23948sdkhjf

Vaske-saken: Vegvesenet tar dommen til etterretning, men endrer ikke dagens praksis eller instruks

Statens vegvesen vil ikke anke dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett, hvor sjåfør Vegard Kåsa ble frifunnet.

TUNG AVGJØRELSE: Statens vegvesen hadde to uker på seg å anke dommen fra tingretten. Nå har de bestemt seg for å ikke anke, og de tar dommen til etterretning.

Statens vegvesen kan ikke se at dommen endrer dagens praksis eller instruks på noen måte

På Notodden er Kaasa Transport glade for at det ikke blir noen anke, men de er ikke helt ferdige med saken.

- Nå blir det spennende å se hvem som tar saksomkostningene og om Statens vegvesen dekker inn den tapte fortjenesten vi hadde fordi Vegard ikke fikk kjøre videre. Jeg skal kontakte vår advokat slik at han kan se på dette, sier Øistein Kaasa, daglig leder i Kaasa Transport.

Tungt.no har forsøkt å få tak i sjåfør Vegard Kåsa, men han laster i skrivende stund og er ikke tilgjengelig.

Kontrollørene vil vurdere hver enkelt sak

Vegard Kåsa ble stoppet i kontroll på Ørje, hvor det ble oppdaget at han hadde benyttet bilen i sin under pålagte hvile. Kåsa ga sin forklaring til kontrolløren, men kontrolløren svarte da at alt av vedlikehold på bilen, smøring, teknisk og vask, skal anses som annet arbeid. Tingretten mener kontrolløren gjorde feil ved å anmelde Kåsa. Tungt.no spør Statens vegvesen:

- Hvordan skal kontrollørene reagere i lignende tilfeller fremover?

"Som utgangspunkt så er det korrekt at vedlikehold på bilen, smøring, teknisk og vask skal anses som annet arbeid. I denne saken har tingretten kommet til at det arbeidet Kåsa utførte faller utenfor hovedregelen. Tingretten har videre sagt hvilke forutsetninger som må være tilstede for at unntaket kommer til anvendelse. Med alle kriteriene som må være oppfylt, så er det et snevert handlingsrom for å falle utenfor hovedregelen. I og med at hvert enkelt tilfelle vil være unikt, vil kontrollørene som tidligere måtte gjøre en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak, og fortsette å arbeide i tråd med gjeldende regelverk og instruks", skriver Roy H. Holm, seksjonssjef Fag utekontroll, i en e-post til tungt.no.

I retten sa vitne fra Statens vegvesen at de som kontrollerer kun følger instruks, og at det der står at de skal anmelde slike tilfeller.

- Vil det bli noen endring på hvordan kontrollørene tolker instruksen, eller vil selve instruksen endres?

"Statens vegvesen kan ikke se at dommen endrer dagens praksis eller instruks på noen måte, men vi tar dommen til etterretning, og den vil inngå som et vurderingsmoment i senere kontrollarbeid for våre kontrollører. Det presiseres, i likhet med dommen, at «Rengjøring og teknisk vedlikehald» fortsatt er inkludert i definisjonen «arbeidstid» og må registreres som «annet arbeid». De tilfellene som eventuelt faller utenfor definisjonen «annet arbeid», som denne dommen er et eksempel på, vil være oppgaver som utføres på eget initiativ og helt i privat egen regi. Dette avgrenses også ved at føreren ikke mottar noe vederlag eller lønn for oppgaven, og heller ikke står til arbeidsgivers disposisjon under utførelsen av oppgaven."  

- Hva mener Statens vegvesen at en slik dom som denne betyr for forholdet mellom Statens vegvesen/utekontrollen og yrkessjåførene?

"Statens vegvesen utfører kontroller med kjøre- og hviletid med fokus på å forbedre arbeidsvilkårene til yrkessjåførene, i tillegg til hensynene til trafikksikkerhet og harmonisering av konkurransevilkår. Statens vegvesen vil fortsette å verne om yrkessjåførenes hviletid og arbeidsvilkår. Gjennom våre kontroller vil vi sikre at yrkessjåfører ikke blir satt til «annet arbeid», når de har krav på hvile etter regelverket. Dommen viser til ett enkelttilfelle hvor en arbeidstaker på sin fritid som privatperson av eget initiativ vasker og polerer et kjøretøy i privat regi. Slike private hobbysyssler faller altså utenfor hensynene som kjøre- og hviletidsregelverket er ment å beskytte.

Statens vegvesen ønsker på ingen måte å gjøre det vanskelig å utføre hobbyaktiviteter. Samtidig understreker vi at det i tvilstilfeller ikke alltid vil være enkelt å avgjøre om det aktuelle tilfellet vil være unntatt. Kontrolløren har i denne saken fulgt vår instruks, samtidig som rettssystemet har gitt oss noen vurderingsmomenter som vi tar med oss videre."

Opphav og kilder: Tungt.no

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093