Relekta erstattet Excelarkene med WMS

Kuttet overtid og halverte plukkfeilene

For mye overtid, risikoen for manuelle plukkfeil, utgåtte varer og en tung lagertelling gjorde det nødvendig for Relekta å investere i bedre lagerstyring. Med et nytt WMS kan lageret støtte opp under selskapets vekstmål uten at lagermedarbeidere blir overarbeidet.

Odd Henriksen og resten av medarbeiderne på lageret til Relekta kan glede seg over mindre stress og overtidsjobbing.
Odd Henriksen og resten av medarbeiderne på lageret til Relekta kan glede seg over mindre stress og overtidsjobbing. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

Relekta

Relekta-Gruppen er en ledende leverandør av reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til verksteder, industri og byggebransjen. Virksomheten startet i 1977 som Relekta Import og fem år senere ble søsterselskapet Norsk Industriolje etablert. Gruppen har i alle år hatt et høyt fokus på miljø og var i 2001 en av de første norske handelsbedriftene som ble ISO 14001-sertifisert.

Relekta er i dag Skandinavias mest sertifiserte bedrift innen kvalitet, samfunnsansvar og miljø. Også arbeidsmiljøet er svært godt og Relekta har de siste tre årene scoret høyt i kåringen av Great Place to Work, både nasjonalt og internasjonalt. I fjor ble Relekta kåret som Norges beste arbeidsplass i kategorien mellomstore bedrifter og dessuten kåret som Employer of the Year under finalen til European Business Award (EBA). Relekta-Gruppen har rundt 100 medarbeidere, omsatte i 2016 for rundt 255 millioner kroner og har siden 2015 vært eid av det svenske selskapet Indutrade AB.

– Da vi håndterte det hele manuelt, tok det ca. én måned å lære opp en medarbeider. I dag kan vi gi grunnleggende opplæring dag én og la vedkommende jobbe selvstendig neste dag med enkle ordre, sier lagersjef Rune Midtrud.
– Da vi håndterte det hele manuelt, tok det ca. én måned å lære opp en medarbeider. I dag kan vi gi grunnleggende opplæring dag én og la vedkommende jobbe selvstendig neste dag med enkle ordre, sier lagersjef Rune Midtrud. Foto: Henning Ivarson

Relekta-Gruppen er en ledende leverandør av en rekke reparasjons- og vedlikeholdsprodukter og selskapet har som mål å vokse med 10 til 15 prosent hvert år.

– Med slike mål er logistikken helt avgjørende. Dersom den ikke er i topptrimmet vil vi rett og slett ikke kunne håndtere veksten, så derfor har vi full fokus på den, sier lagersjef Rune Midtrud. Etter lang fartstid i Universal Spedisjon med fokus på terminaldrift, distribusjon og salg av logistikktjenester har han de siste 15 årene jobbet i Relekta der han er ansvarlig for driften av selskapets hovedlager på Økern i Oslo. I tillegg leier Relekta lagerplass både hos en speditør på brygga i Oslo og hos Lørenskog Distribusjon og Lager. Sistnevnte er ansvarlig for både lagring og transport av produktene som Relekta fikk da de kjøpte Artisti Engros for noen år siden.

Relekta tilbyr et meget bredt produktsortiment, og lageret på Økern fremstår ved første øyekast som temmelig brokete og innfløkt. Her lagres det lim, fugemasse og tape, artikler til rengjøring og avfetting, overflatebehandling og beskyttelse, i tillegg til oljer, smøremidler, fett og kjølevæsker, verneprodukter, verktøy og utstyr. Lageret er på 1.900 kvm, inkludert to mesaniner, og har ca. 1.800 pallplasser og rundt 600 hyllemeter for småvarer.

Frem til februar i fjor ble det komplekse lageret fra tre klienter i Relekta-Gruppen driftet helt manuelt og det viktigste styringsverktøyet Midtrud hadde var Excel.

Plukklister ble skrevet ut fra Visma Business, noe som ga mange manuelle håndteringer, og med tiden hadde lagerets kompleksitet blitt så stor at det til tider passerte kapasiteten til ERP-systemet. For å holde tritt med veksten ble bemanningen økt og det ble jobbet mye overtid, men til slutt kom man til det stadiet at man rett og slett ikke kunne ta inn mer personell uten at de gikk i veien for hverandre. Da valgte Relekta i stedet å se etter en WMS-løsning.

 

Dyp logistikkforståelse

For selskapet var det viktig å finne en leverandør som kunne sette seg godt inn i de selskapsspesifikke behovene.

– Vi har veldig mye som tilpasses kundene hvis de trenger noe som ikke er i vårt sortiment. Vi ønsket en WMS-leverandør som forstod utfordringene våre og generelt hadde en dyp forståelse for logistikk, sier Midtrud.

Etter å ha vært i dialog med tre aktuelle WMS-leverandører valgte selskapet å gå videre med danske Apport Systems.

– Alle deres medarbeidere har bakgrunn i logistikk, noe som betød at vi fikk en skikkelig sparringpartner som kunne se på logistikken vår med friske øyne og komme opp med nye løsningsforslag. Dessuten betød deres fastpriskonsept mye. Det forplikter, og viser at de både har både kraft og vilje til å gjennomføre prosjektet i tide, fortsetter lagersjefen.

Implementeringen av Apport WMS ble foretatt i samarbeid mellom Apport, ERP-leverandøren Vitari, Integrasjonspartner og Relektas egne folk fra IT, innkjøp og lager. Gjennom WMS-leverandøren ble det også gått til anskaffelse av Intermec håndterminaler.

