23948sdkhjf

Ukehvil: Hvem sjekker egentlig hvor den gjennomføres? Vi har svaret...

Loven er tydelig: Vanlig ukehvil kan ikke tas i kjøretøyet. I deler av Europa vanker visstnok heftige bøter ved overtredelse. I Norge er det mer et spørsmål om loven noensinne er håndhevet.

TRAFIKK OG GEBYR: "Idiotiske lover hvor man ikke kan sove i seng i bilen, men kan sove på bakken utenfor."

Dette er en av mange kommentarer som ble skrevet på facebook da vi nylig publiserte saken "Kjøre- og hviletid: Unntaket er opphevet!

I går skrev tungt.no også om de nye overtredelsesgebyrene, og at vegvesenet får anledning til å skrive ut flere gebyrer på stedet. Opp til 40.000 kroner i gebyrer for brudd på kjøre- og hviletid

OG: Vi skrev også i 2018 om en første testkontroll av hvor ukehvil gjennomføres og nivået på bøter i andre land, hvor ukehvil i hytta blir sett på som en grov overtredelse. Blant annet:

"EU-domstolen avgjorde forøvrig at det er ulovlig å ta ukehvilen i hytta så sent som i desember 2017 etter at en belgisk transportør med søvnproblemer trakk staten for retten etter at Belgia i 2014 innførte bøter på 1800 euro for å ta ordinær ukehvil i hytta.

Men ingen slår franskmennene. Like før belgierne kom med sine regler om ukehvilen, klinte de til med bøter på 1500 euro for brudd på de samme regler, og trusler om hele 30.000 euro i bot ved grove brudd."

Så har vi status for Norge...

Hva med Norge og kontrollen av hvor sjåførene gjennomfører normal ukehvil i dag? Her til lands er det en del av folketroen at vi er mer nidkjøre i å håndheve EU-regler enn EU selv.

For det er riktig at den ikke kan være i kjøretøyet. Paradokset er at det teknisk sett er lovlig hvis sjåføren sover på et liggeunderlag utenfor bilen, eller mellom skap og hytte.

Tungt.no spurte Statens vegvesen om de gjennomfører kontroll av normal ukehvil.

- Vi kontrollerer ukehvil, sier Torstein Paulsen hos Statens vegvesen.

- Kontroll av ukehvil på kontrollplass er en ting, men å sjekke at ukehvil ikke gjennomføres i kjøretøyet er en annen. Gjør vegvesenet slike kontroller?

- Dette er Arbeidstilsynets ansvarsområde. Vi har hjemmel til å samle inn opplysninger som vi kan videresende til dem, men ikke til å gjennomføre slike kontroller, sier Paulsen.

Fakta: I løpet av første halvår i 2021 ble kjøre- og hviletid kontrollert hos 1721 førere langs vegen. 781 av disse fikk skriftlig anmerkning, 204 fikk bruksforbud og 245 ble anmeldt. Disse tallene viser ikke hvor mange som er tatt for å gjennomføre normal ukehvil i kjøretøyet.

Paragraf som ikke kontrolleres?

Det betyr at det er Arbeidstilsynet som gjennomfører kontroll av hvor normal ukehvil gjennomføres. Men blir det faktisk gjort slike kontroller?

Kommentar på facebook: "Dette er bare en av mange andre paragrafer som ikke kontrolleres av norske myndigheter."

Vi har derfor spurt Morten Lien, som er nasjonal koordinator for transport i Arbeidstilsynet, om Arbeidstilsynet har utført kontroller av ukehvil hos yrkessjåfører?

- Ved tilsyn i norske virksomheter vil dette vanligvis være en naturlig del av det vi kontrollerer, litt avhengig av hva som er tema eller hensikten med tilsynet. Dette gjelder enten vi gjennomfører tilsyn alene eller sammen med Statens vegvesen. Fra Arbeidstilsynets side er det nok mer fokus på ukehvilens lengde, enn hvor den gjennomføres, sier Lien.

Statens vegvesen og Arbeidstilsynet har i mange år samarbeidet om både veiledning i regelverket og felles tilsyn. Både tilsyn ute hos norske virksomheter og ved tilsyn langs vei med norske og utenlandske sjåfører/kjøretøy.

- I slike tilsyn kan tema være både lengde på ukehvil og hvor sjåføren tar sin ukehvil og/eller døgnhvil. I noen tilfeller kan det være at sjåføren har avtale med arbeidsgiver om å få dekket innkvartering. I andre tilfeller kan det være at arbeidsgiver tilbyr innkvartering for sjåførene sine, sier Lien.

Intensjonen var nok god og regelen for normal ukehvile var ment å forebygge sosial dumping. Om noen sjekker at regelen følges er en helt annen sak. Foto: Haakon Førde

- Vi spør om hvor sjåføren overnatter

Ved tilsyn langs vei med utenlandske sjåfører som utfører kabotasjetransport eller kombinert transport spør Arbeidstilsynet alltid om sjåføren overnatter i bilen eller bussen, og eventuelt hvor de ellers tar sin døgnhvil og normal ukehvil.

- Dersom arbeidsgiver sørger for innkvartering for sjåførene stilles det krav til lokalene. For lokaler som tilbys arbeidstakere som skal være i karantene eller isolasjon, er det tilleggskrav, sier Lien.

Han legger til at ved tilsyn med utenlandske sjåfører er hovedfokuset å kontrollere at sjåførene har lovlige lønnsbetingelser. Det vil si allmenngjort minstelønn og diett innen godstransport, allmenngjort minstelønn og avtale om kost & losji.

- Men, når vi snakker med utenlandske sjåfører bruker vi spørreskjema oversatt til flere språk som vi ber sjåføren svare på eller krysse på svar. Deriblant spørsmål om hvor sjåføren overnatter. Jeg har ikke lett tilgjengelig oversikt over i hvor stor grad vi følger opp dette i de enkelte saker videre med utenlandske sjåfører. Som sagt prioriterer vi der å følge opp at de har lovlige lønnsbetingelser, sier Lien.

Opphav og kilder: Tungt.no, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.066