Digitalisering av logistikken fordrer Best of Breed-systemer

5. og 6. november arrangerer LOGMA en egen konferanse om digitalisering og tilleggsystemer.

En viktig del av en digitaliseringsstrategi er hvilken systemstøtte bedriften trenger på veien til å lage reelle konkurransefortrinn.
En viktig del av en digitaliseringsstrategi er hvilken systemstøtte bedriften trenger på veien til å lage reelle konkurransefortrinn. Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Kjære logistikkentusiast. Denne gangen skal vi rette blikket mot begrepet digitalisering. Og mer spesifikt hvordan digitalisering av forsyningskjeden gjennom spesialist- eller tilleggsystemer kan være helt avgjørende for en bedrifts overlevelse og bygging av varige konkurransefortrinn.

Digitalisering som begrep brer stadig mer om seg. Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet. Vi lever i en digitalisert verden, hvor nesten alt det vi gjør i en eller annen form er del av en digitalisert prosess. Og ofte er disse prosessene sammenvevde med en lang rekke andre prosesser. Og etter hvert som samfunnet blir mer og mer «digitalisert», blir vi som enkeltpersoner og også organisasjoner mer og mer del av disse prosessene.

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikk-kompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se www.logma.no Kontaktperson for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Bente Flygansvær, [email protected]

Nesten umerkelig lar vi oss som enkeltpersoner bli en del av disse prosessene rett og slett fordi det vi møres med er smart – og det forenkler hverdagslivet vårt – akkurat som i definisjonen ovenfor. Jeg tillater meg å bruke et eksempel på noe jeg selv opplevde som virkelig fikk meg til å reflektere over dette: For noen år siden skulle jeg møte en forretningskontakt i London. Underveis på et tog fra Gatwick til sentrum fikk jeg en SMS som sa «..let´s meet at Pall Mall at 2 PM…». For å være ærlig, ante jeg ikke der og da hvor Pall Mall lå, men jeg tenkte: La meg søke det opp på Google. Det var da jeg virkelig skjønte hva dette betød. Beskjeden jeg fikk var omtrent slik: Du befinner deg nå på toget fra Gatwick til London Central. For å komme deg til Pall Mall, er din enkleste og billigste rute følgende: Du skal nå reise i ytterligere 22 minutter. Så skal du gå av på London Victoria stasjon. Der er det en direkte overgang til Circle Line, som vil ta deg til Green Park Station. Derfra er det 8 minutter å gå til din adresse. Reisen din koster £2,40 og du kan kjøpe billetten her (det var en link jeg kunne klikke og kjøpe billetten på). Under hele reisen fikk jeg beskjed om hvor mange minutter det var til jeg skulle gå av (og jeg hadde også fått beskjed om fargekoden jeg skulle følge på selve stasjonen). Og da jeg kom frem, benyttet jeg Google Maps, som ledet meg rett til adressen. Dette skjedde for noen år siden. Nå får jeg naturligvis automatisk «street view», bilder og ratings etter hvert om jeg går gatelangs. Og hvis jeg underveis skulle ønske å finne en god middels dyr indisk restaurant for en rask lunsj, finner TripAdvisor stedet for meg på et blunk, gir meg direksjoner via Google Maps, menyen, ratings og lar meg booke bord mens jeg rusler gatelangs.

Men jeg kunne for eksempel ha spunnet videre på at da jeg bestilte flybilletten, la bookingen seg automatisk inn i min kalender, jeg fikk automatisk forslag på hoteller, leiebil og mer og alt var integrert med min personlige profil slik at betalingen gikk automatisk. Og når jeg skulle sjekke inn, benyttet jeg naturligvis flyselskapets app, som ga meg sømløs innsjekking og boardingkort.

