23948sdkhjf

ASKO om hydrogensatsing: - Kan ikke basere landtransport på et sjøkart!

– Dersom vi skal satse på hydrogen må vi se en vilje både fra offentlige og private aktører til å etablere infrastruktur der lastebilene faktisk kjører, over hele Norge, sier Svein Sollie, konsernansvarlig for transportområdet i ASKO.

DEBATT OG INNLEGG: Regjeringen la i forrige uke frem et såkalt "vegkart" for hydrogen -link. Det er flere elementer i dette kartet som faller aktører i godstransporten på vei tungt for brystet.

Ikke minst det maritime fokuset - og derav den pirrende tittelen på dette innlegget fra prosjektet H2 Truck, hvor både ASKO og Statnett er aktive deltagere.

Vil ha veikart - ikke sjøkart

INNLEGG: Regjeringen varsler i sitt veikart for hydrogen at den vil etablere fem knutepunkter for maritim transport, med muligheter for at de som trenger hydrogen til landtransport kan koble seg på. Transportbedriftene er skuffet over at en satsing på hydrogen til tungtransport skal baseres seg på noen få knutepunkt langs kysten. De ønsker å komme i gang nå.

 – Dersom vi skal satse på hydrogen må vi se en vilje både fra offentlige og private aktører til å etablere infrastruktur der lastebilene faktisk kjører, over hele Norge, sier Svein Sollie, konsernansvarlig for transportområdet i ASKO. Selskapet som forsyner hele Norge med mat har allerede fire hydrogenlastebiler i et pilotprosjekt.

Må få fart på virkemidlene

Prosjektet H2 Truck samler industriaktører i hele verdikjeden for å rulle ut hydrogenlastebiler på norske veier fra 2022. Nå krever partnerne fart i virkemidlene for å redusere eierskapskostnaden for brukerne.

Lastebilbrukerne er forberedt på at anskaffelse og bruk vil være dyrere enn dieselalternativet noen år framover. Det gjør det spesielt viktig med langsiktighet og forutsigbarhet mener Sollie.

- ASKO skal være i førersetet innenfor energi og transport. Vi skal våge å satse. Men da må det legges til rette fra myndighetenes side. Vi må vite at infrastruktur blir tilgjengelig, og vi må ha langsiktige bruksfordeler og finansieringsstøtte. Enova må tilby gode støttevilkår til anskaffelse og leasing av hydrogenlastebiler. Det må vedtas langsiktige bruksfordeler slik at investeringen over tid kan bli konkurransedyktig. Fritak i bomring og halv takst på ferger fram til 2030 er eksempler, sier Sollie.

Dette mener H2 Truck er nødvendige virkemidler for å ta i bruk hydrogen til tungtransport:

 1. Norske myndigheter må synliggjøre langsiktige ambisjoner for bruk av hydrogen til tungtransport
 2. Det må ytes en støtte på minimum 50% til anskaffelse av de første 100 hydrogenlastebilene, og dette må også gjelde kjøretøy i leasing.
 3. Det må etableres bruksfordeler for hydrogenlastebiler med lang varighet, for eksempel:
  1. Fritak i bomring fram til 2030, deretter maksimalt halv takst.
  2. Fritak på alle fylkeskommunale og statlige fergesamband fram til 2030, deretter maksimalt halv takst.
 4. CO2-avgiften må økes raskt, og avgiften bør tilfalle et fond som gir direkte støtte til anskaffelse av grønne alternativer.
 5. Det må etableres et støtteprogram for etablering av et nettverk av hydrogenstasjoner som sikrer tilgjengelighet av hydrogen og forutsigbarhet for stasjonseiere og lastebilbrukere.
 6. Produksjon av hydrogen til transportformål bør støttes i en tidlig fase
 7. Det er behov for offentlig støtte til koordinert utrulling og opplysningsarbeid

Kan utvikle norsk teknologi og kompetanse

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og arbeider med hydrogen i flere segmenter. Blant disse er industriprosjekter som vil innebære storskala hydrogenproduksjon flere steder i Norge.

