20 landstrømprosjekter får Enova-støtte

Enova deler ut 118 nye landstrøm-millioner. Stavanger, Ålesund, Bodø og Tromsø er bare noen av havnebyene hvor flere skip nå vil kunne forsynes med strøm fra land.

Med de nye tildelingene har Enova så langt støttet over 50 landstrømprosjekter med godt over 300 millioner kroner. Illustrasjon: Enova
Med de nye tildelingene har Enova så langt støttet over 50 landstrømprosjekter med godt over 300 millioner kroner. Illustrasjon: Enova
Sist oppdatert

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og landstrøm er en viktig del av den omstillingen maritim næring må gjennom, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.

– Hele 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai, så landstrøm kan kutte store utslipp. Det bygger dessuten opp under batterirevolusjonen til sjøs, hvor anlegg på land med tiden også vil lade skipene, legger han til.

– Hele 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai, så landstrøm kan kutte store utslipp. Det bygger dessuten opp under batterirevolusjonen til sjøs, hvor anlegg på land med tiden også vil lade skipene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Foto: Henning Ivarson
– Hele 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai, så landstrøm kan kutte store utslipp. Det bygger dessuten opp under batterirevolusjonen til sjøs, hvor anlegg på land med tiden også vil lade skipene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Foto: Henning Ivarson

Fra Stavanger i sør til Båtsfjord i nord

Følgende 20 prosjekter får denne gangen støtte fra Enova til utbygging av landstrømanlegg (avrundede kronebeløp):

 1. Bergen og Omegn Havnevesen – Festningskaien, Bergen (5,6 millioner)
 2. Bergen og Omegn Havnevesen – Dokken, Bergen (5,5 millioner)
 3. Bergen og Omegn Havnevesen – Nykirkekaien, Bergen (5 millioner)
 4. Bodø Notbøteri Eiendom AS – Bodø (560.000)
 5. Båtsfjord Havn KF – Båtsfjord (25,5 millioner)
 6. Halsnøy Dokk AS – Høylandsbygda (5,8 millioner)
 7. Harstad Havn KF – Langneset og Stangnes, Harstad (5,5 millioner)
 8. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS – Storkaia, Kristiansund (6,7 millioner)
 9. Norcem AS – Brevik (5,1 millioner)
 10. Norcem AS – Slemmestad (4,8 millioner)
 11. Omya Hustadmarmor AS –Elnesvågen, Fræna (3 millioner)
 12. Rana Industriterminal AS – Mo i Rana (3 millioner)
 13. Stavangerregionen Havn IKS – Stavanger sentrum (7 millioner)
 14. Stavangerregionen Havn IKS – Risavika (6,4 millioner)
 15. Tromsø Havn KF – Kai 7 (Hurtigrutekaia) og 8, Tromsø (7,3 millioner)
 16. Trondheim Havn IKS – Hurtigrutekaiene, Trondheim (5,9 millioner)
 17. Wergeland Base AS – Gulen industrihamn (4,3 millioner)
 18. Westcon Yards AS – Florø (3 millioner)
 19. Ålesundregionens Havnevesen – Storneset pirkai, Ålesund (5,9 millioner)
 20. Ålesundregionens Havnevesen – Skansekaia (Hurtigrutekaia), Ålesund (2,6 millioner)

Prosjektet i Båtsfjord er det så langt største landstrømprosjektet for Enova målt i kroner og øre, med over 25 millioner i støtte. – Båtsfjord er en av de største fiskerihavnene i Norge, og får nå fem landstrømanlegg som sammen kan forsyne opptil 44 fartøyer samtidig. Prosjektet vil bety mye for både nærmiljøet og klimaet, og bidrar til nettopp den livskraftige forandringen vi er ute etter, sier Nakstad.

Setter fart på elektrifiseringen

De nye tildelingene bringer Enovas totale satsing på landstrøm til godt over 300 millioner – så langt. Over 50 landstrømprosjekter langs hele kysten har fått støtte, og Enova-direktøren mener det er all grunn til å rose havnene for en offensiv tilnærming til elektrifiseringen av sjøtransporten. – Vi hjelper dette markedet i gang for at stadig flere fartøy skal bygges med mulighet til å ta imot strøm fra land, og havnene har respondert raskt på utfordringen vår. Jo tidligere de er på banen, jo større er de kostnadsmessige ulempene for dem, ettersom det foreløpig er få fartøy som kan benytte landstrøm. Det er denne økonomiske risikoen Enova er med og avlaster, sier Nakstad.

Denne saken ble første gang publisert 04/07 2017, og sist oppdatert 03/07 2017