23948sdkhjf

Gjerdrum: Åge Haverstad AS gjenopptar arbeidene med ny gang- og sykkelvei

Siden raset i Ask har Gjerdrumsvegen vært omkjøringsvei, og arbeidet med gang- og sykkelveien har vært innstilt.

Mandag 8. mars starter Viken fylkeskommune (byggherre) og Åge Haverstad AS (utførende entreprenør) arbeidet med gang- og sykkelveiprosjektet langs fylkesvei 1542 Gjerdrumsvegen igjen. 

Siden raset i Ask har Gjerdrumsvegen vært omkjøringsvei, og arbeidet med gang- og sykkelveien har vært innstilt.

Les også: Raset i Ask: Heldigvis har vi mange som vil bidra

Les også: Raset i Ask: Etablerer tilkomsveier for nødetatene

Les også: Raset i Ask: OED bør se på kvikkleire-kompetansen i kommunene

Usikkert om stenging

-  Det er usikkert hvor lenge fylkesvei 120 Byvegen gjennom Ask vil være stengt, som følge av jordraset. For å sikre at gang- og sykkelveien langs Gjerdrumsvegen kan ferdigstilles og tas i bruk, starter vi nå arbeidet igjen. I tillegg er det viktig å få ferdig vann- og avløpsarbeidet for Ullensaker kommune, for blant annet å sikre tilgang på brannvann i området, sier Anders Mjell, prosjektleder i Viken fylkeskommune.

Hovedarbeider som gjenstår på gang- og sykkelveiprosjektet mellom Tveiterhellinga og Ånnerudvegen:  

 • Cirka 50 meter med vann- og avløpsgrøft for Ullensaker kommune mellom Gamlevegen og Ånnerudvegen.
 • Cirka 100 meter gang- og sykkelvei, inkludert kabelgrøft mellom Ånnerudvegen og Nyvegen.
 • Et fortau ved Dørresvingen for kryssing over til gang- og sykkelveien.
 • Asfaltarbeider
 • Gatebelysning fra Nyvegen og østover.

Hvis alt går etter planen, kan den nye gang- og sykkelveien tas i bruk sommeren 2021, opplyser Viken på sine sider.

Fv. 1542 Gjerdrumsvegen - Bakgrunn:

Viken fylkeskommune bygger ny gang- og sykkelvei langs fv. 1542 Gjerdrumsvegen (tidl. fv. 455) mellom Tveiterhellinga og  Ånnerudvegen. I februar 2020 startet anleggsarbeidet.

 • Fase: Byggefase
 • Planlagt byggeperiode: Februar 2020 - høsten 2020
 • Kostnad: 20,1 mill. 2019-kr
  Totalkostnad inkluderer blant annet usikkerhet, entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader.
 • Antall km: 350 meter
 • Kommune: Ullensaker

Prosjektet består av:

 • bygge rundt 350 meter gang- og sykkelveg langs Gjerdrumsvegen mellom Ånnerudvegen og Tveiterhellinga.
 • på vegne av Ullensaker kommune etablere nytt vann- og overvannssystem på deler av strekningen.
 • bygge fortau i Dørresvingen.

Kilde: Viken fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094