Digitalisering blir kjernen i forretningsutviklingen

Dette er bare en liten illustrasjon på at digitaliseringen berører oss på mange måter, helt ned på det individuelle plan. Felles for alle aktørene eller selskapene jeg tilfeldigvis var i kontakt med på denne digitale reisen var at de baserte sin forretningsmodell på å være tvers igjennom digitale. Deres interaksjon med meg var faktisk basert på det. Det gjorde det veldig lett for meg å orientere meg i tilbudene, finne det som passet meg best, dernest å interagere med de ulike aktørene sømløst, kostnadseffektivt og tidsbesparende. Og faktisk er det slik at selskapenes eksistens krever en forretningsutvikling som hele tiden utnytter de mulighetene teknologien gir for å tilby en merverdi for kunden samtidig som gir nødvendig inntjening.

Senter for Digitalisering ved Handelshøyskolen BI sier at: "Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi".

Selskapenes eksistens krever en forretningsutvikling som hele tiden utnytter de mulighetene teknologien gir for å tilby en merverdi for kunden samtidig som gir nødvendig inntjening.
Selskapenes eksistens krever en forretningsutvikling som hele tiden utnytter de mulighetene teknologien gir for å tilby en merverdi for kunden samtidig som gir nødvendig inntjening. Foto: Colourbox

Digitalisering og konkurransefortrinn

Bedrifter digitaliserer fordi de forsøker å vinne konkurransefortrinn. Så hva er konkurransefortrinn, egentlig? Michael Porter refererte til at bedrifter har konkurransefortrinn når de, sett over en årrekke, er i stand til å tjene vesentlig mer penger enn sine konkurrenter. De må altså ha klart å skaffe seg en eller annen fordel som gjør at de enten får bedre betalt for ellers sammenlignbare produkter og/eller tjenester eller så har de klart å bygge opp et leveransesystem som muliggjør lavere enhetskostnader enn konkurrentene. Så for å være litt presis: Konkurransefortrinn bygger på hvilken verdi et selskap kan skape for sine kunder og hvor mye denne verdien overstiger selskapets selvkost for å skape den. Verdi er hva kundene er villige til å betale for. Bedre verdi oppnås ved å tilby lavere priser enn konkurrentene på tilsvarende goder eller unike fordeler som mer enn oppveier høyere pris.

En effektiv digitaliseringsstrategi skal altså bidra til at bedriften over tid skal bygge reelle konkurransefortrinn. Og hvis vi fortsetter litt i Porters ånd, er en effektiv konkurransestrategi noe som er bygget opp over tid og er ikke uten videre er enkel å kopiere.

Digitalisering og Best of Breed-systemer

En viktig del av en digitaliseringsstrategi er hvilken systemstøtte bedriften trenger på veien til å lage reelle konkurransefortrinn. En mulig tilnærming her er å gjøre en distinksjon mellom ERP-systemer og Best of Breed-systemer, eller også kalt tilleggsystemer. De aller fleste selskaper benytter et ERP-system – Enterprise Resource Planning. Typisk skal ERP-systemet håndtere grunnleggende transaksjoner knyttet til bedriftens virksomhet, så som salg, produksjon, materialstyring, lagerstyring og distribusjon, samt områder som HR, lønn og regnskap. ERP-systemene har ofte sitt fokus og fordeler innen integrerte prosesser og synlighet på data gjennom hele organisasjonen.

Et Best of Breed-system eller tilleggsystem ligger gjerne «utenpå» selskapets ERP-system og er gjerne designet for å håndtere et spesialfelt eller spesialområde som selskapet ønsker dypere og kraftigere funksjonalitet innen. Eksempler på områder Logmas medlemsbedrifter typisk benytter slike systemer er:

