23948sdkhjf

NLF på kartet: Slik er lastebileierforbundet bygget opp

Det tikker mot landsmøte for en av lastebilbransjens viktige organisasjoner i Norge, NLF. Landsmøtet går på Sola i Rogaland 9-10. juni, og er hvor de aller viktigste beslutninger tas og føringer legges.

TUNG OPPKLARING: Oppbygging av organisasjoner i næringslivet har sin helt egen logikk, og som de færreste tenker på daglig.

Men for å forstå hvordan viktige saker kommer frem og beslutninger tas, kan det være nyttig å repetere litt i blant.

For også Tungt tar feil i blant: I går kom vi i skade for å publisere en faktaboks med misvisende innhold, i artikkelen om Harry Nilsen som likevel takker nei til å stille som kandidat til forbundsstyreledervervet 

Der skrev vi at region Trøndelag er bygget opp forskjellig fra øvrige deler av landet hva gjelder lokalavdelinger. Det stemmer altså ikke.

Så la oss begynne på toppen

NLF opplyser at de har rundt 4.000 medlemmer, og om vi ikke tar feil er dette en blanding bedriftsmedlemmer og personlige medlemskap. Medlemmene har til sammen rundt 15.000 biler. Sånn ca fire fem biler per bedrift i snitt altså.

Det følgende er strukturert fra forbundets egen beskrivelse, hvor hierarkiet inneholder disse sentrale begrepene i fallende rekkefølge:

 • Landsmøtet
 • Representantskapet
 • Forbundsstyret
 • Regionene
 • Fylkesavdelingene
 • Lokalavdelingene
 • Grasrota
 • Administrasjonen

Landsmøtet hvert 2. år

Landsmøtet er NLFs høyeste myndighet. Det består av valgte utsendinger fra alle fylkesavdelingene, forbundsstyret og daglig leder i forbundet.

Antall utsendinger fra hver fylkesavdeling bestemmes ut fra medlemstallet. og det blir avholdt landsmøte hvert 2. år.

NB! I denne sammenheng defineres fylker etter de gamle fylkesgrensene, totalt 15 fylker når Oslo og Akershus går under ett.

Representantskapet er nivå to

Representantskapet består av en representant fra hvert fylke, forbundsstyret og administrerende direktør i forbundet.

I de årene det ikke er landsmøte bør det innkalles til et seminar for representantskapets medlemmer der en legger vekt på fremtidige planer i organisasjonen.

Representantskapet skal også innkalles dersom forbundsstyret eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer krever det. Når representantskapet innkalles til møte, fungerer det som forbundets høyeste organ.

Forbundsstyret nummerr tre, men øverst til daglig

Forbundsstyret velges på landsmøtet og består av 8 representanter; en fra hver av (de 7) regionene som fylkesavdelingene danner, samt styreleder.

Forbundsstyret representerer forbundet i alle forhold og forplikter dette.

Forbundsstyret er NLFs høyeste utøvende myndighet og ledes av forbundslederen som den øverste tillitsvalgte.

Det sittende forbundsstyret finner du på denne lenken.

7 regioner og 15 fylkesavdelinger

Fylkesavdelingene omfatter alle lokalavdelinger i fylket. Styret (i fylkesavdelingen) har 5 til 7 medlemmer. De leder NLFs virksomhet i fylket, behandler næringspolitiske spørsmål på tvers av kommunegrenser og driver opinionsarbeid.

Det er for tiden 8 fylkes-/regionskontorer, skriver i NLF, og mener nok 7. En viktig del av NLFs næringspolitiske- og medlemsrettede arbeide foregår i fylkesavdelingene.

Dette er regionene 1 til 7 og fylkene som går under dem:

 • Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
 • Region 2 Innlandet
 • Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
 • Region 4 Agder og Rogaland
 • Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
 • Region 6 Trøndelag
 • Region 7 Nordland / Troms / Finnmark

Er du interessert i å høre hva som foregår i din region og fylke?

Ved å klikke deg inn på denne lenken kan du bla deg frem til din region, ditt fylkeslag og personen som sitter i fylkesstyrene.

Lokalavdelinger, distrikter og grasrota

De fleste fylkesavdelinger har også en oppdeling på lokalavdelinger eller distrikter, ikek bare Trøndelag altså.

I noen fylkesavdelinger har medlemmene heller organisert seg med såkalt «distrikter», og gjennom dem blir "grasrota" representert i fylkesavdelingen, ifølge NLF.

Møtemarathon før landsmøtet, tre regionmøter gjenstår

Det er som man skjønner en ganske lang møtetrapp som skal klatres før alle stemmer og meninger samles til landsmøtet.

I øyeblikket gjenstår tre av de avgjørende regionmøtene, og de går nå til helgen og neste helg.

 • Region 7 Troms på Scandic Ishavshotel den 17.-19. mars
 • Region 6 Trøndelag på Scandic Nidelven den 18. mars
 • Region 1 Østfold i Strømstad 24.-26. mars

Opphav og kilder: En originalartikkel på Tungt, bygget på NLFs beskrivelse av forbundets oppbygging

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094