Indeks: Solid aktivitet i industrien

Med unntak for svingningene sist sommer har innkjøpssjefindeksen DNB PMI endret seg lite det siste året og indikerer fortsatt solid aktivitet i industrien.

Produksjonsindeksen steg med 0,9 poeng til 59,3 i desember. Nivået er 1,4 poeng høyere enn gjennomsnittet det siste året.
Produksjonsindeksen steg med 0,9 poeng til 59,3 i desember. Nivået er 1,4 poeng høyere enn gjennomsnittet det siste året. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Til sammenligning avtok PMI-indeksen for industrien i eurosonen markert gjennom fjoråret. PMI utarbeides hver måned i mer enn 40 land og tallene brukes som en indikator på aktiviteten i industrien. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med desember 2018. Verdier over 50 (blå strek) uttrykker økt aktivitet eller vekst.
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med desember 2018. Verdier over 50 (blå strek) uttrykker økt aktivitet eller vekst. Foto: (Kilde): NIMA / DNB

Avtok litt i desember

Innkjøpssjefindeksen DNB PMI for desember i fjor ble 55,9 poeng, ned 0,3 poeng fra måneden før. Fra november steg indeksene for nye ordre og produksjon, mens indeksene for sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager bidro til å trekke PMI ned, melder NIMA og DNB som utarbeider den norske innkjøpssjefindeksen.

DNB PMI

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Innkjøpssjefindeksen utarbeides hver måned i mer enn 40 land og foruten Europa kommer den ut i USA og Asia. Norsk PMI kom ut første gang i 2004 og utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB.

Produksjonsindeksen steg med 0,9 poeng til 59,3 i desember. Nivået er 1,4 poeng høyere enn gjennomsnittet det siste året.

Indeksen for nye ordre steg med 0,8 poeng til 58,3 i desember og var 1,8 poeng høyere enn gjennomsnittet det siste året.

Sysselsettingsindeksen avtok med 1,2 poeng til 51,8 i desember. Indeksen var 3,0 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året.

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 1,1 poeng til 60,3 i desember. En høy indeks betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet.

Lagrene av innkjøpsvarer steg med 3,4 poeng til 57,8 i desember. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker ned PMI.

Denne saken ble første gang publisert 09/01 2019, og sist oppdatert 10/01 2019