 • Supply Chain Planning, også omtalt som innkjøps- eller varepåfyllingssystemer
 • Produkt- og kategoristyring, blant annet sortimentsanalyser, kategoristyring og floor- og space planning
 • Warehouse Management Systems, WMS – eller ofte kalt lagerstyringssystemer
 • Transport og/eller ruteplanlegging
 • Fulfillment og sporingssystemer
Motivasjonen bak digitalisering og ikke minst digitalisering av forsyningskjeden er at vi ønsker å bygge opp konkurransefortrinn. Det samme er tilfellet når en bedrift velger å benytte et Best of Breed-system i tillegg til sitt ERP-system: Selskapet har behov for å raffinere/videreutvikle sine forretningsprosesser på ett eller flere områder utover det de kan få til med et ERP-system.
Motivasjonen bak digitalisering og ikke minst digitalisering av forsyningskjeden er at vi ønsker å bygge opp konkurransefortrinn. Det samme er tilfellet når en bedrift velger å benytte et Best of Breed-system i tillegg til sitt ERP-system: Selskapet har behov for å raffinere/videreutvikle sine forretningsprosesser på ett eller flere områder utover det de kan få til med et ERP-system. Foto: Colourbox

Best of Breed og konkurransestrategi

Hvis vi nå går tilbake til utgangspunktet, er altså motivasjonen bak digitalisering og ikke minst digitalisering av forsyningskjeden at vi ønsker å bygge opp konkurransefortrinn. Det samme er tilfellet når en bedrift velger å benytte et Best of Breed-system i tillegg til sitt ERP-system: Selskapet har behov for å raffinere/videreutvikle sine forretningsprosesser på ett eller flere områder utover det de kan få til med et ERP-system. Og da er det gjennomgående slik at fordelen dette skaper i form av optimaliserte forretningsprosesser og derigjennom økte marginer og/eller lavere kostnader over tid mer enn oppveier tilleggsinvesteringen man tar for å få tilgang til et slikt system.

Så hva er i store trekk strategien til en tilbyder av ERP-systemer kontra en tilbyder av et Best of Breed-system? Hvis vi nå fremdeles holder oss til Michael Porter, må et firma i sin utvikling av konkurransestrategi stille seg noen grunnleggende spørsmål:

Hvor bredt skal vi konkurrere? – skal vi tilby noe for hele bransjen eller skal vi fokusere på et smalere område?

Skal tilbudet vårt være av mer generell karakter som passer for et stort antall kunder eller ha spesielle fortrinn som passer for en smalere del av markedet?

Avhengig av hvilket valg som gjøres på dette området, vil det i stor grad være premissgivende for hvilke kunder man forsøker å nå samt hvordan man organisatorisk, teknologisk, produkt- og tjenestemessig vil bygge opp en verdikjede som gir overlegent gode resultater, år etter år.

Akkurat som ditt selskap må gjøre disse vurderingene, gjør ERP-leverandøren og spesialistsystemleverandøren de samme vurderingene. ERP-tilbyderen vil typisk representerer den bredt anlagte strategien, mens spesialistsystemleverandøren representerer den fokuserte strategien. Så hva er fordelene med en bredt anlagt strategi? Først og fremst at man kan nå et potensielt meget stort marked. Så lenge løsningene man tilbyr generelt passer godt nok, vil gevinstene ved å velge en «total» løsning fremstå som mest fordelaktig. For en fokusert strategi vil et smalere segment ha særtrekk som kan utnyttes ved at spesialistsystemet er skreddersydd nettopp for dette segmentets behov. Og i tillegg til dette vil spesialisttilbyderen kunne utnytte den bredt anlagte leverandørens manglende tilpasning til akkurat dette segmentets behov.

ERP vs Best of Breed

Det er egentlig ingen motsetning mellom ERP og Best of Breed. ERP-systemet trengs for grunnleggende transaksjonsstyring og har sin styrke i bredden og sammenhengende integrasjon. Samtidig har spesialistsystemet sin berettigelse nettopp ved at det dekker et spesielt behovsområde på en måte som langt overgår det ERP-systemet kan dekke. Og så kommer et viktig moment: Det har samtidig tilstrekkelig verdi for kunden til at det er verdt å investere i det. Og dette er egentlig spesialistsystemets berettigelse: Så lenge denne avstanden opprettholdes og kundenes behov hele tiden utvikler seg i retning av hva spesialistsystemet tilbyr, vil det være behov for spesialistsystemene.

