Jernbanen tapte mot vogntog i 2016

-I nasjonal transportplan for 2018-229, som Stortinget har til behandling nå, er det satt av 18 milliarder kroner til godstiltak på jernbanen. Det er viktig at Stortinget slutter seg til disse planene, men ennå viktigere at de blir gjennomført, sier Kjensli.
-I nasjonal transportplan for 2018-229, som Stortinget har til behandling nå, er det satt av 18 milliarder kroner til godstiltak på jernbanen. Det er viktig at Stortinget slutter seg til disse planene, men ennå viktigere at de blir gjennomført, sier Kjensli.
Sist oppdatert

Innenlands godstransporten på jernbanen hadde en nedgang i 2016 på ni prosent. Siden 2008 er nedgangen på 16 prosent.

Det viser tall for antall tonnkilometer gods på jernbanen fra SSB.

-Tallenes tale er klar: Målet om å flytte gods fra vei til bane har ikke lykkes, sier administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli i en pressemelding.

Da Stortinget i 2005 vedtok nasjonal transportplan for 2006-2015 slo regjeringen og Stortinget fast at målet var å overføre gods fra vei til bane.

Nedgangen på nasjonale transporter er på ni prosent siste år, og 16 prosent siden toppåret 2008. Kilde SSB
Nedgangen på nasjonale transporter er på ni prosent siste år, og 16 prosent siden toppåret 2008. Kilde SSB

Markedsutviklingen har gått kraftig i bilens favør de siste syv årene, med flere gode nye veier og muligheten for å bruke vogntog på 25,25 meter. I tillegg utføres mer av biltransporten av utenlandske biler, noe som også er med på å styrke biltransportens stilling i forhold til tog, mener NHO Logistikk & Transport.