NG-konsernets digitaliseringsløft

– Vi ønsker å kunne vri på en bryter når vi trenger mer datakraft. Digitaliseringen skjer så raskt at vi selv ikke har tid til å gjøre innkjøp og sette utstyr i drift når behovet oppstår, sier daglig leder Jo Eirik Østmo. Han er leder i Adact, som er NG-konsernets eget IT-selskap.

Jo Eirik Østmo i Adact er her flankert av Mats Kåvin (tv) og Lars Lersveen fra Basefarm. 
Foto: Basefarm
Jo Eirik Østmo i Adact er her flankert av Mats Kåvin (tv) og Lars Lersveen fra Basefarm. Foto: Basefarm
Publisert Oppdatert

Norsk Gjenvinning opplyser at de rigger seg for digitalisering. Selskapet går over til den tyske ERP-giganten SAP Hana, og setter driften ut til Basefarm de neste fem årene. Avtalen gjøres med Adact AS, som er Norsk Gjenvinning-konsernets eget IT selskap.

– Vi ønsker å kunne vri på en bryter når vi trenger mer datakraft. Digitaliseringen skjer så raskt at vi selv ikke har tid til å gjøre innkjøp og sette utstyr i drift når behovet oppstår, sier daglig leder Jo Eirik Østmo i Adact.

Fakta

Norsk Gjenvinning kan spore sine aner tilbake til en liten skraphandel etablert i 1926, men er i dag Norges største aktør som leverer tjenester og produkter innen områdene gjenvinning av næringsavfall og metaller, innsamling av husholdningsavfall, mottak av masser, industriservice, rivning, miljøsanering og sikkerhetsmakulering. Selskapet har pt 26 datterselskaper. Adact AS ble etablert i 2016, og er heleid av Norsk Gjenvinning. Basefarm er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Basefarm leverer tjenester innen big data, IT-sikkerhet, applikasjonsdrift og hybride skyløsninger. Selskapet ble etablert i 2000 i Norge og har i dag ca. 500 medarbeidere i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.

– Vi vil i stedet bruke ressursene våre på å utvikle digitale tjenester som appellerer til brukerne og kunder, noe som vil effektivisere våre egen virksomhet. IT-driften setter vi ut til eksperter på dette.

Raske tider, raske grep

For aldri har teknologiske endringer i virksomheter hatt så store, strategiske implikasjoner som nå. Fra å handle om teknologi, er digitalisering blitt et begrep som blir knyttet til strategi, hurtig forandring og nye tverrfaglige arbeidsformer.

Og Norsk Gjenvinning tror på ingen måte at miljø- og gjenvinningsbransjen vil bli uberørt av digitalisering, robotifisering og kunstig intelligens.

De tunge ERP-systemene er ryggraden i de fleste virksomheter og samtidig utsatt for redefinering. Mens skifte av slike systemer tidligere var rettet inn mot modernisering av administrasjon og produksjon, handler det nå om hvilken tjenester en virksomhet kan tilby helt frem til kunder og brukere.

ERP-systemer, app-er og netthandel vil ikke lenger være adskilte verdener med utfordrende integrasjonsarbeid. I stedet vil de være sammenvevd fra bunnen av med utgangspunkt i tjenester som ivaretar konkrete kunde- og brukerbehov.

– Alt det nye fra SAP vil komme i SAP Hana. Ny funksjonalitet vil gi oss flere muligheter. I tillegg vil vi utvikle egne tjenester på plattformen. Vi er tidlig ute med SAP Hana og tror dette vil gi oss et konkurransefortrinn, sier Østmo.

Må konkurrere internt

Under Østmos ledelse skal Adact være en profesjonell leverandør til de rundt 26 selskapene i Norsk Gjenvinning-konsernet. Selskapet vil etter hvert måtte knive om disse kundene i konkurranse med andre.

Adact har tegnet femårskontrakt hvor Basefarm drifter plattformen sammen med Pearl Consulting. Adact har sett på ulike leveransemodeller og har vurdert det slik at Basefarm leverer plattformen som er best egnet i forhold til Adact sine kunder.

SAP HANA blir levert på IBM Power-plattform fra Basefarms Powercloud. Det er en redundant plattform som sikrer høy tilgjengelighet på løsningen. For Adact handler dette om å forbedre sin evne til å reagere på forretningens krav til responstid og kortere «time to market».