23948sdkhjf

Presis Vegdrift og lokale entreprenører skal holde vegene i Vest-Finnmark åpne og sikre

Fra første september og fem år framover skal entreprenøren Presis Vegdrift ha ansvaret for å drifte og brøyte 548 kilometer riksveg i Vest-Finnmark.

Fra første september og fem år framover skal entreprenøren Presis Vegdrift ha ansvaret for å drifte og brøyte 548 kilometer riksveg i Vest-Finnmark, på oppdrag fra Statens vegvesen. En rekke lokale entreprenører blir engasjert i arbeidet.

548 kilometer vei

Kontrakten omfatter E6, E69 og riksveg 94 i Alta, Hammerfest, Nordkapp og Porsanger kommuner. Fra 2023 gjelder kontrakten også for riksveg 92 i Karasjok og Kautokeino kommuner. Av totalen på 548 kilometer, er 14 kilometer gang- og sykkelveg.

Stort og krevende område

Vest-Finnmark-kontrakten blir en av de største riksvegkontraktene i Norge. Strekninger som E69 til Nordkapp og E6 over Sennalandet er også blant landets mest værutsatte.

- Vi vet at vi har en utfordrende jobb foran oss, særlig vinterstid, sier områdeleder Odd Arne Olaussen i Presis Vegdrift.

440 millioner kroner

Riksvegkontrakten i Vest-Finnmark er på til sammen 440 millioner kroner de neste fem årene. Kontrakten åpner også for tre års gjensidig forlengelse.

Mellom 5 og 7 lokale entreprenører

20 ansatte hos Presis vil jobbe på riksvegene i Vest-Finnmark. Presis vil også inngå avtale med rundt 5-7 lokale entreprenører fra de aktuelle kommunene. Om lag 30 ansatte hos underentreprenørene vil arbeide med vegdrift og brøyting. Driften av riksvegene betyr med andre ord rundt 50 sikre og forutsigbare arbeidsplasser i Vest-Finnmark.

- Sammen skal vi levere kvalitet til brukere av vegene og vår oppdragsgiver Statens vegvesen, sier Odd Arne Olaussen.

1. september er oppstartsdato for i alt åtte nye driftskontrakter for riksveger i regi av Statens vegvesen:

Oslo - Gardermoen: 452 km - Vaktmesterkompaniet 705 mill kroner
Hallingdal og Valdres: 517 km - Presis vegdrift 340 mill kroner 
Bergen: 347 km - Mesta 492 mill kr
Sunnfjord: 403 km - Mesta 249 mill kr
Haugesund: 516 km - Mesta 516 mill kr 
Steinkjer: 311 km - Veidekke Industri 237 mill kr
Midtre Hålogaland:390 km - Presis vegdrift 418 mill kr
Vest-Finnmark: 548 km - Presis vegdrift 440 mill kr

Miljø blir viktig

Olaussen understreker at miljøkravene som stilles i de nye riksvegkontraktene passer godt med Presis sine ambisiøse miljømål. 

- Vi skal bruke moderne utstyr og en oppdatert maskinpark, slik at vi sørger for minst mulig belastning på miljøet. Vi er opptatt av at vårt CO2-avtrykk er lavt og at vi bidrar til reduserte utslipp i fremtiden, sier Olaussen.

Bedre brøyteprofiler 

Statens vegvesen tildelte kontrakten på grunnlag av pris. Det er lagt inn nye miljøkrav i riksvegkontrakter, blant annet til lavutslippskjøretøy. Det er også krav om at alle entreprenører må føre regnskap over CO2-utslipp.

- Det som gir størst klimagevinst er å redusere antall kjørte kilometer og timeverk på tyngre utstyr. Vi mener at dette skal være mulig, uten at det blir lavere standard på driften av vegnettet, sier seksjonssjef Torvald Tretteskog i Statens vegvesen.

Byggeleder Lena Brox i Statens vegvesen supplerer:

- Blant annet er planen å ta i bruk egnede maskiner som fjerner brøytekanter. Dette gjøres for å utforme en bedre profil som hindrer fokksnø å legge seg på vegbanen. Dermed kan man redusere antall brøytekilometer. Dette gir også bedre og tryggere framkommelighet, med færre kolonnekjøringer og mindre stengt veg.

Fremdeles 175 som gjelder

Når du som trafikant oppdager trafikkfarlige forhold langs vegen, skal du fremdeles ringe Vegtrafikksentralen på nummer 175. Det hjelper ikke å ringe Presis eller en av de lokale underentreprenørene. Det er også egne driftskontrakter for fylkesveiene. 

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.141