Brødrene Bring stanset igjen

Hadde kjørt i 27 timer og 45 minutter - med fisk for Bring.

Sist oppdatert

Husker du historien om «Brødrene Bring» som gjentatte ganger ble stoppet i kontroller for ett års tid siden?

Begge ble anmeldt for svært grove brudd på kjøre- og hviletid samt for å ha kjørt på annenmanns sjåførkort. Historien fikk stor mediaoppmerksomhet og TV2 viste en nyhetssending basert på tungt.no sine avsløringer.

Den ene sjåføren hevdet at en «hjelpende engel» hadde kjørt vogntoget etter at han ble stanset, mistenkt for kun å ha bare tre timer og 50 minutters hvile siste 31 timer. Begge brødrene fraktet mye for Bring, men det er viktig å merke seg at da denne siste sjåføren ble stanset og anmeldt, hadde han ikke last for Bring.

Nå er han stoppet igjen. Med samme type brudd som sist. Med fisketransport for Bring.

- Ja, vi stoppet den Bring-grønne trekkvogna på nytt rett før midnatt den 10. mai, forteller Bjørn Uno Rogneby til tungt.no. Sammen med sine kollegaer har han vært på grensekontroll forrige uke.

En av de som ble stoppet for nærmere kontroll, er altså en gammel kjenning.

- Det ble mye etterforskning ut av denne saken, ettersom det kom flere historier fra sjåføren som viste seg å ikke ha rot i virkeligheten, forteller Rogneby. Etter en stund fant vi ut at sjåføren hadde kjørt på to sjåførkort.

Sjåføren hadde hentet fisk på Senja og skulle til Oslo. Ettersom veiene er bedre i Sverige, er det jo der denne transporten oftest går.

Da vi stanset ham på Magnor, hadde han kjørt 27 timer og 45 minutter. Det lengste bilen hadde stått stille siden start, er 2 timer og 33 minutter, forteller den ellers sindige Rogneby hoderistende. - Dette er ikke greit, sukker han og opplyser at sjåføren er anmeldt for dette.

Bring svarer:

- Dersom dette er riktig, er det naturligvis helt uakseptabelt. Vi har satt i gang egne undersøkelser, og vil gjøre nødvendige tiltak basert på det som blir dokumentert. Inntil videre kommer vi ikke til å benytte denne underleverandøren, og har med umiddelbar virkning stanset planlagte transporter med dette selskapet, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Siste: Staten jager spesielt tyske sjåfører. - Vi har dessuten fått fatt i sjåfør nummer to, tordner advokat. Les saken her.

En kjapp oppsummering

La oss kjapt rekapitulere. Det er en historie med mange kapitler det er lett å snuble i: Det er altså to brødre. Begge har kjørt mye for Bring. La oss holde oss til sjåføren og bilen det nå dreier seg om. Han eier selv bilen.

Sist han ble anmeldt for sine grove brudd, vedtok han ikke tap av førerett eller forelegget på 10.000 kroner. Dermed måtte han møte i retten. Der trakk aktoratet sitt krav om tap av førerett og halverte forelegget til 5000 kroner. Deretter kunne han fortsette kjøringen.

Da sjåføren forlot rettsaken, satte han seg i lastebilen og ble stanset bare noen få timer senere - med nye brudd. Da hadde han lengste sammenhengende hvil på 4 timer og 17 minutter siste døgn. - Mistanken går som sist på at han kjører på flere sjåførkort. Han forteller at en annen kjørte bilen, men denne personen får han ikke tak i. Det fortalte seksjonsleder i Statens vegvesen, Thormod Gausdal til tungt.no den gangen.

Nå er han altså stoppet igjen, mistenkt for liknende brudd.