23948sdkhjf

Markerte ny stor driftskontrakt i Steinkjer

Kontraktsperioden går fra i dag 1. september 2021, med en varighet på fire år og til summen 230 millioner kroner.

– Vi kjenner Veidekke godt her i Trøndelag og ser fram til videre samarbeid med dem, sier prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen.

230 millioner kroner

Veidekke Industri AS har signert kontrakten med Statens vegvesen med en verdi på over 230 mill. kr, og skal drifte riksvegene nord i Trøndelag. Kontraktsperioden går fra i dag 1. september 2021, med en varighet på fire år. I tillegg er det mulig å forlenge kontrakten i inntil tre år.

Les også: Veidekke billigst på Steinkjer

Fra Verdal til Nordlandsporten

Kontrakten gjelder drift av E6 fra Verdal til Nordlandsporten. I tillegg er rv. 73 fra Trofors til riksgrensen i Nordland med i kontrakten. Årsaken til det er at E6 Helgeland sør ble realisert gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt, som gir entreprenøren ansvar for både prosjektering, bygging, samt drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden på 15 år. Rv. 73 var ikke en del av dette vegprosjektet.

– Til sammen er det snakk om å drifte i overkant av 300 km veg inkludert ca. 30 km gang- og sykkelveg, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner året rundt. I tillegg omfatter oppdraget mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, sier Dypvik.

Lokale underentreprenører passer på hele vegnettet

Driftskontrakten strekker seg gjennom de åtte kommunene Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Grong, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal. Det er stor variasjon i trafikkmengden på vegnettet, alt fra ned i 150 i årsdøgntrafikk noen steder til 15 000 i årsdøgntrafikk i byområdene i Verdal og Steinkjer.

Totalt hos Veidekke og deres underentreprenører i denne kontrakten blir ca. 40 personer sysselsatt med å holde vegene åpne og sikre året rundt.

– Vi etterstreber å bruke lokale underentreprenører i hele kontrakten som har tilhold rundt sin rode, noe vi har lyktes med her. Vi har underentreprenører fra Steinkjer, Snåsa, Grong, Harran, Namsskogan og Hattfjelldal, sier prosjektsjef Jomar Sagmo i Veidekke Industri AS.

1. september er oppstartsdato for i alt åtte nye driftskontrakter for riksveger i regi av Statens vegvesen:

Oslo - Gardermoen: 452 km - Vaktmesterkompaniet 705 mill kroner
Hallingdal og Valdres: 517 km - Presis vegdrift 340 mill kroner 
Bergen: 347 km - Mesta 492 mill kr
Sunnfjord: 403 km - Mesta 249 mill kr
Haugesund: 516 km - Mesta 386 mill kr 
Steinkjer: 311 km - Veidekke Industri 237 mill kr
Midtre Hålogaland:390 km - Presis vegdrift 418 mill kr
Vest-Finnmark: 548 km - Presis vegdrift mill 440 kr

Økt fokus på klima- og miljømål

Statens vegvesen skjerper miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut i år har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

– Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør og kan sammen med entreprenørene våre evaluere hva slags tiltak som har effekt, sier Dypvik.

Hittil har entreprenørene kun rapportert på type og mengde drivstoff.

– Statens vegvesen legger opp til et samarbeid med driftsentreprenørene for å få ned klimautslippene i driften av riksvegene. Slik legger vi til rette for å belønne entreprenører som har gode løsninger, sier Dypvik.

Flere nye innkjøp

Veidekke har kjøpt inn nye maskiner og lastebiler med Euro 6-motor til brøyting og strøing, og nye el-biler tas i bruk. De vil også teste andre tiltak for å få ned utslippet av CO2 til driften.

– Vi jobber med en ny måte å kjøre varmsand på. Det vil si at vi investerer i tanker med isolerte varmtvannskanaler som det fylles på varmt vann, i stedet for dieselaggregat for å holde på varmen i sanden. Vi gjør forsøk med å fylle varmt vann fra et allerede etablert fjernvarme-anlegg, noe som blir en meget energieffektiv løsning, sier Sagmo.

Kilde: Statens vegvesen

Artikkelen er en del av vårt tema om Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.099