23948sdkhjf

Harry Nilsen foreslått som forbundsstyreleder, sa nei: - Flere har spurt og jeg har lyst på oppgaven

Det er varslet landsmøte i NLF i juni 2023. I disse dager pågår de forberedende regionårsmøtene i forbundets syv regioner (5 eller 4 er avholdt, 3 gjenstår), og et åpent spørsmål er om det kommer forslag til endringer i forbundsledelsen i år.

TUNGT NEI: Redaksjonen erfarer at Harry Nilsen fra Sørum på Romerike er forespurt om å stille som kandidat til forbundsledervervet. 

Nilsen har tidligere vært medlem av forbundsstyret i NLF, men har denne gang litt uventet takket nei.

- Stemmer dette?
- Ja, jeg er spurt av flere, og det er veldig hyggelig. Jeg har klare meninger om hvordan NLF bør utvikle seg til beste for medlemmene, og har jeg lyst på oppgaven, sier Nilsen.

- Kan du utdype hva du har tenkt rundt dette?

- For meg er det viktig at forbundsstyret består av aktive transportører, enten som eier, medeier, løyvehaver eller daglig leder.

- I dagens forbundsstyre er det flere som ikke er dette – og jeg mener det er en svakhet for medlemmene og bransjen at ikke toppledelsen i forbundet selv kjenner hvor skoen trykker. Jeg mener man må være aktiv i bransjen for å være valgbar.

På samme måte mener jeg sammensetningen av styret heller ikke gjenspeiler mangfoldet innen transport, jeg savner blant annet kompetanse på langtransport og utenlandstransport.

Resultatet er et styre som oppleves som passive i forhold til en lang rekke tekniske og konkrete saker som griper direkte inn i hverdagen vi bileiere opplever, mener Nilsen.

Mangler strategi, ifølge Nilsen

Harry Nilsen nevner en rekke forhold han mener det er for lite fokus på. Blant dem er økte vekter, 24 meter og 60 tonn, 28 tonn på singel bil og 36 tonn på henger, samme på ADR tank, bedre utnyttelse av eksisterende materiell bil og henger, 54/56 tonn. 

Dessuten økte totalvekter på semitrailer til 56 tonn. - Se til Danmark, kutt ut minsteavstand og få på en aksling til på tralla. Dette gir færre biler på veiene, lavere utslipp per tonnkilometer, og er også et godt bidrag til sjåførmangelen, mener Nilsen

Som har mer på lager. Han nevner bremser som et tema. Veivedlikeholdet, se på asfaltbudsjettet. At utekontrollen har forskjellig praksis rundt om i landet. At det er høye bøtesatser for forholdsvis bagatellmessige forselser mot transportør og en sjåfør i forhold til resten av samfunnet.

- Kort sagt, vi trenger å tenke nytt og være mer innovative enn i dag. I dag er det i for mange samenhenger skogsindustrien, landbruket og speditører som går i front. NLF dilter etter og ser ikke ut til å ha noen strategi. Og med et passivt styre er resultatet i mine øyne at vi fått en administrasjon som styrer svært mye av det som skjer i NLF – et forbund som skal være medlemsstyrt.

- Alt dette er noe jeg og flere ønsker å gjøre noe med, og etter oppfordring fra mange sa jeg først ja til å stille som kandidat som forbundsleder.

- Men likevel ble det nei?

- Riktig. Ikke minst fordi det i praksis er hver region som utpeker sin styrekandidat, og dermed er det allerede gitt at vi får et styre med en sammensetning 4 til 3 i disfavør meg. Som selvsagt vil være et tungt «miljø» å jobbe i for å få gjennomslag for endringer.

De siste dagene har i tillegg flere tillitsvalgte bedt meg om ikke å stille, først og fremst for å unngå støy og «bråk» i organisasjonen. Jeg har derfor valgt å trekke meg, og jeg svarte nei til region 1 i forbindelse med regionårsmøtet i helgen.

- Men om valgkomiteen likevel spør deg før landsmøtet?

- Da må noe helt spesielt skje, jeg tror ikke det kommer til det.

Slik er valgprosessen av ledelsen i NLF

 Landsmøtet er NLFs høyeste myndighet, og består av valgte utsendinger fra alle syv regionavdelingene, forbundsstyret og daglig leder i forbundet.

Les mer i denne oppdaterte oversikten over hvordan NLF er bygget opp.

Opphav og kilder: En originalartikkel fra Tungt.no, info om årsmøter fra NLF

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.111