Antall sertifiserte Fair Transport-bedrifter er per i dag 188. I oktober og november ble 18 nye bedrifter sertifisert (se oversikt under). Av disse nye er det ingen som holder til i Trøndelag eller nordover.

Det er tre bedrifter som har gått ut av Fair Transport i perioden oktober og november. En av disse måtte prioritere det administrative som skal til for resertifisering (tobilseier), og de andre to har ikke gjennomført resertifiseringen innen fristen.

Sertifiserte bedrifter i oktober og november

 • Graarud Spesialtransport AS, Gamle Fredrikstad
 • Helge R Olsen & Sønn AS, Oslo
 • Veråsdal Transport AS, Froland
 • Auto Assistanse AS, Furnes
 • Vennesla transport AS, Kristiansand S
 • Bringsverd AS, Froland
 • Transporttjenester AS, Kapp
 • KST AS, Andebu
 • Bull Trans Oslo AS, Oslo
 • Dalsegg transport AS, Surnadal
 • Svipp AS, Sandnes
 • Thor Magne Hansen Kran og Transport AS, Søgne
 • Gangstø Kjell transport AS, Vikebygd
 • Odd Grødum Transport AS, Birkeland
 • Autologistikk AS, Drammen
 • Kvalitetstransport AS, Gardermoen
 • Solberg Transport AS, Vinterbro
 • Råheim Transport AS, Viksdalen

Lotos Nordica-saken fortsatt ikke behandlet ferdig

I oktober i år skrev Tungt.no i artikkelen Utvikling i Fair Transport-saken at sertifiseringen til transportbedriften Lotos Nordica AS ble trukket tilbake. Dette skjedde etter at Tungt.no presenterte bedriften som en Fair Transport-bedrift, og at Lotos Nordica vil utvide i Norge.

Forholdene ble varslet til de aktuelle instanser i NLF, som skulle behandle saken fortløpende.

- Lotos Nordicas Fair Transport-sertifisering ble trukket tilbake med umiddelbar virkning tidligere i år, i påvente av at deres medlemskap i NLF blir behandlet i aktuelle instanser i NLF. Berørte parter vil få mulighet til å fremlegge sin forklaring før endelig vedtak fattes, sier markedsdirektør Kjell Olafsrud i Norges Lastebileier-Forbund.

Lotos Nordica profilerer seg fortsatt som Fair Transport-bedrift (rød ring), til tross for at deres sertifisering ble trukket tilbake tildligere i år. Bildet er tatt 3. desember på Kjellstad. Foto: Privat

Få bedrifter blir godkjent i første runde

- Er det noen form for kontroll og revisjon av medlemmene, utover det at bedriftene selv sender inn oppdaterte papirer en gang i året?

- En Fair Transport-sertifisering blir gjort på grunnlag av offentlig tilgjengelig informasjon for å danne et godt bilde av selve bedriften før gjennomgangen av Fair Transport-besvarelsen. Besvarelsen skal være i tråd med det vi ber om på hvert enkelt av de 38 spørsmålene, sier Olafsrud.

Han forteller videre at de færreste bedriftene blir godkjente ved første gangs søknad. Bedriftene får kommentarer fra den som foretar sertifiseringen på de punktene som må forbedres eller besvares etter kravene, og kan på bakgrunn av dette jobbe videre med å tilfredsstille kravene før de sender inn på nytt.

- Vi fører ikke statistikk over hvor mange ganger bedriftene sender inn sin besvarelse før de blir godkjente, men ofte må det både to og tre runder til før de tilfredsstiller alle kravene og blir sertifiserte, sier Olafsrud.

Ved resertifiseringen blir besvarelsen på de samme 38 spørsmålene vurdert, og det blir kontrollert at policyer, gjennomføring av kurs, miljørapport, HMS-årsrapport og øvrig dokumentasjon er oppdaterte etter kriteriene. Ved resertifisering blir rundt 50 prosent av bedriftene godkjente etter første gangs innsending, mens de resterende etter to eller tre innsendinger.

- Det utføres ikke fysisk kontroll. Vi oppfordrer transportkjøperne til å kontrollere bedriftene, uavhengig om de er Fair Transport-sertifiserte eller ei, da de er pålagt dette i henhold til sitt medvirkeransvar og informasjon- og påseplikt som er gjeldende, sier Olafsrud.

KLIKK for alle artikler i Fair Transport under lupen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.08