Får bygge Skarvbergtunnelen

Skanska Norge er tildelt jobben med å bygge den nye Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark. Det betyr at arbeidet kan starte på senvinteren.

Skredutsatte E69 nord for dagens Skarvbergtunnel blir stengt når den nye tunnelen bygges lengre inn i fjellet.
Skredutsatte E69 nord for dagens Skarvbergtunnel blir stengt når den nye tunnelen bygges lengre inn i fjellet. Foto: Kari Karstensen/Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

Skanska leverte det laveste tilbudet, som var på 622 millioner kroner. Totalt fem firmaer konkurrerte om oppdraget da fristen gikk ut.

Ny godkjenning måtte til

Tilbudet på bygging lå likevel over det som ble lagt til grunn i Nasjonal transportplan, og det var derfor nødvendig å få en ny godkjenning fra Stortinget. Her ble kostnadsrammen på totalt 918 millioner kroner godkjent.

Statens vegvesen har nå tildelt kontrakten til Skanska Norge, og dersom det ikke kommer klager innen fristen kan kontrakten undertegnes. Totalentreprisen innebærer at entreprenøren skal prosjektere tunnelen, i stedet for å følge detaljerte byggetegninger fra Statens vegvesen.

På plass i februar

– Statens vegvesen er i gang med å etablere byggherrekontor. Vi regner med at entreprenøren vil være på plass i området i februar, mens byggearbeidet starter senere på vinteren, sier prosjektleder Ivar Kaino i Statens vegvesen.

Den nye Skarvbergtunnelen erstatter dagens tunnel, og fjerner også en av de mest skredutsatte strekningene i hele Nord-Norge. Sist vinter førte skred på denne strekningen til at Nordkapp kommune var isolert fra omverdenen i flere dager.

Tunnelen blir på 3,5 kilometer. I tillegg skal det bygges 3,8 kilometer ny veg nord for tunnelen. Tunnelen skal etter planen settes under trafikk høsten 2021.