Stabilt truckmarked

Salget av gaffeltrucker i andre kvartal endte omtrent likt med samme periode i fjor. Første halvår som helhet endte noe under de to foregående årene, men likevel godt over gjennomsnittet. Leverandørene forventer at 2017 vil ende litt over fjoråret.

Selv om salgsvolumet av motvektstrucker ikke endrer seg nevneverdig, taper dieseltrucker stadig terreng til de elektriske. Gausdal Landhandleri har tradisjonelt kun hatt dieseltrucker, men har i det siste anskaffet tolv elektriske som selskapet er svært fornøyde med.
Selv om salgsvolumet av motvektstrucker ikke endrer seg nevneverdig, taper dieseltrucker stadig terreng til de elektriske. Gausdal Landhandleri har tradisjonelt kun hatt dieseltrucker, men har i det siste anskaffet tolv elektriske som selskapet er svært fornøyde med.
Sist oppdatert

Ifølge statistikken til Maskingrossisternes Forening (MGF) ble det solgt 1.073 trucker her i landet i andre kvartal. Det er 19 maskiner fler enn samme periode i fjor og 14 fler enn gjennomsnittet for denne perioden de siste 13 årene. Temmelig på det det jevne med andre ord.

Statistikken, som baserer seg på innrapportere tall fra medlemmene i MGFs truckgruppe, viser heller ingen dramatiske endringer i de typiske volumsegmentene. Størst prosentuell fremgang hadde trekk- og teleskoptrucker, mens svinggaffeltrucker- og sidelastere hadde størst nedgang. Som man ser av tabellen er imidlertid dette svært små segmenter.

Segmentfordelt salg av trucker i andre kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: MGF
Segmentfordelt salg av trucker i andre kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: MGF

Autotrucker (AGV) er nå blitt trukket ut som et nytt segment i gaffeltruckstatistikken til MGF. Salget av slike er fortsatt beskjedent her i landet, men ut fra interessen i markedet er det ventet at dette vil ta seg kraftig opp i årene som kommer.

Tror på et godt årsresultat

MGF-tallene viser at salget i første halvår som helhet endte på 2.397 trucker. Det er en nedgang på 89 maskiner (3,6 prosent) sammenlignet med samme periode i fjor, men likevel 65 maskiner mer enn gjennomsnittet for denne perioden de siste 13 årene.

Arne Husborn, formann i MGFs truckgruppe, påpeker imidlertid at det reelle salget første halvår lå 16 maskiner over fjoråret. Det skyldes salget av 105 trucker fra leverandører som ikke er medlemmer av MGF og som kun kommer frem i den internasjonale statistikken til FEM (Fédération Européenne de la Manutention) og i WITS (World Forklift Statistics).

– Dette betyr at MGF-medlemmene taper noe markedsandel til de som ikke er medlem. De hadde i fjor en markedsandel på 6,3 prosent og som nå har økt til 10,2 prosent, sier Husborn. Han legger til at de 105 solgte enhetene fra ikke-medlemmene fordeler seg på 52 lagertrucker i tillegg til 30 elektriske og 23 dieseldrevne motvektstrucker.

Arne Husborn, formann i MGFs truckgruppe og til daglig salgssjef i Jungheinrich Norge, tror at totalsalget i år vil ende litt over fjoråret. Foto: Henning Ivarson
Arne Husborn, formann i MGFs truckgruppe og til daglig salgssjef i Jungheinrich Norge, tror at totalsalget i år vil ende litt over fjoråret. Foto: Henning Ivarson

– Min oppfatning er at leverandører tilsluttet MGF vil fortsette den positive trenden og til slutt ende opp på et markedsvolum svakt over fjoråret som endte på 4.566 trucker, sier Husborn.

Diesel går tilbake

Selv om salgsvolumet av motvektstrucker ikke endrer seg nevneverdig, taper dieseltrucker stadig terreng til de elektriske.

– Tidligere var markedet på elektrisk motvekt og diesel/gass like, men nå nærmer vi oss en halvering av dieseltrucker målt mot elektriske, sier Husborn, og opplyser at MGF-medlemmene solgte 482 elektriske og 296 dieseldrevne motvektstrucker første halvår. I samme periode økte salget av elektriske motvektstrucker med 4,6 prosent (21 maskiner) mens diesel hadde en tilbakegang på 7,8 prosent (25 maskiner) i forhold til fjoråret.

Salget av trucker har fulgt en jevn syklus gjennom de siste årene. Andre kvartal 2009 - 2017 uthevet med blått. Kilde: MGF
Salget av trucker har fulgt en jevn syklus gjennom de siste årene. Andre kvartal 2009 - 2017 uthevet med blått. Kilde: MGF
Hystertrucker er seiglivede og mange eldre modeller er fortsatt operative. Oslo Seilforening på Lille Herbern utenfor Bygdøy i Oslo har neppe bidratt til vekst i salget av nye trucker de siste årene. Foto: Henning Ivarson
Hystertrucker er seiglivede og mange eldre modeller er fortsatt operative. Oslo Seilforening på Lille Herbern utenfor Bygdøy i Oslo har neppe bidratt til vekst i salget av nye trucker de siste årene. Foto: Henning Ivarson