Setter søkelyset på digitalisering og spesialistsystemer

Seminaret vil avholdes på Olavsgård hotell og gå over to dager proppfulle av interessant innhold.
Seminaret vil avholdes på Olavsgård hotell og gå over to dager proppfulle av interessant innhold. Foto: Olavsgård hotell

Digitalisering blir en stadig mer avgjørende faktor for våre medlemsbedrifters eksistens og langsiktige suksess. Samtidig øker konkurransen. Og med økende konkurranse øker spesialiseringen. Denne spesialiseringen materialiserer seg også i at stadig flere av våre medlemsbedrifter bruker ett eller flere spesialistsystemer i tillegg til det tradisjonelle ERP-systemet. Nå er det slik at vi i Norge har et bredt anlagt seminar som dekker utviklingen innen ERP-systemer. Et tilsvarende seminar mangler for tilleggsystemer.

Vi vet at det finnes et større antall leverandører og tilleggsystemer representert i det norske logistikkmarkedet og LOGMA ønsker derfor å sette digitalisering og tilleggsystemer på kartet gjennom en egen konferanse.

Vi tror dette kan bli en lærings- og utvekslingsarena for alle som jobber med ulike sider av digitalisering av forsyningskjeden, enten det dreier seg om grunnleggende trendanalyser, strategiutvikling eller vurdering av systemanskaffelser innen spesifikke løsningsområder.

Når og hvor?

Seminaret går over to dager proppfulle av interessant innhold – 5. og 6. november på Olavsgård hotell. Siden seminaret går over to dager, vil du i tillegg ha rikelig tid til å pleie ditt nettverk.

Merk deg dette allerede nå. Hvis du ikke allerede har mottatt invitasjonen, kan gå inn på www.logma.no eller enkelt melde deg på seminaret direkte!

Hvorfor gjør vi dette?

For noen år tilbake arrangerte Logma såkalte Superseminarer. Vi har nå tenkt å revitalisere disse seminarene og sørge for at logistikkmiljøet i Norge får tilbud om seminarer som behandler aktuelle temaer. De skal være visjonære, opplysende og ikke minst konkrete. Det er særlig ett område vi ser at mange i miljøet er opptatt av for tiden, og det er digitalisering og hvilke føringer, virkninger og konkurransefortrinn det kan gi når det brukes aktivt i utviklingen av forretnings- og logistikkstrategi. Så vi vil at du skal få svar på hvorfor du skal jobbe med dette, hva du skal være oppmerksom på, hvilke muligheter du har i dag og fremover. Og ikke minst hva det krever. Og kanskje likeså viktig: Risikoen ved å sakke akterut på dette området. Og når vi først lager et slikt seminar ønsker vi at det i så stor grad som mulig skal gjenspeile bredden av de aspekter man må tenke gjennom, helt fra valg av kundesegmenter til valg av teknologi, kompetanseplanlegging, organisasjonsendring og så videre.

Og vi benytter altså anledningen til å gi en bredt anlagt presentasjon av spesialistsystemer innen en rekke områder.

Hvilken nytte kan du ha av å delta på dette seminaret?

Vi ønsker at du ved å delta på seminaret skal få dekket dine behov for økt innsikt knyttet til:

 • Hvorfor er digitalisering så viktig? Hvilke megatrender driver utviklingen – hva skal vi være oppmerksomme på?
 • Hva vil det si å utvikle en digitaliseringsstrategi? Hvilke områder skal vi fokusere på?
 • Hvordan påvirker nye handlemønster utforming av lagre og flerkanalsløsninger?
 • Hvor og hvordan benytter vi spesialistsystemer for å optimalisere logistikken?
 • Vi vil sørge for at du får ta del aktuell forskning på området gjennom blant annet professor Richard Wilding fra Cranfield University og professor Jan Ola Strandhagen fra NTNU.
 • Vi legger stor vekt på konkrete eksempler på vellykkede digitaliseringsprosjekter og bruk av tilleggsystemer
 • Siden seminaret går over to dager, vil interaksjon med ditt nettverk bli veldig verdifullt.