Ramirent:

Superhuben i Ytre Enebakk

Ramirent AS har samlokalisert fem av sine produktgrupper på en ny stor hub i Ytre Enebakk. Kombinasjonen av korte kjøreveier, kreative lagringsløsninger, innføringen av et wms og styrket logistikkompetanse gir store rasjonaliseringsgevinster.

På den nye huben til i Enebakk Næringspark lagres det ca. 3.000 ulike artikler som bygg- og anleggsbransjen foretrekker å leie fra Ramirent fremfor å ha dem i egeneie.
På den nye huben til i Enebakk Næringspark lagres det ca. 3.000 ulike artikler som bygg- og anleggsbransjen foretrekker å leie fra Ramirent fremfor å ha dem i egeneie.
Publisert

Se for deg alt utstyret du finner på et anleggsområde eller en byggeplass: brakker, anleggsmaskiner, strømsentraler, belysningsutstyr, heiser, stillaser, sementblandere, vibroplater, kompressorer, byggvarmere, avfuktere, sikringsutstyr og mye, mye annet. Svært lite av dette utstyret er i entreprenørenes egen eie, og de fleste velger i stedet å leie slikt inn til det enkelte prosjekt og overlater utstyrslogistikken til en profesjonell tredjepart.

Ramirent

Ramirent AS er landets ledende leverandør av utleieutstyr. Produktspekteret omfatter alle typer anleggsmaskiner, elektroutstyr, lifter, stillas, sikkerhetsutstyr, småverktøy og byggmaskiner, byggeplassheiser og klatrestillaser, byggvarme og uttørking, modulløsninger og containere. Selskapet har syv huber, 42 kundesentre, over 400 ansatte og omsatte i fjor for drøye 1,1 milliard kroner. Virksomheten ble etablert i 1997 under navnet Bautas som var et datterselskap av Veidekke. Bautas ble solgt til Ramirent Oyj i 2002, men beholdt det opprinnelige navnet helt til 2010.

Ramirent Oyj er et børsnotert finsk selskap med egen virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tsjekkia og Slovakia. Ramirent er også etablert i Russland og Ukraina gjennom en 50 prosent eierandel i joint venture-selskapet Fortrent. Ramirent Oyj har nær 2.700 ansatte fordelt på 290 utleiesteder og omsatte i fjor for 665 millioner Euro.

Ramirent AS er landets ledende leverandør av utleieutstyr til bygg- og anleggsbransjen, men selskapet betjener også kunder innenfor industrien, offentlig sektor og til private. For ca. to år siden bestemte Ramirent å gjøre noe med selskapstrukturen på det sentrale Østlandet. Flere mindre depoter med tilknyttede verksteder var urasjonelt og ikke forenlig med selskapets fokus på en bedre styring av egen verdikjede med mål om å høyne servicegraden og kundetilfredsheten.

– I tillegg til å være lokalisert på mange steder, var flere av dem også dårlige og lite effektive. Ved å samle disse virksomhetene under ett tak ville vi både kunne redusere antall truckførere og vedlikeholdspersonell, i tillegg til å kunne trekke synergier mellom fagpersonalet. Ikke minst ville vi få en langt bedre kontroll på utstyret, forteller Supply Chain Manager Kjell Pettersen.

Bare 25 kilometer fra Oslo sentrum

I mars i år kunne Ramirent ta i bruk sin nye superhub i Ytre Enebakk, nærmere bestemt i Enebakk Næringspark som ligger langs riksvei 155, tett ved kommunegrensen til Ski. På det samme området finner man blant verksted og depot til BNS Container, i tillegg til Opticon, Veitransport og Enger Transport.

– Hvordan endte dere her? Var kommunen pågående?

