100 millioner til miljøvennlig teknologi

Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet lyser ut 100 millioner kroner for utvikling av utslippsfri transport på land. Prosjektene kan for eksempel være innen godstransport, bygg- og anleggsdrift og kollektivtransport.

Pilot-E ble lansert i fjor høst som et prøveprosjekt. Den første utlysningen var på 70 millioner kroner og gikk til aktører som ønsker å utvikle nye løsninger for utslippsfri maritim transport. Denne gangen er tema utslippsfri transport på land. Illustrasjon: Enova
Pilot-E ble lansert i fjor høst som et prøveprosjekt. Den første utlysningen var på 70 millioner kroner og gikk til aktører som ønsker å utvikle nye løsninger for utslippsfri maritim transport. Denne gangen er tema utslippsfri transport på land. Illustrasjon: Enova
Sist oppdatert

– Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Målet er at norske bedrifter skal skape og selge flere bærekraftige løsninger. Det er bra for miljøet – og for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Landtransport og digitalisering

Pilot-E skal bidra til at nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi blir utviklet og tatt i bruk.

Ordningen ble lansert i fjor høst som et prøveprosjekt. Den første utlysningen var på 70 millioner kroner. Pengene skulle gå til aktører som ønsker å utvikle nye løsninger for utslippsfri maritim transport.

Nå skal Forskningsrådet og Innovasjon Norge dele ut 100 millioner kroner til nye prosjekter. I tillegg stiller Enova med en fleksibel ramme. Denne gangen er tema utslippsfri transport på land. Prosjektene kan for eksempel være innen godstransport, bygg- og anleggsdrift og kollektivtransport.

– Utslippene innen transport skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Strengere krav til utslippsreduksjoner betyr at vi må være tidlig ute med nye løsninger. Det kan gi nye forretningsmuligheter for næringslivet, sier Mæland.

Også prosjekter innen digitalisering av energisystemer kan søke. Ifølge NVE er det planlagt investeringer på 140 milliarder kroner i energinettet fram til 2025.

– Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Målet er at norske bedrifter skal skape og selge flere bærekraftige løsninger. Det er bra for miljøet – og for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland. Foto: Paul Paiewonsky
– Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Målet er at norske bedrifter skal skape og selge flere bærekraftige løsninger. Det er bra for miljøet – og for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland. Foto: Paul Paiewonsky