140 millioner til landstrøm

Enova tildeler 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter, fra Tananger i sør til Hammerfest i nord.

Tidligere i år ga Enova 82 millioner kroner i støtte til 13 landstrømprosjekter. Nå skal 22 nye prosjekter støttes med i alt 140 millioner. Enova legger opp til en ny utlysingsrunde tidlig i 2017.
Tidligere i år ga Enova 82 millioner kroner i støtte til 13 landstrømprosjekter. Nå skal 22 nye prosjekter støttes med i alt 140 millioner. Enova legger opp til en ny utlysingsrunde tidlig i 2017. Foto: Robin Strand/Norphoto
Sist oppdatert

Enova

Enova SF investerer årlig to til fire milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet. Enova gir i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene.

Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren.

Enova eies av Olje- og energidepartementet (OED), og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Syv prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens de ligger til kai. Landstrøm er et viktig tiltak for å redusere ikke bare globale utslipp, men også lokal forurensning og støy.

– Å forsyne skipene med fornybar kraft fra land, er et energitiltak som hører hjemme i lavutslippssamfunnet. Derfor er vi glade for å kunne bidra til at dette markedet skyter fart. Vi ser nå at interessen øker raskt blant norske havner for å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

 

Organiseres som konkurranser

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.

– På den måten er det de mest kostnadseffektive prosjektene som får støtte, slik at samfunnet får mest landstrøm igjen for pengene, raskest mulig, sier Nakstad.

På den foreløpig siste utlysingsrunden mottok Enova 40 kvalifiserte søknader, og 22 av dem får støtte. Det største tilsagnet er i overkant av 20 millioner kroner og går til Mongstad base. Også offshore-baser i Kristiansund, Stavanger og Hammerfest er blant dem som får mest støtte i denne runden. Av offentlige havner er blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø representert, hvor det blir landstrøm til Hurtigruten i Bergen og Trondheim.

Anleggene som får støtte skal være i drift innen 1. juli 2018.

Enova legger opp til en ny utlysingsrunde tidlig i 2017.

 

Fornyer avtale med OED

Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet nylig en ny 4-årsavtale om forvaltningen av Energifondet for perioden 2017-2020.

Enova skal i den nye avtalen fokusere mer av sin innsats mot løsninger for lavutslippssamfunnet. Foretaket får ett formål og tre delmål som i stor grad er rettet inn mot klima og teknologiutvikling.

– Enova vil fortsatt ha faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte. Denne arbeidsformen har tillit i industri og næringsliv og er avgjørende for å oppnå gode resultater, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 

Reduserte klimagassutslipp

Enovas og Energifondets formål skal være å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. De tre delmålene vil være å fremme:

  1. Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030
  2. Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet
  3. Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk
Fra avtalesigneringen 14. desember. Fra venstre Nils Kristian Nakstad, adm.direktør i Enova; Tore Holm, styreleder i Enova; olje- og energiminister Tord Lien og ekspedisjonssjef i OED, Andreas Eriksen.
Fra avtalesigneringen 14. desember. Fra venstre Nils Kristian Nakstad, adm.direktør i Enova; Tore Holm, styreleder i Enova; olje- og energiminister Tord Lien og ekspedisjonssjef i OED, Andreas Eriksen. Foto: EMB/OED

Denne saken ble første gang publisert 14/12 2016, og sist oppdatert 06/04 2017