23948sdkhjf

Blixtunnelen åpnet: Hele prosjektet har kostet 36,8 milliarder

18 millioner arbeidstimer, 2000 selskaper og 22 kilometer med nytt dobbeltspor jernbane noen nøkkeltall.

Prislappen endte til slutt på 36,8 milliarder kroner etter Bane NOR startet forarbeidet i 2010 og hovedarbeidene i 2015, men nå etter forsinkelser, rettsaker og budsjettsprekker er Blixtunnelen åpnet:

Norges største samferdselsprosjekt åpnet allerede på søndag 11.desember, mens den offisielle åpningen med Kongen gjøres mandag 12.desember.

Fra 2014 til 2020 økte kostnadene i prosjektet med 8,1 milliarder kroner (justert for prisstigning). Det har gitt jernbaneprosjektet mellom Oslo og Ski en forventet prislapp på 35 milliarder i 2020-kroner, mens den endelige summen skal altså ende på 36,8 milliarder kroner.

I tillegg til nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski omfatter prosjektet nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen, ny innkjøring for tog til Oslo S gjennom den nye Kongshavntunnelen, tunnel under Middelalderparken og opprusting av parken. Prosjektet omfatter også et nytt og moderne kollektivknutepunkt på Ski, og betydelige utbedringer, konstruksjoner og oppgradering ved Oslo S med den største sporutvidelsen på 41 år.

Nordens lengste jernbanetunnel

Follobanen går gjennom Blixtunnelen, som er Nordens lengste jernbanetunnel. Den 20 kilometer lange tunnelen er også den første lange jernbanetunnelen i Norge med to adskilte tunnelløp; ett for trafikk mot Ski og ett for trafikk mot Oslo. Her kan togene kjøre i om lag 200 kilometer i timen, selv om det på åpningsdagen var signalfeil og togene måtte kjøre med redusert hastighet gjennom tunnelen.

Med ferdigstillelse av Follobanen har Bane NOR fullført bygging av dobbeltspor på de viktigste, innerste delene av InterCity.

Det vil si, prosjektet er altså ikke helt ferdig enda. Inne på Oslo S skal sluttarbeid med ombygging av gammel tunnel pågå også i 2023.

Follobanen

 • 18 millioner arbeidstimer
 • 2000 selskaper og entreprenører har bidratt
 • Halvparten av selskapene er norske eller norskregistrerte
 • 22 km ny dobbeltsporet ekspresslinje mellom Oslo og Ski tilrettelagt for ned til halvert reisetid (fra 22 til om lag 11 minutter) – effekt for de reisende fra dag 1.
 • Regiontog, ny direktelinje og alle tog som kjører Blixtunnelen på Follobanen får kortere reisetid.
 • Ekspresstog på Follobanen i samspill med trafikk på Østfoldbanens lokallinje, gir flere valg og dobbelt så stor tog-kapasitet Oslo-Ski
 • Bane NOR planlegger trafikk på Follobanen fra og med 11.desember 2022
 • Follobanen er innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo
 • Omfatter, i tillegg til nytt dobbelspor Oslo-Ski, et nytt kollektivknutepunkt i Ski med tre plattformer, to reisetorg, bussterminal, grøntareal med mer - åpnet av Bane NOR i august 2022
 • Omfatter nye spor til Østfoldbanen inn til Oslo S og nye Kongshavntunnelen og spor lagt under Middelalderparken i Oslo - tatt i bruk i august 2021
 • Opprusting av Middelalderparken i et samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren. (I Middelalderparken er de største arkeologiske utgravingene i hovedstaden på over 100 år er utført side om side med anleggsarbeidet)
 • Omfatter betydelige utbedringer, konstruksjoner og oppgradering ved Oslo S med den største sporutvidelsen på 41 år.
 • Nødvendig omlegging av Østfoldbanen ved Oslo S og Ski.
 • Totalt 64 km nye spor er etablert som del av prosjektet.
 • Follobanen har Nordens hittil lengste jernbanetunnel, Blixtunnelen (20 km,) i to tunnelløp (totalt 40 km)
 • Første lange jernbanetunnel i Norge med atskilte tunnelløp (Boret med fire tunnelboremaskiner (18,5 km) – og ved sprengning drill & blast og drill & split (uten sprengning).
 • Hovedarbeidet med det store Follobaneprosjektet startet i 2015.

Opphav og kilder: Bane NOR

Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094