Pilaro ProPlanner: Sikrer optimal produksjons- og logistikkontroll

Sikrer optimal produksjons- og logistikkontrollDyne- og puteprodusenten Mascot Høie på Ørland har installert Microsoft Dynamics NAV med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner. – Den har et enkelt brukergr...

Publisert Oppdatert

Sikrer optimal produksjons- og logistikkontroll

Dyne- og puteprodusenten Mascot Høie på Ørland har installert Microsoft Dynamics NAV med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner. - Den har et enkelt brukergrensesnitt som sikrer optimal produksjons- og logistikkontroll, sier økonomisjef Frode Johnsen i selskapet. Systemet bidrar til å opprettholde storstilt produksjon på Ørland med Atlanterhavet som nærmeste nabo.

Sømoperatør Aud Karin Leseth i Mascot Høie ferdigstiller puter som skal ut til kunder.

Ørland er en kommune på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. De fleste forbinder tettstedet med Ørland hovedflystasjon som er regionens største arbeidsplass. For mange er det en vel bevart hemmelighet at Skandinavias største dyne- og puteprodusent er etablert her.

- Produksjonslinjer med stor grad av automatisering kombinert med et godt tilpasset forretningssystem, gjør dette mulig, sier Johnsen. Han forteller at samarbeidet med Pilaro til nå har fungert meget bra. - De er med på å avdekke nåværende og fremtidige behov.

Storstilt produksjon

I over 160 år har Høie satt sitt preg på skandinaviske hjem med sine sengetøyprodukter. Innen sengetøy er de den mest anerkjente merkevaren. I 1999 ble Høie en del av Mascot Høie konsernet. Selskapet er en ledende internasjonal leverandør av Mascot og Høie dyner og puter, Høie sengetøy og Berger pledd. Sommeren 2011 ble dun produksjonen flyttet fra Kina til Ørland.

- Fjorårets omsetning var på 211 millioner kroner, sier Johnsen. Han mener konjunkturene peker i retning av økt omsetningsvekst i årene som kommer.

Mascot Høie har en produksjonskapasitet på 25.000 enheter pr dag. Kjeder som Jysk, Coop, Kid, Hansen & Dysvik, Bohus og Living, mottar daglig produkter fra sengetøyprodusenten.

- En stor del av varene eksporteres, sier Johnsen. - For å tilfredsstille kundenes krav til rettidige leveranser, er vi avhengig av et finmasket logistikk- og distribusjonssystem. Her spiller Microsoft Dynamics NAV med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner en avgjørende rolle.

Gammel løsning manglet funksjonalitet

Frem til 2008 benyttet Mascot Høie en eldre versjon av Microsoft Dynamics NAV med flere spesialtilpasninger og integrasjon mot 3. parts lagersystem. De var verken var dokumentert eller beskrevet.

- Løsningen manglet etterspurt funksjonalitet og lagersystemet var for stort og komplekst. Da jeg ble ansatt som økonomisjef var kravet å gå bort fra skreddersøm til en standardløsning. Alle IKT-systemer skulle samles under en felles paraply, sier Johnsen, som legger til at det var uaktuelt å oppgradere eksisterende løsning.

Fire ERP-leverandører ble derfor invitert til å delta i en anbudsprosess om nytt forretningssystem. En gruppe bestående av ledelsen og representanter fra hver avdeling (produksjon, salg og logistikk) utformet kravene og utarbeidet kravspesifikasjonen. En ekstern IT-spesialist fikk ansvaret med å kjøre prosjektet.

- Samtlige fire tilbud bar preg av for mye skreddersøm, sier Johnsen. - Senhøstes samme år fikk vi kjennskap til Pilaros bransjeløsning ProPlanner med strekkode. Funksjonaliteten i systemet var identisk med våre behov. Vi valgte dem ut fra kompetanse, referanse og pris.

Microsoft Dynamics NAV med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner ble installert våren 2009. - Fra mai og frem til høsten samme år gjennomførte vi en faseinndelt implementering for å øke systemforståelsen. Det ble kjørt fagtemaer med flere caseeksempler for å luke bort flere feilkilder. Medarbeidere fra samtlige avdelinger deltok i denne prosessen. De kom med viktige innspill til forbedringer. Fagtemaseansene til Pilaro bidro til at våre ansatte ble fortrolig med systemet, sier Johnsen.

Flere planleggingsverktøy

- Bransjeløsningen Pilaro ProPlanner gir brukerne flere planleggingsverktøy til innkjøp og produksjon, forteller forretningsutvikler Richard Larsen og salgssjef Jon Fromreide i Pilaro AS. - ERP løsningene er utviklet gjennom 40 år i markedet og de grunnleggende prosessene støttes således godt med standard løsning. De siste 6-7 årene har vi finpusset funksjonaliteten for stykkproduserende virksomheter. Den treffer markedet godt.

De fremholder at bransjeløsningen ProPlanner gir skreddersydd funksjonalitet som er spesialtilpasset en standardløsning. Systemet er designet for produksjonsbedrifter som Mascot Høie og baserer seg på forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV.

- ProPlanner øker oversikten og kontrollen med innkjøp, lager og produksjon og gir rask tilgang til sentrale opplysninger. Det gir bedre lagerstyring og frigjør både kapital og tid. Systemet er dessuten enkelt å oppgradere med nye versjoner, sier Larsen og Fromreide

Øker effektiviteten

- Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner er produksjonsavdelingen til enhver tid integrert i en løsning, sier Johnsen. - Det gir oss bedre oversikt og øker sporbarheten. Når medarbeidere taster inn arbeidsordre på en dataskjerm, sendes informasjonen direkte inn i forretningssystemet. Bransjeløsningen har også økt effektiviteten på lageret og gir en oppdatert og god oversikt over varebeholdning. Daglig benytter våre lageroperatører håndholdte terminaler med strekkode. Vi vurderer nå å la våre transportører få tilgang til tilsvarende løsning for å øke sporbarheten frem til våre kunder.

Han kan fortelle at Mascot Høie nå er i ferd med å integrere bransjeløsningen på sitt fabrikkutsalg i Kristiansand med både lager -og kasseløsning. Fabrikkutsalget har også åpnet en nettbutikk som vil bli integrert i bransjeløsningen.

Mot alle trender

Mascot Høie sysselsetter 100 medarbeidere. På spørsmål om hvordan det er mulig å drive dyne- og puteproduksjon på Ørland lengst ute mot havgapet, svarer Johnsen at de er en positiv og engasjert gjeng som driver produksjon på et sted som ikke ligger optimalt plassert rent logistisk sett.

- Det blir ofte sagt at det vi holder på med er naturstridig. På tross av dette har vi klart å opprettholde en lønnsom produksjon og høy leveringspresisjon. I fjor sommer investerte vi i en splitter ny produksjonshall for dundyner og dunputer og skal i fremtiden bli en aktør å regne med også i dette markedet. Samtidig ser vi frem til etableringen av en ny hovedflystasjon på Ørland for forsvarets nye F35 fly. Det kan bidra til en bedret infrastruktur og generell vekst i regionen, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2012