– Nei, jeg synes egentlig det bare var vi som var aktive. Vi så etter en stor tomt til en fornuftig pris og som skulle ha en viss nærhet til Oslo, og da dukket denne opp. Her fikk vi en stor tomt som bare ligger 25 kilometer fra Oslo sentrum og jeg er temmelig sikker på at vi fikk en hyggeligere pris enn om den hadde ligget nærmere E6 og i den typiske logistikkstripen, mener Kjell.

Etterforsyner 42 kundesentre

På den 40 mål store tomten i Enebakk har Ramirent satt opp et bygg på 11.000 kvm, fordelt på 1.000 kvm kontorer, 3.000 kvm varmtlager og verksted og et 150 meter langt kaldtlager under tak på hele 7.000 kvm. Her har selskapet samlet fem produktgrupper som tidligere var spredd på fem ulike steder rundt Oslo og omegn: moduler, heis- og klatrere, byggvarme og elektro, lettverktøy og stillas.

På den 40 mål store tomten i Enebakk har Ramirent satt opp et bygg på 11.000 kvm. Foto: Henning Ivarson
På den 40 mål store tomten i Enebakk har Ramirent satt opp et bygg på 11.000 kvm. Foto: Henning Ivarson

– Rundt 70 personer arbeider her, forteller Kjell. – Mellom 30 til 35 av dem jobber på lageret og verkstedet, mens de resterende er i vår Solutionavdeling som tilbyr kundene komplette løsninger for stillas, heis, elektro og byggvarme og modul.

– Var det vanskelig å få med seg de ansatte? Ytre Enebakk er jo ikke akkurat verdens navle, våger vi å kommentere.

– Noen få ville ha fått en betydelig lengre reisevei hit og tok konsekvensen av det, men stort sett gikk det greit. Flere hadde arbeidet i ganske dårlige lokaler og bare det å komme hit ble oppfattet som et stort pluss, sier Kjell.

Hub Enebakk, som den heter internt, driver ikke noe direkte utsalg mot kunde. Det kommer imidlertid noen kunder som henter stillas og en del direkte forsendelser fra huben og ut til kunde på oppdrag fra kundesentrene.

– Alle våre 42 kundesentre har eget sortiment basert på sitt lokale marked og så er det vår oppgave å passe på at de ikke går tom. De allokerer behov til oss ut hva de har i pipeline og vi fyller på. En like viktig oppgave er å sanke inn overskuddsmaterialet fra kundesentrene som kan settes inn der det er behov, forklarer Kjell.

– Dere er jo en del av et internasjonalt konsern. Er det store bevegelser også på tvers av landegrensene?

– I andre land hjelper man hverandre mye ved behov, men siden vi ikke er en del av EU er det litt mer tungvint for oss.

– Hva med omløpshastighet? Det er vel både korte og lange utleieperioder regner jeg med?

– Sammenlignet med for eksempel dagligvarebransjen er nok lageret vårt ganske stillestående. I gjennomsnitt har vi 100 til 150 maskiner som går ut og inn hver dag, så det er god aktivitet her, sier Kjell, og legger til at de totalt lagrer ca. 3.000 ulike artikler og at de på det store uteområdet har plass til over 400 moduler selv om det ikke er så mange her akkurat nå.

Stort, men likevel kompakt

Under prosjekteringen av den nye huben var Ramirent fullstendig klar over betydningen av at leverandøren av lagerinnredninger måtte komme inn på et så tidlig tidspunkt som mulig. Problemet var, ifølge Kjell, at de foretok et galt valg; leverandøren kom ikke frem til noen løsning og ga heller ikke lyd fra seg.

Etter hvert begynte det å haste, og det resulterte i at Fredrik Brandal, Ramirents tidligere Fleet & Supply Chain Director, kontaktet Hartmut Dammeyer, gründer av og nå seniorkonsulent i Lager & Industrisystemer (LIS). De kjente hverandre fra den gang Brandal jobbet i Iglo Logistikksenter på Gardermoen, og Dammeyer tok utfordringen på strak arm. Etter først å ha dratt ut på alle lokasjonene for å gjøre seg godt kjent med alle produktene som skulle håndteres og lagres på Enebakk utarbeidet LIS et forslag til en overordnet løsning.

