70 prosents kapasitetsøkning på Europahuben til UPS

Kan sortere 190.000 pakker i timen

Europahuben til UPS på flyplassen utenfor Köln/Bonn er ett av verdens største logistikksentre. I mars ble det utvidet med et nytt bygg som rommer åtte automatiske sorteringsmaskiner. Til sammen kan hele anlegget sorterere 190.000 pakker i timen eller ca. 53 pakker i sekundet.

Hver natt ankommer 39 fly og et stort antall lastebiler Europahuben til UPS. I løpet av noen hektiske nattetimer blir pakkene losset og kjørt gjennom det gigantiske sorteringsanlegget før flyene og lastebilene lastes opp og returnerer. Fotos: Trond Schieldrop
Hver natt ankommer 39 fly og et stort antall lastebiler Europahuben til UPS. I løpet av noen hektiske nattetimer blir pakkene losset og kjørt gjennom det gigantiske sorteringsanlegget før flyene og lastebilene lastes opp og returnerer. Fotos: Trond Schieldrop
Sist oppdatert
- Vi er et senter som forbinder kundene til det europeiske og globale markedet. Vår siste utvidelse er et klart signal om at flyplassen i Köln/Bonn er vårt fremtidige tilholdssted, sier pressetalsmann Carsten Helssen i UPS Europa. Foto: Trond Schieldrop
- Vi er et senter som forbinder kundene til det europeiske og globale markedet. Vår siste utvidelse er et klart signal om at flyplassen i Köln/Bonn er vårt fremtidige tilholdssted, sier pressetalsmann Carsten Helssen i UPS Europa. Foto: Trond Schieldrop
UPS har et eget kontrollsenter som overvåker hele sorteringssystemet. Over 20 personer sjekker status på anlegget 24 timer i døgnet. Foto: Trond Schieldrop
UPS har et eget kontrollsenter som overvåker hele sorteringssystemet. Over 20 personer sjekker status på anlegget 24 timer i døgnet. Foto: Trond Schieldrop

Fakta om UPS

UPS er en ledende global aktør innen logistikk som tilbyr et bredt sortiment av løsninger fra transport av pakker og frakt, tilrettelegging av internasjonal handel til implementering av avansert teknologi for å styre forretningsdriften.

  • Selskapet ble etablert i 1907 i Seattle, USA, og fra hovedkontor i Atlanta styres virksomheten i over 220 land.
  • I 2013 omsatte UPS for 55,4 milliarder dollar, hvorav 12,5 milliarder ble generert av europeiske operasjoner.
  • Selskapet har 395.000 ansatte, hvorav 43.000 i Europa.
  • I 2013 leverte UPS til sammen 4,3 milliarder pakker og dokumenter.
  • Daglige leveranser i 2013 var på 16,9 millioner pakker og dokumenter.
  • UPS har 237 egne fly og chartrer i tillegg 293. I tillegg har selskapet over 96.000 ulike kjøretøyer, hvorav 8.200 i Europa.

Pressevisningen av den oppgraderte og utvidede Europahuben til UPS skjedde midt på natten, men sydet likevel av aktivitet. Automatiske sorteringsmaskiner fordeler småpakker til riktig mottaksplass, før de pakkes inn i flycontainere og sendes til riktig fraktfly. 39 fly av alle størrelser frakter gods til de fleste verdenshjørner fra flyplassen Köln/Bonn. Et finmasket logistikksystem får bitene til å henge sammen. For de som tar det for gitt at pakkene skal komme frem morgenen etter, bør tenke over hvilket apparat som ligger bak leveringspresisjonen.

Nest størst

Europahuben til UPS fyller mer enn 15 fotballbaner og har mer enn 2.500 ansatte. Etter utvidelsen med de åtte nye sorteringsmaskinene, forteller Carsten Helssen, pressetalsmann i UPS Europa, at kapasiteten i logistikksenteret er økt med over 70 prosent og at selskapet er godt rustet for videre vekst.

- Köln/Bonn er vårt nest største globale logistikksenter for behandling av ekspresspakker til det europeiske og globale markedet. Her er det over 40 kilometer transportbånd fordelt over fire etasjer, som tilsvarer avstanden mellom Köln og Düsseldorf. Det tar 15 minutter å transportere en pakke gjennom anlegget fra lossing til lasting. Utenfor USA er dette vårt største anlegg, sier Helssen. Han kan fortelle at UPS har vært på det europeiske markedet siden 1976.

- For oss er Europa det viktigste knutepunktet for våre lokale og internasjonale operasjoner, understreker han.

