Ny støy-aktør på Ørland

Den lokale entreprenøren Einar Brekstad AS skal sørge for støytiltak rundt Ørland flystasjon.

F-35 på Ørland flystasjon.
F-35 på Ørland flystasjon. Foto: Adelén Wilhelmsen, Forsvaret
Publisert Oppdatert

Forsvarsbygg planlegger og bygger kampflybasen på Ørland, og i oppdraget ligger også ansvaret for å ivareta aktuelle eiendomserverv og støyisolerende tiltak på boliger rundt flystasjonen.

1250 boliger i gul støysone rundt Ørland flystasjon er undersøkt for støytiltak. Totalt ca. 800 boliger vil få tilbud om tiltak og av disse har ca. 200 til nå fått sine tiltak ferdigstilt.

Entreprise 9

Støytiltak er delt opp i flere entrepriser og ca. 550 boliger tilhører nå en entreprise. Tirsdag 11. september ble det signert nok en kontrakt for støytiltak på boliger rundt flystasjonen. Dette var den 9. kontrakten av totalt ca. 12 entrepriser. Entreprise 8 og 10 ventes lyst ut i oktober.

Den 9. kontrakten ble inngått med Einar Brekstad AS. Einar Brekstad er totalentreprenør, og har sitt hovedkontor på Brekstad på Ørland. Kontraktens sum er på 14,6 mill. Ventet oppstart for arbeidene er i oktober og arbeidene er forventet å pågå i ett år.