Flere milepæler på Finnmarksvegene

En flaskehals på E6 forsvant og det største rassikringsprosjektet i riksvegene Finnmark på mange år ble ferdig.

Ferdigstillelse av den nye rassikringstunnelen ved Ytre Sortevik på E69 var en av milepælene for Statens vegvesen i Finnmark i 2014.
Ferdigstillelse av den nye rassikringstunnelen ved Ytre Sortevik på E69 var en av milepælene for Statens vegvesen i Finnmark i 2014. Foto: Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

Det var blant milepælene for Statens vegvesen i Finnmark i 2014. Totalt er det brukt over en milliard kroner på Finnmarksvegene i år.

Høy aktivitet 

- Det har vært rekordhøy aktivitet i Finnmark dette året, og det vil skje enda mer neste år, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark.

Hun peker på at investeringene bidrar til å skape bedre framkommelighet på forbindelser som er viktige både internt i fylket og mellom Finnmark og resten av landet og mot Russland.

I tillegg er Bjørg-Anita Joki svært fornøyd med at problematiske enkeltpunkter og rasfarlige partier er utbedret.

 

Rassikring på E69

Det største enkeltprosjektet som ble avsluttet i 2014 var skredsikringsprosjektet ved Ytre Sortevik på E69, som er vegen til Honningsvåg og Nordkapp. Dette er et punkt hvor det er risiko for store snøskred, og her er det bygd en betongtunnel på 135 meter.

60 millioner kroner er brukt på å trygge vegen, og tunnelen ble satt i drift midt i oktober – før vintersesongen satte inn.

Ytre Sortevik er det eneste skredsikringsprosjektet på riksvegene i Finnmark på flere år.

Flaskehals forsvant

På E6 over Sennalandet forsvant en flaskehals i høst, da den nye Okselv bru sto ferdig. Dette er en høyfjellsstrekning som ofte er utsatt for uvær og sterk vind, og vintervedlikeholdet er krevende.

Her er den gamle brua fjernet og erstattet med en ny bru som er 15 meter lang og 23 meter bred. Prislappen er 26 millioner kroner, og den nye brua ble satt i trafikk 29. oktober.

Statens vegvesen har også avsluttet utbedringen av Øksfjordtunnelen på fylkesveg 882. Her er det gjennomført ras- og frostsikring, møteplassene er utvidet og det er installert nytt elektrisk anlegg og LED-belysning

Alta, Ifjordfjellet og Russland

Den største enkeltsatsingen på vegsektoren i Finnmark er E6 Alta Vest. Fra byggestarten i 2008 og fram til 2017 investeres opp mot 3 milliarder kroner i 55 kilometer ny veg. Det betyr at avstanden mellom Finnmark og resten av Norge kortes inn med totalt 13 kilometer.

I 2015 starter arbeidet på strekningene Jansnes-Storelva, som etter planen skal setes i trafikk i 2016. Også arbeidet med strekningen Storsandnes-Langnesbukta starter i 2015. I tillegg til ny veg kommer den 3,4 kilometer lange Toftentunnelen. Byggetida er beregnet til to år.

De andre store pågående prosjektene i fylket er E105 mellom Storskog og Russland, riksveg 94 Skaidi-Hammerfest og fylkeveg 98 over Ifjordfjellet.

- Vi satser på å legge til rette i områder der næringsaktiviteten øker, og dette vil også være en viktig oppgave i årene framover, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki.

 

Nye prosjekter

I tillegg til de store arbeidene som er i gang, er mange prosjekter under planlegging. Fremst i løypa er Tana bru, der det planlegges med sikte på byggestart i 2016 og ferdigstillelse i 2018. Videre pågår arbeid med nye byløsninger i Alta, Hammerfest og Kirkenes. Skarvbergtunnelen på E69 og utbedring ved Kløfta på riksveg 93 mellom Alta og Kautokeino er andre større prosjekter som er under planlegging.