Setter nytt miljømål

Posten Norge har ambisjon om å benytte kun fornybare energikilder i biler og bygninger innen 2025.

Posten Norge står for omkring én prosent av de samlede CO2-utslippene innen transportsektoren i Norge. Foto: Søren Nielsen / Posten
Posten Norge står for omkring én prosent av de samlede CO2-utslippene innen transportsektoren i Norge. Foto: Søren Nielsen / Posten
Publisert

Ifølge en pressemelding har Posten og Bring redusert utslippene åtte år på rad. Totalt har konsernet redusert CO2-utslippene med 43 prosent siden 2008 og innfridde dermed 2020-målet om 40 prosent reduksjon tre år før tiden. Konsernets nye målsetning er: «Posten og Bring - fornybar innen 2025».

– Posten og Bring har lykkes med å ta en ledende posisjon innen klima og miljøarbeid i vår bransje – noe som legges merke til av både kunder og vår eier. Dette må vi fortsette med i årene som kommer, og derfor løfter vi nå blikket mot 2025, sier konsernsjef Tone Wille.

– Jeg er stolt av det nye miljømålet vårt. Det underbygger vår ambisjon at vi fortsatt ønsker å gå foran i bransjens satsing på nye miljøeffektive løsninger, sier konsernsjef Tone Wille. Foto: Birger Morken / Posten
– Jeg er stolt av det nye miljømålet vårt. Det underbygger vår ambisjon at vi fortsatt ønsker å gå foran i bransjens satsing på nye miljøeffektive løsninger, sier konsernsjef Tone Wille. Foto: Birger Morken / Posten

Nye løsninger

Det nye miljømålet krever at konsernet kontinuerlig vurderer fornybare løsninger og faser ut fossil energi, samt tester ny teknologi som etter hvert blir tilgjengelig. Det krever at sentrale forutsetninger er til stede, blant annet:

  • Tilgjengelig bærekraftig fornybart drivstoff
  • Utvikling av kjøretøy som kan benytte null- eller lavutslippsløsninger
  • Fornybare løsninger må være konkurransedyktige med fossile løsninger

Krav til leverandører

Miljømålet gjelder for egeneide kjøretøy og bygg, men Posten og Bring stiller også krav til sine leverandører. Kravene vil økes etter hvert som mulighetene for å redusere utslipp faller på plass. Konsernet er allerede i gang med å revidere og oppjustere de miljøkravene som stilles.