Sentral lokalisering

Mot slutten av 1980-tallet ble Köln/Bonn valgt som UPS´ Europahub. Den har en svært sentral på kontinentet. Trekker man en radius på 400 til 500 kilometer fra Köln, er det i disse områdene 40 prosent av Europas bruttonasjonalprodukt produseres.

- Korte avstander til logistikksenteret gjør oss til en foretrukket partner, sier Helssen. Han legger til at infrastrukturen med gode veiforbindelser er meget godt utbygd. - Vi henter pakker i store deler av Tyskland og Be-Ne-Lux landene med bil. En annen og betydelig fordel er at flyplassen i Köln/Bonn opereres 24 timer i døgnet. Hentes småpakkene sent om ettermiddagen, blir de sortert om kvelden før de fraktes med fly og leveres kunde neste morgen. Værforholdene på flyplassen er meget gunstige og vi har tilnærmelsesvis null kanseleringer. Sist men ikke minst rekrutterer vi nye medarbeidere fra universitetet i Köln og Bonn.

Største arbeidsgiver

UPS er den største arbeidsgiveren på flyplassen med mer enn 2.500 ansatte.

- Vi er et senter som forbinder kundene til det europeiske og globale markedet. Vår siste utvidelse er et klart signal om at flyplassen i Köln/Bonn er vårt fremtidige tilholdssted.

UPS har investert 200 millioner dollar i utvidelsen av logistikksenteret.

- Det gjør oss til en ledende europeisk logistikkaktør, som bidrar handel og eksportvekst og sikrer rettidige leveranser for bedrifter av alle størrelser, sier Helssen. Han legger til at det nye logistikksenteret ble åpnet i slutten av mars. Det tok to år å realisere utvidelsesprosjektet som har skapt 200 nye arbeidsplasser. Dette er en av våre største anleggsinvesteringer, og gjør oss til den største arbeidsgiveren på flyplassen. Nå har vi et moderne sorteringsareal, som gjør oss i stand til å møte kravene til en europeisk eksportøkonomi i sterk vekst. Logistikksenteret er vårt viktigste midtpunkt på kontinentet, og gjør oss til en viktig brikke i vår globale luftfartsvirksomhet.

Utvidelsen har medført opprusting av eksisterende anlegg og innføring av moderne teknologi. Det inkluderer et tilbygg for behandling av større ekspressfraktforsendelser.

- Vi kan nå møte kundenes behov på en optimal måte, sier Helssen, som forteller at utvidelsen er en del av selskapets langsiktige strategi for styrke sine kunders konkurranse- og handelskraft i Europa, mellom Europa og Nord-Amerika og Asia.

Formidabel vekst

Mellom 85 og 95 prosent av logistikksenteret er automatisert.

- Kombinasjonen av mannekraft og automatisering henger nøye sammen. Det er alltid rom for ekspansjon. Selskapet har hatt en sterk vekst fra 1986 og frem til i dag. Det nye logistikksenteret er på 10.000 kvm og er primært dedikert for store fraktoperasjoner. Nybygget er knyttet sammen med eksisterende automatiseringssystem med state-of-the-art sorterings- og skanningsteknologi, sier Helssen. Han legger til at Siemens har vært leverandør av det automatiske systemet som benyttes på huben i Köln.

Stort kontrollsenter

UPS har et eget kontrollsenter som overvåker hele sorteringssystemet. Over 20 personer sjekker status på anlegget 24 timer i døgnet.

- Oppstår det noe uforutsett har vi teknikere som aksjonerer der og da. Vår oppgave er å levere varer til sluttkunde til rett tid og uten brekkasje. For å oppfylle våre strenge krav til leveringsdyktighet, er vi avhengige gode back-up systemer og rutiner som muliggjør hurtige kundeleveranser, påpeker Helssen.

e-handel eksploderer

I detaljmarkedet er e-handel i ferd med å utkonkurrere tradisjonell handel. Internettsalget i 2014 er forventet til å passere 250 milliarder dollar. I Europa vil ca. 15 prosent av alt salg vil skje via Internett. Dette er et område som UPS tar på alvor med raske leveringsrutiner.

Sorteringsanlegget til UPS på flyplassen utenfor Köln/Bonn består av i alt åtte automatiske sorteringsmaskiner med en samlet kapasitet på 190.000 pakker i timen eller ca. 53 pakker i sekundet. Foto: UPS
Sorteringsanlegget til UPS på flyplassen utenfor Köln/Bonn består av i alt åtte automatiske sorteringsmaskiner med en samlet kapasitet på 190.000 pakker i timen eller ca. 53 pakker i sekundet. Foto: UPS

Denne saken ble første gang publisert 17/10 2014, og sist oppdatert 07/04 2017