23948sdkhjf

Jernbanealliansen krever kraftsatsing på vedlikehold

I disse dager legger regjeringen siste hånd på statsbudsjettet for 2023. Jernbanealliansen ber regjeringen prioritere vedlikehold foran nye prosjekter i jernbanesektoren.

Manglende vedlikehold har gradvis gjort jernbanen mindre konkurransedyktig mot vei på mange strekninger. Dermed skjer det motsatte av det alle ønsker: Jernbanen taper konkurransen om gods og passasjerer mot lastebiler og personbiler.

Budsjettet som legges frem 6. oktober er det første statsbudsjettet Støre-regjeringen forbereder fra bunnen av, og Jernbanealliansen er spent på hvordan den nye regjeringen vil følge opp regjeringserklæringen.

– Solberg-regjeringen økte satsingen på nye jernbaneprosjekter i sin periode. Skal vi nå målet om en mer klimavennlig transportsektor, må vi se en kraftig satsing på jernbanen i kommende budsjetter, men nå er det vedlikehold av jernbanen som må prioriteres, sier Tonje Kristiansen (bildet), styreleder i Jernbanealliansen.

– Vi oppfatter at Støres regjering har større ambisjoner for jernbanen enn forrige regjering, og har derfor forventninger til at vi skal få se effekter av dette i kommende statsbudsjettet, fortsetter hun.

Gigantisk vedlikeholdsetterslep

Samtidig med at det åpnes og prosjekteres nye motorveier parallelt med jernbanespor, sliter jernbanen med dårlig vedlikehold, skriver Jernbanealliansen i en pressemelding. I rapporten «Infrastatus 2020» fra Bane NOR kom det frem at 24 prosent av jernbanenettet hadde en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene. Ifølge Bane NOR må det bevilges 3,5 milliarder kroner til fornyelse hvert år bare for å opprettholde dagens status.

Skal man få hele jernbanenettet opp på et tilfredsstillende nivå er det ifølge rapporten et årlig fornyelsesbehov på om lag 9 milliarder kroner hvert år i 12 år.
Tidligere budsjetter har ikke engang tatt høyde for å opprettholde dagens status, og vedlikeholdsetterslepet summerer seg nå opp til gigantiske 23 milliarder kroner.

«Vedlikeholdsetterslep» vil si installasjoner og komponenter som er «gått ut på dato», og hvor det er mer fornuftig å skifte dem ut enn å beholde dem. Manglende vedlikehold har gradvis gjort jernbanen mindre konkurransedyktig mot vei på mange strekninger. Dermed skjer det motsatte av det alle ønsker: Jernbanen taper konkurransen om gods og passasjerer mot lastebiler og personbiler, fastslår Jernbanealliansen

Alliansen har oppfattet signalene om at budsjettene fremover blir trangere, og at det er nødvendig med klarere prioriteringer. Den er derfor tydelig på at vedlikehold må prioriteres.

– Vi vet at det kan oppleves som festligere å bygge nytt enn å vedlikeholde det man har. Men manglende vedlikehold går ut over både punktlighet og hastighet, som er de viktigste faktorene for valg av transportløsning. Jernbanealliansen vil derfor be regjeringen prioritere en kraftsatsing på vedlikehold og oppgradering av eksisterende jernbanenett, sier Kristiansen, som til daglig er seniorrådgiver i Framtiden i våre hender med fagansvar for transport og forbruksbaserte utslipp.

Satsing virker

Bedre vedlikeholdstilstand på jernbanen vil gjøre at

 • flere av togene kommer fram til avtalt tid. Kundeundersøkelser viser at det er hva togpassasjerene prioriterer høyest når de blir spurt.
 • godstogene kan ta med seg mer last på hver tur, slik at de blir mer konkurransedyktige og mer gods kan flyttes fra vei til bane. Dette fordi det nye kontaktledningsnettet Bane NOR bytter til har større kapasitet enn det gamle, som på flere strekninger kan være 50 til 70 år gammelt.

Jernbanealliansen

Jernbanealliansen er en allianse av ni organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge. Alliansens formål er å arbeide for økte bevilgninger til utbygging av jernbaneprosjekter og opprusting av det eksisterende jernbanenettet. Politisk påvirkning er blant alliansens viktigste oppgaver. Gjennom direkte påvirkning av beslutningstakere og informasjonsarbeid rettet mot opinionen, skal den arbeide for å øke jernbanens andel av person- og godstrafikk i Norge.

Medlemmer

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Framtiden i våre hender
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO Stat
 • Natur og Ungdom
 • Naturvernforbundet
 • Norsk Jernbaneforbund
 • Norsk Lokomotivmannsforbund
 • Trygg Trafikk

Jernbanealliansen viser til at Norge har forpliktet seg til å kutte 55 prosent av sine klimagassutslipp innen 2030. Transportsektoren står for 30 prosent utslippene i Norge, men jernbanen er med noen unntak utslippsfri. Derfor mener alliansen at satsing på tog er en viktig del av løsningen for å få ned utslippene.

– Før pandemien bidro utbygging og utbedring av jernbane til en økning i antall passasjerer. Vi har også sett at tiltak som har styrket jernbanens konkurransekraft for gods har hatt god effekt, blant annet på Nordlandsbanen. Det viser at satsing på jernbane nytter. Men skal vi nå klimamålene må jernbanen prioriteres langt høyere enn i dag, mener Kristiansen.

Klimaendringer og energikrise

Lederen for Jernbanealliansen trekker også frem energikrisen og klimaendringene som gode argumenter for å prioritere vedlikehold av jernbanen.

– Klimaendringene bidrar til å sette kritisk infrastruktur under press. Vi har allerede sett hvordan jordskred lammer jernbanestrekninger, og dette kommer vi til å se mer av fremover dersom vi ikke prioriterer sikring og vedlikehold. I tillegg viser energikrisen at det er klokt å sikre mest mulig energieffektive transportformer, avslutter Tonje Kristiansen.

Kilde: Jernbanealliansen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.141