Supply Chain Manager Kjell Pettersen i Ramirent AS (t.v.) fremhever det gode samarbeidet de har hatt med Lager & Industrisystemer og ikke minst de kreative lagringsløsningene som selskapets seniorkonsulent Hartmut Dammeyer kom frem til. Foto: Henning Ivarson
Supply Chain Manager Kjell Pettersen i Ramirent AS (t.v.) fremhever det gode samarbeidet de har hatt med Lager & Industrisystemer og ikke minst de kreative lagringsløsningene som selskapets seniorkonsulent Hartmut Dammeyer kom frem til. Foto: Henning Ivarson

– Den ble grundig gjennomdiskutert og etter hvert fant vi frem til den ene delløsningen etter den andre. Til slutt stod vi igjen med et komplett bilde av hvordan vi kunne løse dette, sier Hartmut.

– Siden vi ikke er typiske logistikere var vi helt avhengig av å få hjelp av LIS. Vi kan være ekstremt plasskrevende fordi vi har mange odde gjenstander som ikke kan lagres på pall fordi de er enten er for lange eller for tunge. Men Hartmut forstod oss, og sammen med LIS kom vi frem til løsninger som vi har stor tro på, sier Kjell.

Selv om bygget er kjempestort i seg selv er likevel lagringen i Enebakk langt mer kompakt enn det Ramirent hadde vært vant med.

– Andre steder har vi et bygg med verksted- og en viss lagerkapasitet, men hvor veldig mye også er lagret ute. Det mest avanserte vi har funnet på er en gapahukløsning, og da gjerne i ytterkant av tomten. Det var også en slik løsning vi opprinnelig så for oss her, og det var først et stykke ut i prosjekteringen vi fant ut å ha gapahuken hektet til selve bygget, sier Kjell.

Målet var naturligvis å gjøre lagringen mer kompakt og å redusere kjøreavstandene med truck.

Kreative lagrings- og håndteringsløsninger

Det 3.500 kvm store oppvarmede bygget er langt og relativt smalt. I den ene enden starter det med et område for både varemottak og -uttak av hovedsakelig pallegods, men som også fungerer som et laderom for eltruckene. Ramirent har en avtale med Toyota og at de også benytter truckprodusentens flåtestyringssystem I_Site, primært av sikkerhetsgrunner. Truckparken består også av et par Jungheinrich, i tillegg til en større Hyundai til moduler og heiser og en enda større Konecranes som kun opererer på uteområdet.

Nedover i det lange bygget er det en klar todeling med ulike lagringsløsninger på venstre side og med vaskehaller og forskjellige verksteder på høyre. Her utføres både vedlikehold og reparasjoner av heiser og byggvarme i tillegg til et eget elektroverksted.

Det mobile reolanlegget i det oppvarmede lageret har en kapasitet på 1.120 paller. Foto: Henning Ivarson
Det mobile reolanlegget i det oppvarmede lageret har en kapasitet på 1.120 paller. Foto: Henning Ivarson

Lagerdelen starter med et plasseffektivt område med mobile reoler som har en kapasitet på 1.120 paller. Lenger ned, og på høyde med verkstedene, er det et område med mobile småvarereoler. Det er bygget under en 100 kvm stor mesanin og er på rundt 400 hyllemeter.

– Dette er en svært plasseffektiv løsning hvor man får mye ut av et lite rom. Den egner seg godt til produkter med lav frekvens og vi har levert flere slike den siste tiden, kommenterer Hartmut.

Så langt har likevel lagringsløsningene vært temmelig tradisjonelle, men når man nærmer seg den andre enden av bygget ser man resultatet av hans kreativitet og ikke minst svært lange erfaring i bransjen.

