FAG & FORSKNING

Data sendt fra himmelen

Litt til høyre. Nei, litt til venstre. Der! Landoppmåling er en tidkrevende og manuell operasjon. Så langt foregått med beina trygt plantet på jorda, med totalstasjon, kalkulator og slagstøvler.

Systemet beregner nøyaktige høydekurver.
Systemet beregner nøyaktige høydekurver. Foto: Lemminkäinen
Publisert Oppdatert

Terje Sandvik, Lemminkäinen Norge

Selskapet Orbiton på Hamar endevender landoppmåling slik vi kjenner det. Med droner, GPS-teknologi og avanserte kameraer leverer daglig leder Tomas Moss og kollegene såkalt sanntids luftopptak og data fra ubemannede systemer, og verktøy for å analysere dataene. Selskapets utgangspunkt ved oppstarten i 2013 var industriell inspeksjon, for eksempel av kraftledninger. Nå melder imidlertid Orbiton om økende interesse for å ta i bruk løsningen også innenfor andre områder, som for eksempel oppmåling av pukk- og grusforekomster, slik vi i Lemminkäinen Norges har gjort.

Klare fordeler

Hvert år foretar Lemminkäinen Norge oppmåling av pukk- og grusforekomstene våre i forbindelse med revisjon. Tidligere har dette vært gjort manuelt med totalstasjon og beregninger. I fjor gjennomførte vi imidlertid noen tester med bruk av Orbitons løsning, og var veldig fornøyde. Nå har vi signert en rammeavtale, og bruker målemetoden aktivt.

Løsningen har klare fordeler sammenlignet med tradisjonelle oppmålingsmetoder. Orbiton 3D-scanner hele landskapet og overfører dataen til et nettbasert analyse- og databaseverktøy. På den måten kan vi hente ut historiske data til ulike anvendelser, når vi måtte trenge det.

Nøyaktige kurver

Dronene samler inn såkalt pixeldata, eller rett og slett høykvalitets foto av hele områder. Med GPS ombord og GPS-punkter på bakken. Med utgangspunkt i denne dataen kan systemet beregne ut nøyaktige høydekurver. Nøyaktighetsgraden er helt ned til under én centimeter, men ofte holder det med fire-fem centimeter.

Hvor mye masse?

Fordelen med pixeldata, eller foto, er at du faktisk kan gå inn og se hva ting er. Du kan se at en høydeforskjell i terrenget kanskje er et tre som har falt ned, søppel eller noe annet. Man kan se forskjellene fra i fjor til i år, og bygge opp et bibliotek av historiske data.

Løsningen gjør det for eksempel mulig å beregne enkelt hvor mye masse man får ut ved å sprenge ut en kolle, eller hvor mye masse som må sprenges og transporteres vekk for at en vei skal kunne gå fra A til B.

Kartet vi trenger

Muligheten til å kunne konstruere og analysere kart i en database er svært nyttig når det gjelder utarbeidelse av for eksempel driftsplaner, og systemet gir oss kartgrunnlaget vi trenger. Systemet gir oss også bedre lagerkontroll, noe som er viktig i et økonomi- og styringsperspektiv.

Bruksmulighetene er mange. I fremtiden vil vi for eksempel kunne foreta løpende oppmåling av veianlegg og masseberegninger i prosjekter. Orbitons løsning representerer en god og rasjonell målemetode, som også kan overføres til andre deler av vår virksomhet.

Rett og slett data sendt fra himmelen.