23948sdkhjf

Killingmo-tiltalen: Protokoller, timelister og signaturer ble forfalsket, mener politiet

TUNG TILTALE: Samtidig skal arbeidstakerne ha jobbet for lenge og hatt for lite tid til hvile ved flere tusen tilfeller.  «Overtredelsene kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse», heter det i tiltalebeslutningen mot to ansatte i Killingmo Freseservice.

Hittil har kun grove trekk av hva politiet mener har skjedd i Killingmo Freserservice vært kjent. Nå har politiet gitt Tungt.no tilgang til tiltalebeslutningen, og den gir bredere innsikt i hvilke lovbrudd politiet mener de to har begått.

Oppsummert mener politiet at følgende lovbrudd er begått (teksten under går mer i detalj):

  • Et høyt antall arbeidstakere i bedriften, flere enn det bedriften ifølge Proff.no har som fast ansatte, har ved flere tusen tilfeller jobbet for mye
  • Et høyt antall ansatte har ved flere tusen tilfeller fått for lite sammenhengende hviletid
  • Politiet mener at omstendighetene er særlige skjerpende fordi «overtredelsene kunne medført alvorlig fare for liv eller helse»
  • Det skal ikke ha eksistert en arbeidsplan som viste når arbeidstakerne skulle jobbe
  • De to ansatte skal ha «ettergjort» protokoller fra foreningsmøter som ikke hadde funnet sted, og forfalsket underskrifter til andre personer på protokollene
  • Timelister skal ha blitt forfalsket, og timelistene skal ha blitt brukt i regnskapssammenheng, til innrapportering til myndighetene og som dokumentasjon ved kontroll fra oppdragsgivere

Strafferammen for det alvorligste tilfellet i tiltalen (post 1) ble økt til fengsel i inntil fem år fra 1. januar 2022. I periodene da lovbruddene skal ha funnet sted, var strafferammen imidlertid tre år, og det er dette som gjelder for denne saken.

Tungt.no kontaktet tirsdag de to tiltaltes advokat Ragnhild Martinsen via epost for å få en kommentar fra de tiltalte på innholdet i tiltalebeslutningen. I eposten ba vi også om å få beskjed dersom de tiltalte ikke ønsket å gi noen kommentar.

Onsdag formiddag har Tungt.no ennå ikke fått svar på henvendelsen. Killingmo Freseservice ved daglig leder André Killingmo (bildet over) har så langt i saken kun gitt en skriftlig uttalelse om saken. Denne kan du lese her

Skal ha forfalsket foreningsprotokoller og underskrifter

Det er fem punkter i tiltalen, der tre handler om det politiet mener er brudd på arbeidsmiljøloven og to dreier seg om brudd på straffeloven.

Punkt fire og fem dreier seg om det som Killingmo Freseservices advokat Anders Brosveet overfor Tungt.no tidligere har omtalt som sentralt i saken: Om det fantes avtaler om arbeidstid i Killingmo Freseservice eller ikke. Killingmo Freseservice mener at det gjør det. Politiet mener det handler om forfalskede dokumenter.

«… i perioden høsten 2018 til høsten 2020 ettergjorde de (tiltalte, red.anm.) protokoller fra foreningsmøter som ikke hadde funnet sted og forfalsket underskrifter til andre personer på protokoller», heter det i tiltalen.

Tiltalebeslutningen beskriver også at timelister skal ha blitt forfalsket. I perioden tiltalen gjelder for, 2. mai 2019 til 30. september 2021, «forfalsket de selskapets timelister ved å endre antall arbeidede timer i arbeidsøkter og/eller lengde på arbeidsfri mellom arbeidsøkter. De lot de forfalskede timelistene danne grunnlag for regnskapsføringen og benyttet disse ved innrapportering til offentlig myndighet», står det i tiltalebeslutningen.

Timelistene ble også gitt til oppdragsgivere, blant dem Statens vegvesen. «De sendte også ved flere anledninger ettergjorte protokoller til blant annet Grenland Transport, NCC og Veidekke», ifølge tiltalebeslutningen.

Strafferammen for de angivelige forfalskningene er fengsel i inntil to år.

Flere tusen tilfeller av brudd på arbeidsmiljøloven

De tre øvrige punktene i tiltalen handler om brudd på arbeidsmiljøloven.

Det første punktet handler om arbeidstid. De to ansatte skal «under særlig skjerpende omstendigheter» ha overtrådt bestemmelsen om at samlet arbeidstid ikke må overstige 13 timer i løpet av 24 timer. Også på ukebasis skal arbeidstakerne ha arbeidet for lenge.

I grunnlaget heter det at de tiltalte «unnlot de å organisere virksomheten slik at de ansatte var i stand til å overholde bestemmelsene om overtid». Dette førte til at minst 124 ansatte ved til sammen 3179 tilfeller jobbet mer enn 13 timer i løpet av 24 timer, ifølge tiltalepunktet.

Videre heter det at minst 67 ansatte ved 212 tilfeller arbeidet mer enn 60 timer på sju dager.

Blir det jobbet for lenge, blir det lite tid igjen til hvile. Det er dette punkt to i tiltalen omhandler. Etter arbeidsmilljøloven skal arbeidstakere ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.

Politiet mener at «127 ansatte ved til sammen 4834 tilfeller hadde mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Særlig skjerpende omstendigheter foreligger fordi overtredelsene kunne medført alvorlig fare for liv eller helse», lyder beskrivelsen i tiltalebeslutningen.

Mener at arbeidsplan ikke fantes

Det gjenstående punktet i tiltalebeslutningen dreier seg om det politiet er mangel på arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider arbeidstakerne skal arbeide.

En slik plan har de to ansatte som er tiltalt, unnlatt å utarbeide, mener politiet.

Tidligere artikler om Killingmo-saken:

Opphav og kilder: Originalartikkel fra Tungt.no

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.08