Nortrail:

Rendyrker 3PL på Alnabru

Etter at Norsk Trailer Express AS flyttet ut all crossdocking rendyrkes det 15.000 kvm store bygget på Alnabru nå som et logistikksenter hvor Nortrail Logistics har fått økt 3PL-kapasiteten med hele 35 prosent.

Den 5.000 kvm store mesaninen har sine vektbegrensninger, men egner seg ypperlig til lette produkter.
Den 5.000 kvm store mesaninen har sine vektbegrensninger, men egner seg ypperlig til lette produkter. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

Nortrail Gruppen

Norsk Trailer Express AS ble etablert i 1967 av Rolf L. Kamsvåg og er spesialister på trailertransporter, spesielt rettet mot stykkgods og partilaster fra hele Europa og Norden. Selskapet er partner i Nordic Chain, medlem i System Alliance Europe og CargoLine Logistics, i tillegg til å representere Five Star Freight Systems som er et verdensomspennende agentnettverk for sjø- og flyfrakt. Selskapet eies i dag av Rolf-Andre Kamsvåg (andre generasjon) og omsatte i 2014 for drøye 152 millioner kroner.

Nortrail Gruppen består også av 3PL-selskapet Nortrail Logistics AS som vil ha en forventet omsetning på ca. 10 millioner kroner i inneværende år og av eiendomsselskapet Verkseier Furulunds vei 49 AS.

Høy kvalitet, personlig service og kostnadseffektive transportløsninger har bidratt til at Norsk Trailer Express AS (Nortrail) har klart seg godt i et marked som er preget av sterk konkurranse med langt større aktører.

Selskapet ble etablert i 1967 og var en pioner i å starte opp linjetrafikker med lastebil mellom Norge og Tyskland i en tid da mesteparten av transportene foregikk på jernbane. Få år senere var selskapet representert på hele kontinentet og i dag tilbyr Nortrail et fullservicespekter av pakker, stykkgods, og partigods over hele Europa.

– Vi jobber med partnere og agenter og har et veldig komplekst og kompetent transportnettverk over hele Europa, sier Thomas Klemp, daglig leder i Norsk Trailer Express AS.

Han forteller at Nortrail var en av grunnleggerne til Nordic Chain som er det største privateide transportnettverket i Norden. Det består av TransFargo i Sverige, Bech Hansen & Studsgaard i Danmark, Varova i Finland og altså Nortrail i Norge.

– Tanken bak etableringen i 1993 var at konsolideringen som skjedde i Europa krevde at man kunne tilby Norden som ett produkt. Det gjør vi, og de fire selskapene jobber like tett sammen som om det hadde vært ett, sier Klemp og legger til at Nortrail også er medlemmer av System Alliance Europe og CargoLine Logistics Network.

– Dette er de to største privateide nettverkene i Europa og består av ledende, mellomstore transportselskaper. I likhet med Nordic Chain arbeides det også i disse to nettverkene med helt like rutiner, IT-systemer og servicestandarder. Gjennom disse er Nortrail tilknyttet over 200 terminaler i 30 land. Vi jobber primært med en eksklusiv partner i hvert land, bortsett fra i Tyskland som er veldig lokalt forankret og således krever flere. Der har vi 22 huber hvor vi laster hver uke. Tyskland er for øvrig fortsatt er det største markedet vårt, sier Klemp, som legger til at Nortrail også er medlem av det oversjøiske fly- og sjøtransport-nettverket Five Star Freight Systems.

Ved å kunne spille på terminalstrukturen til B. H. Ramberg når det gjelder ren crossdock og distribusjon satses det nå 100 prosent på tredjepartslogistikk på Alnabru. Fra venstre: Arvid Tøgard, daglig leder i Nortrail Logistics, Thomas Klemp, daglig leder i Norsk Trailer Express og Christian H. Whist, driftssjef i Norsk Trailer Express.
Ved å kunne spille på terminalstrukturen til B. H. Ramberg når det gjelder ren crossdock og distribusjon satses det nå 100 prosent på tredjepartslogistikk på Alnabru. Fra venstre: Arvid Tøgard, daglig leder i Nortrail Logistics, Thomas Klemp, daglig leder i Norsk Trailer Express og Christian H. Whist, driftssjef i Norsk Trailer Express. Foto: Henning Ivarson

 

Sterkt fokus på kvalitet

Nortrail Logistics har gode systemer for å unngå plukkfeil og følger opp med tiltak hvis noe likevel går feil. Kvalitetsbegrepet står like sentralt som det moderselskapet er kjent for.
Nortrail Logistics har gode systemer for å unngå plukkfeil og følger opp med tiltak hvis noe likevel går feil. Kvalitetsbegrepet står like sentralt som det moderselskapet er kjent for. Foto: Henning Ivarson

Thomas Klemp forteller at Nortrail har et svært høyt fokus på kvalitet og som gjennomsyrer hele virksomheten. Foruten å være sertifisert iht ISO 9001, som ifølge Thomas Klemp er et must, er Nortrail også AEO-sertifisert (Authorized Economic Operator). Selskapet planlegger også en miljøsertifisering i henhold til ISO 14001 i løpet av et par år.

