Må dekke etterutdanningen

Årets godsmekling er i havn. Fremover skal arbeidsgiveren dekke etterutdanningen (YKB).

Publisert Oppdatert

12 timer på overtid var streikefaren over etter at partene i godsforhandlingene ble enige om ny avtale tirsdag formiddag.

Med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) på den ene siden av bordet og Yrkestrafikkforbundet sammen med Norsk Transportarbeiderforbund på den andre, var det mange problemstillinger som skulle løses.

Blant de viktigste sakene som det nå er enighet om er at arbeidsgiver skal dekke kostnadene til Yrkeskompetansebeviset (YKB) som sjåfører må ta hvert 5. år. Dette inkluderer både lønn og kursavgift.

Dessuten settes timelønna til langtransportsjåførene opp fra 91,27 til til kr 94,15 fra arbeidstidas begynnelse til arbeidstidas slutt, og opp fra 41,07 til kr 42,37 timene fra arbeidstidas slutt til arbeidstidas begynnelse neste dag. Det melder NTF.

I tillegg får nærdistribusjonsjåfører et tillegg på to kroner timen og minstelønnssatsen heves med 652 kroner pr. måned.

Diettsatsen ble økt fra 76 kroner til 78,50.

YTF har 900 godssjåfører med tariffavtale, mens NTF har omkring 1400.

Nå skal resultatet på uravstemning med frist 24. juni.