23948sdkhjf

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård: - Skal bekjempe sosial dumping i transportsektoren

Vår nye samferdselsminister har gitt sitt første intervju til tungt.no. Klarer han å holde det han lover, vil transportbransjen følges tett opp de neste årene.

TRANSPORT OG POLITIKK: Jon-Ivar Nygård er mannen som har ansvar for at blant annet norsk transportbransje får gode rammevilkår de neste årene. Tungt.no har spurt den nye samferdselsministeren om transportplanen, sjåførmangelen og sosial dumping.

Transport & Logistikk 2021 i slutten av oktober sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård blant annet at transportsektoren må klare å ta i bruk ny og bedre teknologi, for å møte utfordringene med klimakrisen. Han fortalte at den nye regjeringen har flere tiltak på blokken som bransjen kan glede seg til.

Og, han lovet samtidig mer penger til å ta tak i vedlikeholdsetterslepet på veiene.

Gode rammevilkår for sjåførene

Nygård har allerede sagt at det skal settes av mer penger til veier. I ny nasjonal transportplan (NTP), som den gamle regjeringen vedtok i sommer, var det lovnader om  fortsatt satsing på transportnettet i hele landet. Det ble sagt at det ville være en historisk høy leveranse på samferdsel.

- Vil den nye regjeringen videreføre satsingen som ligger i nasjonal transportplan?

- Transportnettet binder Norge sammen og er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Økt fremkommelighet og bedre sikkerhet skal ligge til grunn for vår samferdselspolitikk, slik at folk og varer kommer raskt frem. Samtidig må framtidens transport være klimavennlig, og klimagassutslippene skal reduseres, sier Nygård.

Greit, da skal det bli mer penger til veier. Men hva med de som skal kjøre lastebilene? Vi ser signaler som tyder på at nasjonen Norge ikke like lett som de siste ti årene kan belage seg på å importere billig transport- og sjåførkapasitet fra fattigere deler av Europa. I Norge er det sjåførmangel i transportsektoren, og norske sjåfører ønsker ikke å kjøre for det samme lønnsnivået som utenlandske sjåfører. Det betyr at transportbransjen i Norge har for lite sjåfører. På spørsmål om sjåførmangelen svarer samferdselsministeren dette:

- Gode rammevilkår, lønns- og arbeidsvilkår for sjåførene er viktig for å sikre rekruttering til yrket som sjåfør. Regjeringen vil føre en aktiv politikk for å hindre at mennesker blir utnyttet på jobb, og bekjempe sosial dumping også innenfor transportsektoren.

En høy prioritering for regjeringen

- Kan samferdselsministeren si noe mer om hva regjeringen tenker rundt sosial dumping i transportbransjen?

- Vi vil utforme en ny handlingsplan for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid, og utforme en egen handlingsplan i transportsektoren. Der vil også kabotasje være et naturlig tema å ta opp, sier Nygård.

Døgnkontinuerlig kontroll av transporten

Asgeir Ripe, som er tidligere bransjerådsleder for gods i Norsk Transportarbeiderforbund, og nå i bransjerådet i Fellesforbundet, sa i september i år dette til nettsiden frifagbevegelse.no:

«Slik det er i dag, er det fritt fram for de som ikke følger regelverket. Det gjør at de som forsøker å følge det, taper konkurransekraft. Derfor må det nok midler inn til å kunne kontrollere døgnet rundt på alle kontrollstasjoner.»

Vi spør samferdselsministeren: - Hvordan kan det bevilges nok midler til å kunne kontrollere døgnet rundt på alle kontrollstasjonene?

- Når det gjelder døgnkontinuerlig bemanning på kontrollstasjonene, er ikke det noe vi så langt har vurdert. Statens vegvesen har i utgangspunktet fokus på å risikobasere kontrollvirksomheten sin, slik at man mest mulig effektivt kan luke ut trafikkfarlige og useriøse aktører. Til grunn for dette ligger en vurdering av hva som er en mest mulig rasjonell bruk av samfunnets ressurser, sier samferdselsminister Nygård.

- Hvordan kan det bli lettere å gi gebyr til utenlandske selskaper som driver ulovlig transport internt i Norge.

- Jeg viser til at Statens vegvesen har hatt på høring et forslag om å innføre overtredelsesgebyr for brudd på blant annet kabotasjereglene. Departementet jobber nå i samråd med andre involverte aktører for å bearbeide høringsinnspillene. Formålet med arbeidet er nettopp at det skal bli lettere å ilegge transportørene gebyr for brudd på kabotasjereglene, sier Nygård.

Kilde: Tungt.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

18.853