Under en 100 kvm stor mesanin er det mobile småvarereoler med rundt 400 hyllemeter lavfrekvente artikler. Foto: Henning Ivarson
Under en 100 kvm stor mesanin er det mobile småvarereoler med rundt 400 hyllemeter lavfrekvente artikler. Foto: Henning Ivarson
Grenreolene som egner seg svært godt til produkter av ulik størrelse og vekt. Foto: Henning Ivarson
Grenreolene som egner seg svært godt til produkter av ulik størrelse og vekt. Foto: Henning Ivarson
Modulene fraktes inn med truck og skyves sideveis på samme type skinner og vogner som benyttes til mobile reoler. Foto: Henning Ivarson
Modulene fraktes inn med truck og skyves sideveis på samme type skinner og vogner som benyttes til mobile reoler. Foto: Henning Ivarson

– Jeg brukte mye tid på å tenke ut en løsning til de virkelig plasskrevende produktene, men fikk til slutt ut ideen om å bruke grenreoler med opptil to og en halv meter lange armer og gitterrist og det har vist seg å fungere veldig godt, forteller Hartmut ubeskjedent. Han legger til at de er tilpasset dybdene som trengs og er opp til syv meter høye og med en samlet lengde på rundt 1.100 hyllemeter. Siden man ikke er bundet av åpningen i en vanlig pallereol oppnår Ramirent full fleksibilitet og kan lagre komponenter av ulike lengder i disse.

I den helt andre enden av bygget er det en stor port hvor man tar inn større komponenter som for eksempel moduler til reparasjon. Utfordringen her var å finne frem til en praktisk løsning å få dem helt inn i ett av de seks verkstedløpene eller i den egne vaskehallen for slike.

Også i dette området blomstret kreativiteten i hodet til Hartmut. Litt starthjelp fikk han likevel av Kjell som fortalte at de på en av hubene til Ramirent hadde sett at modulene ble transportert på skinner. Meldingen var klar: det vil vi også ha!

Hartmut fant ut at det enkleste ville være å benytte de samme skinnene og vognene som brukes i mobile reolanlegg. Etter at trucken har plassert modulen på disse kan den enkelt skyves på plass av én person. I tillegg til enkelt internforflytning gjøres også renoveringsarbeidet enklere ved at modulene er plassert langt lavere på gulvet enn hva Ramirent har vært vant med.

– Tidligere benyttet vi en traktor som rygget inn modulene som stod på en tilhenger. Da stod de så høyt oppe at vi var avhengig av en gardintrapp for å komme inn i dem, forklarer Kjell.

Nesten dobbelt så stort kaldtlager

På det store utearealet er det plass til å lagre 400 moduler. De står på mindre mobile ramper slik at plassen også kan benyttes til annet. Foto: Henning Ivarson
På det store utearealet er det plass til å lagre 400 moduler. De står på mindre mobile ramper slik at plassen også kan benyttes til annet. Foto: Henning Ivarson

Utenfor porten skuer man over det store oppstillingsområdet av moduler. Også her har man funnet frem til en mer praktisk løsning enn de var vant med tidligere, men den var det Ramirent selv som tenkte ut. For at trucken skal få gaflene under den nederste modulen er den nødt til å bli plassert litt over bakken.

– Tidligere stod modulene på jernbaneskinner, men ulempen med det var at området var blokkert for å kunne benyttes til andre gjenstander. Nå bruker vi i stedet mindre mobile ramper som enkelt kan fjernes hvis vi har færre moduler på lager, forklarer Kjell.

Langs veggene i kaldtlageret er det montert grenreoler og på midten er det faste reoler med plass til 1.100 paller i tillegg til at det er god plass for blokkstabling av ulike produkter. Foto: Henning Ivarson
Langs veggene i kaldtlageret er det montert grenreoler og på midten er det faste reoler med plass til 1.100 paller i tillegg til at det er god plass for blokkstabling av ulike produkter. Foto: Henning Ivarson

Kaldtlageret er bygget inntil det oppvarmede bygget, men takket være større lengde og bredde er det nesten dobbelt så stort som dette. På midten er det faste reoler med plass til 1.100 paller i tillegg til at det er god plass for blokkstabling av ulike produkter. Veggene preges av samme type grenreoler som vi også er brukt i varmtlageret.