– Vi er glade for at regjeringen vil satse på hydrogen innen industri og maritim transport. Dette har stort verdiskapingspotensial for Norge. Men tungtransport er et bruksområde som kan komme før de andre segmentene. Det finnes produsenter som kan levere hydrogenlastebiler til Norge allerede i 2022.

Det kan bidra til et hjemmemarked for utvikling av norsk teknologi og kompetanse. Vi ønsker å forsyne hydrogenstasjoner i Norge med grønt hydrogen basert fra fornybare energikilder, forteller Eric Mazzocchi som er ansvarlig for Statkrafts satsing på hydrogen til landtransport.

 Kan tvinge næringen opp på gjerdet

Veikartet fra regjeringen sier ikke noe om etablering av hydrogenstasjoner for tungtransport. Mazzocchi er bekymret for at dette kan føre til usikkerhet i transportbransjen.

- Det er positivt at Enova gjennom Nullutslippsfondet kan støtte anskaffelse av hydrogenlastebiler. Dette bør utvikles videre slik at infrastrukturen støttes indirekte ved å dekke merkostnaden for brukere av hydrogenlastebiler i forhold til diesellastebiler. Det vil være en god måte for å få de første lastebilene på veien i en skala som tar ned risikoen for enkeltaktørene og gjør fremtidige investeringer lettere, mener Mazzocchi.

 Jan Carsten Gjerløw er daglig leder i Evig Grønn og prosjektansvarlig for H2 Truck. Han mener det haster å ta neste steg for å få ned utslippene fra tungtransport.

– De tunge lastebilene er de mest krevende kjøretøyene å få over på nullutslipp. Vi vet at omstilling tar tid, og skal vi nå våre klimamål og målene i Nasjonal Transportplan i 2030 har vi ingen tid å miste. Med de rette virkemidlene kan vi starte omstillingen nå, og legge grunnlaget for utslippsreduksjoner som monner også i tungtransporten. Men da må vi manøvrere etter et veikart og ikke et sjøkart, sier Gjerløw.

Om H2 Truck

H2 Truck har som mål å få de 100 første hydrogenlastebilene til Osloregionen, med tilhørende infrastruktur. Prosjektet startet i 2019, og har sentrale bedrifter i hele verdikjeden som partnere. Prosjektet har følgende delmål:

 • Øke kompetansen i verdikjeden og mobilisere flere transportbrukere
 • Posisjonere Norge overfor lastebilprodusenter for å få tilgang i en tidlig fase
 • Arbeide for gode rammevilkår for utslippsfri tungtransport
 • Legge grunnlaget for utrulling av hydrogenlastebiler i stor skala i Norge
 • Koordinere med andre regioner i Norge og internasjonale prosjekter
 • Bidra til lokal og nasjonal verdiskaping

 Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn AS er prosjektansvarlig. Følgende bedrifter er partnere i prosjektet:

·         Statkraft

·         Everfuel Norway

·         Hynion

·         Ballard Power Systems Norway

·         Toyota Norge

·         ASKO

·         DB Schenker

·         ColliCare

·         Nilsen og Kokkersvold

·         Norsk Gjenvinning

·         Partifrakt

·         Posten Norge

·         PostNord

·         Transport-Formidlingen

·         Coop Norge

·         Rema Distribusjon Norge

·         DNB

·         Ife / FME MoZEES

·         Kunnskapsbyen Lillestrøm

·         ZEROOpphav og kilder: H2 Truck

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Scania R770 til Nilsskog AS: - Man må ha litt å sparke fra med i bakkene
AF-Gruppen og Oslo Sporveier med nøye planlagt løfteoperasjon: Bryn bru ble løftet på plass i natt
Betonmast bygget Norges største barneskole på Fjellhamar
Urettferdig gebyr? Aksnes sier: - Du har rett til å klage innen tre uker
Ble pålagt ny døgnhvile: Sjåføren klaget og fikk 20.000 kroner i erstatning fra Statens vegvesen
Viking Transport AS er konkurs: 17 ansatte mister jobben hos stålleverandøren
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.156