Peab Anlegg fikk gang- og sykkelveg-prosjekt

Bygger 2,2 kilometer gangveg og oppgraderer VA-anlegg

Dette er strekningen: Gang- og sykkelveg langs fv. 120 Nedre Rælingsveg over Hektnersletta og mellom Grinitaje og Tveitertørje.
Dette er strekningen: Gang- og sykkelveg langs fv. 120 Nedre Rælingsveg over Hektnersletta og mellom Grinitaje og Tveitertørje. Foto: SVV
Publisert Oppdatert

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Peab Anlegg AS om bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 120 Nedre Rælingsveg over Hektnersletta og mellom Grinitaje og Tveitertørje. Arbeidene vil starte i løpet av våren og skal være sluttført høsten 2020.

Distriktssjef Morten Sjøli i Peab Anlegg AS og seksjonsleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen undertegnet tirsdag 13. februar kontrakten om bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 120 Nedre Rælingsveg.
Distriktssjef Morten Sjøli i Peab Anlegg AS og seksjonsleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen undertegnet tirsdag 13. februar kontrakten om bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 120 Nedre Rælingsveg. Foto: SVV

Statens vegvesen gjør arbeidene med vannledningene for Rælingen kommune, mens de øvrige arbeidene gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune

Det innebærer:

  • Bygge gang- og sykkelveg langs fv. 120 Nedre Rælingsveg over Hektnersletta og mellom Grinitaje og Tveitertørje. Den totale lengden på de to strekningene med gang- og sykkelveg blir 2,2 kilometer, og strekningene vil få en bredde på 3,5 meter inkludert skulder. Som skille mot fylkesvegen skal det på en liten del av strekningen Grinitaje-Tveitertørje bygges 1,5 meter rabatt.
  • Bygge overvannsanlegg inkludert 22 meter med fordrøyningsmagasin for å ivareta overvannet.
  • Skifte ut eksisterende bekkekulvert ved Ramstadbekken for å tilfredsstille kravene for 200 årsflom.
  • Renovere eksisterende stikkrenner.
  • Renovere bussholdeplassene på strekningene slik at de tilfredsstiller krav om universell utforming. Dette gjelder imidlertid ikke bussholdeplassene ved Ramstad som blir lagt ned.
  • Bygge ny støttemur på en cirka 100 meter lang strekning for å minimere inngrep på dyrket mark.
  • Sette opp ny belysning på hele strekningen.
  • Ivareta eksisterende jordbruksdrenering.

Sammenhengende mellom Lillestrøm og Nordby

Peab Anlegg AS starter opp byggearbeidene i løpet av våren, og firmaet skal være ferdig med oppdraget høsten 2020. Etter Peab Anlegg AS er ferdig med arbeidene, vil det være sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Lillestrøm og Nordby.