– Alt som ligger i disse er så ugunstig i størrelse at det tidligere stod på bakken og beslagla utrolig mange kvadratmeter. Bare i denne ene her ligger det produkter som tidligere beslagla 800 kvadratmeter gulvplass, sier Kjell, og peker på en grenreol som er stappfull av store byggvarmere.

Effektiv lagerstyring av Marta og Axia

Kjell forteller at erfaringene med den nye huben så langt er kjempegode og at de har fått det akkurat slik de hadde håpet på: et effektivt bygg med korte avstander. I tillegg til de plassbesparende mobile pallereolene, trekker han frem spesielt grenreolene som bidrar til at de nå også kan lagre de vanskelige produktene i høyden. Ikke minst har innføringen av et skreddersydd lagerstyringssystem og økt logistikkompetanse bidratt til lavere totalkostnader og en høyere servicegrad til kundene.

To måneder før Ramirent tok i bruk den nye huben ble Marta Borak ansatt som lagersjef. Hun kom fra Polen for ti år siden og har logistikkutdannelse fra både England og i Norge hvor hun først begynte å jobbe i Iglo Logistikksenter på Gardermoen. Senere har Marta hatt lang fartstid i Schenker, både innenfor lagerdrift, spedisjon og tollbehandling. For å lære seg verdikjeden helt fra starten av, flyttet hun til Nord-Norge og jobbet et par år som trafikksjef for Schenker på Myre i Vesterålen der hun var ansvarlig for å sende all fisken sydover med bil til Narvik og derfra med Schenkertoget og videre ut på kontinentet.

– Marta er altså ny i maskin- og utleiebransjen, men vi ville ha hennes kompetanse på logistikk og hun gjør en kjempejobb, det er vi alle enige om, fastslår Kjell. – En annen kjempeforbedring for oss er implementeringen av Axia WMS som gjør at vi ikke lenger behøver å være på evig jakt etter hvor produktene befinner seg. Tidligere var lagerstyringen vår basert på hva jeg og kollegaene mine hadde i hodet.

Fleet & Supply Chain Director Lars Zahl i Ramirent sier at den nye huben fortsatt har kort driftstid, men at de allerede ser forbedringer, og at de har oppnådd vesentlig økt effektivitet på både verkstedene og på lageret som Marta Borak er ansvarlig for. Hun har tilført Ramirent betydelig økt operativ logistikkompetanse. I bakgrunnen er vi en av de mange store grenreolene som preger lageret. Foto: Henning Ivarson
Fleet & Supply Chain Director Lars Zahl i Ramirent sier at den nye huben fortsatt har kort driftstid, men at de allerede ser forbedringer, og at de har oppnådd vesentlig økt effektivitet på både verkstedene og på lageret som Marta Borak er ansvarlig for. Hun har tilført Ramirent betydelig økt operativ logistikkompetanse. I bakgrunnen er vi en av de mange store grenreolene som preger lageret. Foto: Henning Ivarson

Produktsjef Stig Snellingen i Axia AS forteller at det ikke var nødvendig å foreta noen stor tilpasning av selskapets wms-løsning for at det skulle fungere optimalt hos Ramirent.

– Det var imidlertid påkrevd med en liten justering av logikken i tillegg til at det måtte etableres rutiner rundt all internflyttingen inn og ut av verkstedene, opplyser Snellingen, som legger til at Axia WMS problemfritt håndterer de fleksible lokasjonene i grenreolene. I tillegg til selve wms'et har også Axia stått for leveransene av scannere, hånd- og truckterminaler fra Lexit Group som de har en avtale med.

Abonner på Logistikk & Ledelse