– Sertifiseringer er viktig, men det er enda viktigere at rutinene etterleves i det daglige og ikke bare er diplomer som henger på veggen, sier Klemp, og forteller at de kontinuerlig må arbeide maksimalt for å imøtekomme nettverkenes strenge service- og kvalitetsstandarder.

– Hver måned blir vi for eksempel målt av System Alliance på 20 analysepunkter og i 2014 kom vi på femte plass av i alt 169 transportselskaper når det gjaldt kvalitet. Det er vi naturligvis stolte av, selv om det var en kunde som påpekte at da var det fortsatt potensiale for forbedringer, sier Klemp med et smil.

– Har dere hatt ekstern hjelp til å utarbeide standardene og etablere rutiner?

– Vi har kvalitetsmanualer tykke som gamle telefonkataloger. De fikk vi av nettverkene med klar ordre om å tilpasse oss disse. Den tyngste biten var likevel å programmere og tilrettelegge hele transportkjeden til å passe inn i den elektroniske informasjonsflyten. Vi måtte blant annet investere relativt tungt i å oppgradere it-systemene. Til dette arbeidet har vi brukt Systema som har vært en veldig god partner med å legge til rette for både det vi ønsket og måtte ha.

– Vil du si at det høye kvalitetsfokuset nærmest er en forutsetning for at Nortrail fortsatt skal ha en posisjon i markedet som domineres av de store samlasterne og systemene?

– Ja, det er uten tvil vår nisje. Vi må naturligvis være konkurransedyktige med de store, men først og fremst må vi være bedre på kvalitet og være så fleksible at vi også kan håndtere gods som ikke er firkantet. Vi jobber kontinuerlig for å holde en høy servicegrad, sier Klemp, som oppsummerer Nortrails transporttilbud med å si at de de er store nok til å tilby en løsning på forespurt tjeneste og små nok til å tilby en personlig og fleksibel service.

 

Lang erfaring med lagerhotell

Nortrail har nær tyve års erfaring med å tilby tredjepartslogistikktjenester øverst i Verkseier Furulunds vei på Alnabru. Riktignok ikke så lenge i dagens bygg, men i det som stod på nabotomten og som med sin kjempestore profilering av Speditørterminalen var et landemerke for de veifarende langs E6 i en årrekke. Speditørterminalen ble satt opp i 1981 og var i mange år en felles terminal for Nortrail, OCS, Intertransport og Skandia Transport, men ble etter hvert et heleid datterselskap av Nortrail. I 1997 startet selskapet opp lagerhotellvirksomhet under merkevaren SpedLog.

Med årene flyttet Nortrail kontorene sine inn i toppetasjen av dagens bygg. Resten av dette var leid ut til Bring, men da eieren etter hvert ønsket å selge bygget slo Nortrail til og kjøpte det.

– Vi eide også det andre bygget, men tomten det stod på var festet av Oslo kommune. Det er nå for lengst revet og tomten ble levert tilbake til kommunen for to år siden, forteller Klemp, som synes det er svært betryggende å være herre over egen tomt.

– Jeg har sett en rekke ulike reguleringsplaner for området og på alle sammen er bygget vårt tegnet inn. Det skyldes nok at det er mye rart i bakken på dette gamle Stubberudfeltet og som derfor er lite egnet til boliger. Lokasjonen i Oslo er dermed sikret for nær sagt all fremtid og det har vært viktig for oss.

 

Økt samarbeid med B. H. Ramberg

Da Nortrail flyttet hele virksomheten over i nabobygget i 2014 visste de at de ville få det litt trangere og at det heller ikke var helt perfekt for crossdocking. Strategien var å fylle opp bygget og se på alternativer etter hvert. Det skjedde ganske raskt og de trengte mer plass til 3PL-virksomheten. For å få en mer enhetlig profilering av selskapene hadde den i mellomtiden skiftet navn fra SpedLog til Nortrail Logistics.

Både Nortrail og Nortrail Logistics benytter underleverandører til innenlands distribusjon.

– Det er snakk om noen ganske få med fullintegrerte løsninger mot våre systemer. Det er slik vi må jobbe. Tiden da man kunne komme med et fysisk fraktbrev et par dager senere er for lengst over, forteller Klemp.

B. H. Ramberg har lenge vært en av distribusjonspartnerne og som fra nyttår fikk en langt mer fremtredende rolle gjennom at Nortrail fra nyttår flyttet over all crossdocking fra Alnabru til B. H. Rambergs terminaler på Skedsmo, Langhus og i Drammen.

– Og de tar imot dere med glede?

– Det vil jeg tro. Vi har vært i dialog med dem tidligere også, men vi trengte en sikkerhet på at vi får nok kapasitet. De bruker for øvrig det samme operativsystemet fra Systema som oss og det er både en stor trygghet og gjør integreringen enkel. Omtrent som å koble eple mot eple, sier Klemp.

