God vekst og resultatutvikling

Posten kan vise til både omsetningsvekst og resultatfremgang per 3. kvartal 2014. Leveringskvaliteten øker, omdømmet er styrket og sykefraværet fortsetter å gå ned. Det gjør også antall ansatte.

Logistikkområdet blir stadig viktigere for konsernet begynner å bli en gjenganger i kvartalsrapportene til Posten Norge. Så også i tredje kvartal 2014. Foto: Birger Morken / Posten Norge
Logistikkområdet blir stadig viktigere for konsernet begynner å bli en gjenganger i kvartalsrapportene til Posten Norge. Så også i tredje kvartal 2014. Foto: Birger Morken / Posten Norge
Sist oppdatert

Etter tredje kvartal 2014 var driftsinntektene 17.852 millioner kroner som er en økning på 4,3 prosent, eller 731 millioner kroner, fra året før. Driftsresultatet (EBITE) før engangseffekter og nedskrivninger økte med 4,4 prosent til 520 millioner kroner.

Resultatforbedringen skyldes økt omsetning og oppkjøp, samt god effekt av omstillinger og kostnadsreduserende tiltak.

Driftsinntekter utenfor Norge

Konsernets virksomhet utenfor Norge hadde samlede driftsinntekter på 5 931 millioner kroner per 3. kvartal 2014, som var 677 millioner kroner (12,9 prosent) høyere enn i 2013. Dette tilsvarte 33,2 prosent av de samlede inntekter, mot 30,7 prosent i 2013.

Logistikk stadig viktigere

EBITE i segment Logistikk per 3. kvartal 2014 ble 220 millioner kroner, en økning på 136 millioner kroner i forhold til 3. kvartal 2013. Forbedringen skyldtes omsetningsvekst og god effekt av kostnadsreduksjoner.

- Logistikkområdet blir stadig viktigere for konsernet. Vi ser resultater av arbeidet med å utvikle et stadig bedre tilbud til våre kunder. I tredje kvartal sto en ny terminal for pakker, gods og post klar i Molde, en ny terminal ble åpnet i Finland og første spadetak er tatt for et nytt logistikksenter i Oslo, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Fortsatt store omstillinger

Volumfallet fortsetter for adresserte brev og effektiviseringstiltakene kompenserer ikke lenger fullt ut for dette. Adresserte brev hadde en nedgang på 7,1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Siden toppåret for post i Norge i 1999 har antallet adresserte brev falt med omlag 45 prosent.

- Posten har foretatt store omstillinger for å tilpasse virksomheten til nye brukerbehov. Omleggingen fra postkontor til Post i Butikk er snart fullført. Neste store endring vil være å gå bort fra lørdag som ordinær omdelingsdag for post. Vi er fornøyd med at Regjeringen går inn for en slik løsning i forslaget til ny postlov, sier Mejdell.

Antallet ansatte i konsernet ble redusert med 1.039 årsverk de siste 12 månedene. En stor del av reduksjonen skyldes omlegging av postkontor til Post i Butikk. Foto: Nils Midtbøen / Posten Norge
Antallet ansatte i konsernet ble redusert med 1.039 årsverk de siste 12 månedene. En stor del av reduksjonen skyldes omlegging av postkontor til Post i Butikk. Foto: Nils Midtbøen / Posten Norge

Denne saken ble første gang publisert 30/10 2014, og sist oppdatert 07/04 2017