23948sdkhjf

Fair Transport: Åpner ikke for transportbedrifter utenfor NLF

Fair Transport har bikket 200 medlemmer, og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) feirer det ved å opprette både et forum og et utvalg.

FAIR TRANSPORT UNDER LUPEN:
Tungt.no skrev i februar om den solide nordlendingen Østbø AS som ble FT-bedrift nummer 200. Samtidig spurte vi flere bedrifter om deres meninger rundt Fair Transport.

Et viktig poeng som ble tatt opp av blant andre Harry Nilsen fra Sørum Transport var om Fair Transport er litt for mye bukken og havresekken. Medlemsskap i NLF er forutsetning for å bli Fair Transport-sertifisert. NLF godkjenner bedrifter som søker. Og NLF reviderer medlemsskapet. Slik var det hvertfall før.

Nå har NLF gjort endringer, og opprettet nylig et brukerforum og et godkjenningsutvalg. Hensikten er at disse skal kvalitetssikre innholdet i Fair Transport, og hvem som blir medlemmer. Se egen sak om godkjenningsutvalget.

Les også: Ramesh Nagarajah Transport AS var tidlig ute med å bli sertifisert som Fair Transport bedrift.

Om brukerforumet

Det nye brukerforumet skal bestå av representanter fra Fair Transport-bedrifter i ulike regioner i Norge. De skal drøfte forslag til endringer i eksisterende kriterier, og se på nye kriterier. Tungt.no spør NLF:

- Hvorfor tar dere ikke inn transportbedrifter som står utenfor NLF i brukerforumet? Ville ikke det være med på å utvide horisonten litt?

- Oppgavene til brukerforumet forutsetter god kjennskap til systemet og arbeidet med besvarelsen som søkere sender inn. Brukerforumet kan ta med de erfaringene de har gjort, sier prosjektleder for Fair Transport, Eivind Karikoski (bildet).

Brukerforumet skal møtes minimum fire ganger i året, og innspillene fra forumet oversendes administrasjonen i NLF for gjennomgang og beslutning.

Mandatet til brukerforum er å

  • vurdere brukeropplevelser og forbedringer i teknisk løsning.
  • drøfte nye og evaluere eksisterende kriterier for å bli sertifisert.
  • drøfte og foreslå markedsføringstiltak for sertifiserte bedrifter.
  • drøfte systemer for intern forankring i bedriftene.
  • drøfte opplæring/kurs på innhold og sertifiseringsprosess.
  • drøfte og foreslå tiltak mot transportkjøpere og myndigheter.

Kan Fair Transport åpnes for ikke-medlemmer?

Antall FT-seritfiserte bedrifter vokser sakte men sikkert. Men hvilket volum av medlemsbedrifter som må til for at Fair Transport for alvor skal ta av og fly på egen hånd er fortsatt usikkert. Per i dag er Fair Transport stengt for bedrifter som ikke er medlemmer i NLF.

- Vil det ikke styrke hele sertifiseringsprogrammet å få med flest mulig bedrifter, uavhengig av NLF-medlemskap?

- NLF er en medlemsorganisasjon hvor denne type spørsmål blir bestemt av medlemmer og tillitsvalgte. Beslutningen til nå har vært at det skal være for NLF-medlemmer. Vi hadde vært veldig positive til om andre hadde tatt dette initiativet, men siden ingen andre har tatt denne jobben gjorde NLF det. Dette er som sagt utviklet av og for NLF, og vi er i dag heller ikke rigget for noe annet. Men vi vet jo ikke om dette vil endre seg i fremtiden, sier markedsdirektør i NLF Kjell Olafsrud.

Fokus på lønn i transportbedrifter

Lønn og arbeidsavtaler er et sentralt punkt hos transportbedrifter. Vi skriver om sosial dumping hos utenlandske bedrifter, men hvordan kan vi sikre at dette ikke skjer i Norge?

- Hvor mye fokus har sertifiseringsprosessen til NLF på lønnspolitikk i bedriftene som søker om å bli Fair Transport-bedrift?

- Spørsmålet om lønn ligger i Fair Transport under spørsmålet om skriftlige arbeidsavtaler. Bedriften skal bekrefte at den har skriftlig arbeidsavtale med alle sine ansatte, og at arbeidsavtalens innhold følger norsk lov, sier Karikoski.

Han sier videre at NFL informerer om at de ansatte skal ha lovpålagte forsikrings- og pensjonsordninger, og sjåførene skal ha en lønn som minst tilfredsstiller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei, herunder eventuelle reguleringer av minstelønn i forskriftens virketid.

Karikoski nevner også transportkjøperens ansvar. Blant annet at transportkjøper om nødvendig skal kontrollere arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister.

- Transportkjøperne skal etterspørre dokumentasjon fra de sertifiserte bedriftene, sier Karikoski. 

- Er det i sertifiseringen fokus på økonomien hos transportbedriften?

- Bedriften skal laste opp attest for skatt og merverdiavgift, ikke eldre enn to måneder. Enkeltpersonforetak kan laste opp erklæring fra regnskapsfører på at frister for betaling av skatt og merverdiavgift er overholdt, sier Karikoski.

Han sier videre at bedriften skal laste opp vedtak om godkjent årsregnskap for siste hele regnskapsår. De enkeltpersonforetak som ikke har regnskapsplikt, kan laste opp erklæring på at frister for innsending av skattemelding vedrørende formue og inntekter, samt skattemelding vedrørende merverdiavgift er overholdt. 

- Sertifiseringsordningen omfatter ikke analyse av regnskapene. Mange av norske transportbedrifter er enkeltpersonforetak, hvor årsregnskap ikke er tilgjengelig. Mange av medlemsbedriftene har også flere selskaper, med konsernmodeller m.v., slik at en eventuell analyse er et omfattende arbeid. forklarer Karikoski.

Dette er Fair Transport?

Fair Transport er et kvalitetsprogram og sertifiseringsordning. NLF har med denne sertifiseringen som målsetning å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Det er kun NLF-medlemmer som kan søke om sertifiseringen.

Opphav og kilder: Tungt.no, NLF

KLIKK for alle artikler i Fair Transport under lupen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078