DEBATT om fisketransport

Fjord Line: - Har ingen planer om reduksjon

- Vi liker fisk, men ser ikke at eventuell endring i eksportvolum direkte vil true våre ruter eller frekvens, sier Fjord Line-sjef Rickard Ternblom om vogntog-effekten av Norwegian Gannet.

Fjord Line-sjefen svarer her på tungt.no sin spørsmål om utfordringene Hav Line sin Norwegian Gannet kan skape med tanke på volum og retningsbalanse for ferjegods mellom Vestlandet og Danmark.
Fjord Line-sjefen svarer her på tungt.no sin spørsmål om utfordringene Hav Line sin Norwegian Gannet kan skape med tanke på volum og retningsbalanse for ferjegods mellom Vestlandet og Danmark.
Publisert Oppdatert

«Direkteeksportslaktebåten» Norwegian Gannet har skapt debatt i transportkretser. Se tidligere innlegg.

Kort sagt mener Hav Line at direkteslaktebåten fra oppdrett til Danmark kan fjerne 10.000 vogntog fra veiene, som jo er et glimrende miljøargument. Motdebattant Trygve Tønjum mener derimot at netto effekt kan være at dette truer Fjord Lines daglige ruter, og derfor fører til totalt flere vogntog på veiene.

- Hvordan ser Fjord Line på effekten av Norwegian Gannet?

- Vi har registrert debatten, men har ikke begitt oss inn i den så langt, svarer Fjord Line-sjef Rickard Ternblom. – Selv flagger vi miljøprofil med våre LNG-skip, og vi imøteser all faktabasert miljødebatt som denne. Men samtidig tenker jeg at konsekvensene som blir skissert er noe overdrevne fra begge sider.

Fakta om Fjord Line AS

Fjord Line AS er i dag et Egersund-lokalisert rederi, men det har helt klare røtter i Bergen. Det ble etablert i 1993 som mer eller mindre direkte konsekvens av at Askøy-broen gjorde Rutelaget Bergen-Askøy overflødig. Rederiet har i dag ruter for persontrafikk og gods mellom Norge, Danmark og Sverige, og hvor seilingen Bergen – Stavanger – Hirtshals er omtalt her på Tungt.no en rekke ganger. Det var i 2013 at MS Stavangerfjord ble satt inn på ruten, og da søsterskipet MS Bergensfjord åpnet sine seilinger 9. mars 2014, kom også daglige avganger. Begge er LNG-drevne

For det første at Hav Line mener 10.000 vogntog forsvinner fra veiene. Det stemmer neppe. Vogntogene er del av et komplekst import/eksport logistikkbilde og kan ikke uten videre tas ut av hele likningen. I første omgang blir de bare mer ulønnsomme.

På den annen side er også trusselen som implisitt gjelder Fjord Line også et overdrevet negativt syn på vår virksomhet. Det er klart at fisk er en viktig del av vårt fraktvolum, og vi både liker fisk og denne transporten. Men samtidig opererer vi allerede med fulle dekk. Skulle et vareslag forsvinne, vil det ganske sikkert være mulig å erstatte med et annet.

Fordelen med vårt tilbud ligger på flere plan. For det første at vi er stabile og raske, og dessuten svært miljøvennlige med våre LNG-skip. Det gjelder jo også innenriksstrekningen Bergen – Stavanger i tillegg til helt til Danmark.

- Dere er med andre ord ikke spesielt bekymret?

- Nei. Vi har ingen planer om verken å legge ned ruter eller redusere frekvens.