– Det ble veldig komplekst, men da vi hadde fått alle kravspesifikasjoner og avtaler på plass, gikk det fort, sier Midtrud, som forteller at Apport også var 100 prosent til stede under både opplæringen av superbrukere og da de begynte å bruke WMS-et. Han legger til at brukervennligheten er en av de store fordelene med dette systemet.

– Da vi håndterte det hele manuelt, tok det ca. én måned å lære opp en medarbeider. I dag kan vi gi grunnleggende opplæring dag én og la vedkommende jobbe selvstendig neste dag med enkle ordre, sier han.

 

Høyere effektivitet og færre feil

For Relekta har implementeringen av Apport WMS vært ensbetydende med optimering av lageret på en rekke områder.

Først og fremst har effektiviteten økt betydelig – færre folk utfører nå mer arbeid på kortere tid.

Tidligere hadde selskapet ni faste medarbeidere og syv vikarer på lageret. Nå er dette redusert til åtte faste og fem vikarer. Samtidig er antall av ordrelinjer økt med åtte prosent og internproduksjonen har økt med ca.15 prosent. Og enda viktigere: overtid er ikke lenger et problem.

Relekta er veldig fokusert på å eliminere plukkfeil, og det har WMS-et bidratt sterkt til ytterligere å redusere.

– Vi har noen artikkelserier som ligner svært mye på hverandre og ved manuelt plukk var det lett å gjøre feil. Men med et WMS kan du ikke plukke før systemet har godkjent at det er riktig lokasjon og riktig artikkel. Det har medført at vi har mer enn halvert våre plukkfeil som nå er nede på 0,5 promille, sier Rune Midtrud.

Før innføringen av Apport hadde Relekta en strevsom vareopptellingsprosess. Midtrud forteller at de brukte 86 dagsverk på dette, noe som blant annet medførte at lageret hvert år var helt stengt de første tre virkedagene. Det medførte at de påfølgende dagene var preget av en delvis kaotisk manuell oppfølging av ordre og mye overtidsarbeid. Nå arbeider Relekta i stedet med rullerende telling som sikrer et løpende overblikk over lagerstatus.

På det praktiske planet har innføringen av WMS-et også redusert papirforbruket på lageret med 70 prosent fordi det ikke lenger er behov for å skrive ut plukklister og samleplukklister.

 

Ingen produkter går ut på dato

En del av Relektas varer, som for eksempel lim og fugemasse, har en viss holdbarhet og må derfor behandles etter FIFO-prinsippet. Det kunne være vanskelig å styre manuelt, hvilket medførte at det under vareopptellingen kunne dukke opp hele paller med varer som ikke kunne selges på grunn av utløpsdatoen.

– En pall med fugemasse koster 80 til 90 tusen kroner, og det var varer vi enten måtte gi bort eller kaste. Nå kan jeg i stedet trekke ut en liste over varer som nærmer seg forfall, og sende dem til avdelingsleder for kampanjesalg, sier Midtrud.

Lageret til Relekta på Økern er på 1.900 kvm og har ca. 1.800 pallplasser og rundt 600 hyllemeter for småvarer. Her er Eirik Engstad i ferd med å løfte ned varer fra en av de to mesaninene.
Lageret til Relekta på Økern er på 1.900 kvm og har ca. 1.800 pallplasser og rundt 600 hyllemeter for småvarer. Her er Eirik Engstad i ferd med å løfte ned varer fra en av de to mesaninene. Foto: Henning Ivarson

Nettopp et slikt overblikk over lagerprosessene er ifølge lagersjefen en av de store fordelene med å ha implementert Apport WMS.

– Hvis en kunde sier at han mangler noe i en leveranse, kan jeg kjøre en rapport og se nøyaktig hva vi har plukket, når det er plukket, hva vi har levert og hva kunden har mottatt. På den måten kan vi sjekke om vi har gjort feil, og vi kan også se når det faktisk er kunden som tar feil. Det gir en helt annen kvalitet i vårt oppfølgingsarbeid, sier han.

 

En fremtidig partner

Lageret til Relekta var opprinnelig i tilknytning til selskapets hovedkontor på Etterstad. Senere ble det flyttet til Rommen og etter en periode der ble det flyttet til Økern i 2007. Rune Midtrud forteller at deres leieavtale med Oxer Eiendom opprinnelig løp ut i 2015, men at den er blitt forlenget til ut 2019. Men da må Relekta ut, og årsaken til det er at den andre leietakeren i Kabelgaten 39, Arne B. Corneliussen, har opsjon på å overta resten av bygget.

– Vi ser nå på flere ulike prosjekter, både i eksisterende bygg og i planlagte nybygg, men drømmen er helt klart å kunne flytte inn i et nytt bygg som kan tilpasses vår drift og ikke motsatt slik tilfellet var her på Økern, sier Midtrud, som anser Apport som en viktig samarbeidspartner også i den prosessen.

– Jeg ser for meg at vi kan utvikle våre prosesser enda mer, og kanskje ta i bruk stemmestyrt plukk. Det er fortsatt mye vi kan bli bedre på, slik at vi får full effekt av systemet. I denne sammenheng ser jeg Apport som en viktig samarbeidspartner, avslutter Rune Midtrud.

Sabrina Engstad leser av strekkoden. Innføringen av WMS medførte at Relekta mer enn halverte plukkfeilene som nå er nede på 0,5 promille.
Sabrina Engstad leser av strekkoden. Innføringen av WMS medførte at Relekta mer enn halverte plukkfeilene som nå er nede på 0,5 promille. Foto: Rune Midtrud

Denne saken ble første gang publisert 01/03 2017, og sist oppdatert 06/04 2017