Foruten å frigjøre plass på Alnabru til tredjepartslogistikk forteller Klemp at en tredelt terminalløsning også bidrar til økt fleksibilitet fremfor å måtte trekke alt inn til Alnabru.

– Det medfører blant annet at vi kan sette inn modulvogntog på Norden som gir store økonomiske og miljømessige gevinster, sier Klemp, som forteller at de fikk aldri dispensasjon til å kjøre slike inn i Verkseier Furulunds vei. Ikke så rart kanskje tatt i betraktning den store trafikken av personbiler i rundkjøringen tilknyttet Alna Senter.

 

Kun 3PL på Alnabru

Ved å kunne spille på terminalstrukturen til B. H. Ramberg når det gjelder ren crossdock og distribusjon satses det nå 100 prosent på tredjepartslogistikk på Alnabru.

– Vi får nå 35 prosent flere pall-plasser og har svært gode utviklingsmuligheter, sier Arvid Tøgard, daglig leder i Nortrail Logistics AS. Etter mange år som salgs- og markedsdirektør i Freja Transport & Logistics begynte han i Nortrail i 2012 og har de to siste årene vært ansvarlig for 3PL-virksomheten til Nortrail Gruppen. Da vi snakket med ham et par uker før den store driftsomleggingen fortalte han at plassmangel så langt har gjort driften tidvis veldig tung. Arealene som hans virksomhet trengte var ofte tatt som terminalområde og som resulterte i at pallene måtte flyttes flere ganger før de kom på endelig plass.

– Vi har flere kunder med store volumer og 30 paller setter man ikke i et hjørne. Nå får vi egne områder hvor både inn- og utgående kan stå. Vi vil også kunne påta oss en del bulklagring som vi ikke har hatt plass til tidligere.

– Det er også viktig å nevne at vi opprettholder tollageret her i tillegg til at vi også skal ha slike hos B. H. Ramberg. Det er også en styrke for noe av det vi driver med, skyter driftssjef Christian H. Whist i Nortrail inn.

– Ja, det er helt riktig, sier Tøgard. – Mange av kundene våre er veldig import- og eksportrettet, så både sjøtransport og toll-lager er sentrale tjenester som etterspørres.

Dette er for øvrig et område som Nortrail har lang erfaring med. Selskapet var en av to prosjektdeltakere da Tollvesenet utviklet TVINN og i mai 1987 var Nortrail den aller første norske transportøren som sendte en elektronisk deklarasjon gjennom EDI.

 

Håndterer alle Hamaxproduktene

Tøgard forteller at de har en veldig differensiert kundegruppe.

– Her finner du alt fra doruller til avansert audioutstyr, og ikke minst veldig mange sykkelseter og -hjelmer siden vi lagrer alle produktene til Hamax.

 – De passer veldig godt inn her hos oss fordi vi har en 5.000 kvm stor mesanin med vektbegrensninger og hvor nå rundt 80 prosent av plassen der oppe er Hamaxprodukter.

– Det er vel en kunde som krever litt mer daglig plukk regner jeg med?

– Absolutt. De har både leveringer av paller til grossistene og tre sykkelhjelmer til butikken på hjørnet.

– Blir kvalitet også hovedargumentet når dere nå skal få tak i flere 3PL-kunder og få fylt opp bygget?

– Helt klart. Kunden er jo avhengig av at vi gjør jobben på samme måte som de selv ville gjort det. Vi har gode systemer for å unngå plukkfeil og følger opp med tiltak hvis noe likevel går feil.

– Og alt blir styrt av et WMS?

– Ja, og også på dette området benytter vi også Systema. De har utviklet et system som takler det meste og er veldig fleksible på utvikling av kundebehov. Jeg har jobbet med Systema tidligere og har veldig god erfaring med dem som en løsningsorientert leverandør.

– Selv om 3PL-begrepet står mer og mer sentralt står vel neppe kundene i kø for å flytte inn til dere?

– Nei, det har du selvfølgelig rett i. Vi har nylig ansatt tre nye selgere på hele produktspekteret vårt og som kommer i tillegg til de to vi hadde fra før. Det skal gjøres et stykke jobb, men du må legge verktøyene til rette før du kan selge produktet og det har vi gjort nå. Vi håper og tror at plasseringen midt i Oslo også er gunstig for mange kunder som har lagringsbehov med korte ledetider ut til nærområdene rundt tigerstaden, sier Klemp, som forteller at de gjennom B.H. Ramberg har flere daglige ruter i dette området direkte fra logistikksenteret på Alnabru. Gods som skal andre steder i landet blir hentet og crossdocket av B. H. Ramberg på ettermiddagen for viderefrakt i Norge. Tøgard poengterer at de kan opprettholde nøyaktig samme service som tidligere.

Store arealer som tidligere ble brukt til crossdocking er blitt frigjort til Nortrail Logistics. Det kan blant annet benyttes til bulklagring som selskapet ikke har hatt plass til tidligere.
Store arealer som tidligere ble brukt til crossdocking er blitt frigjort til Nortrail Logistics. Det kan blant annet benyttes til bulklagring som selskapet ikke har hatt plass til tidligere. Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 22/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017