Miljøpris til DHL Express

DHL Express er tildelt NHO Logistikk og Transports  miljøpris for 2016.

Morten Skurdal (t.v.) og Terje Aarbog i DHL Express er stolte over at selskapet er tildelt NHO Logistikk og Transports miljøpris 2016.
Morten Skurdal (t.v.) og Terje Aarbog i DHL Express er stolte over at selskapet er tildelt NHO Logistikk og Transports miljøpris 2016. Foto: Foto: DHL
Sist oppdatert

– Dette er takket være tre parters innsats, sa Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express, under prisutdelingen på Transport & Logistikk på Gardermoen. – Vår egen klare og beviste satsning over mange år, dernest konsernet (Deutsche Post) som vi er en integrert del av hvor vi helt tilbake i 2006 hatt et omfattende miljøprogram der kjernen er "GoGreen". Sist, men ikke minst, våre kunder som lenge har vært en del i vårt GoGreen program, sa Terje Aarbog.

Omfattende satsning

– Først lanserte vi en sertifisert kalkulator for drivhusgasser, GoGreen,  hvor vi kalkulerer hvor mye drivhusgasser kundens sendinger generer. Kunden betaler litt ekstra, og dette går inn i et fond hos våre eiere, som uavkortet investerer i klimanøytraliserende prosjekter rundt om i verden, opplyste Aarbog.

En betydelig andel, ca. 15 prosent av sendinger fra Norge går som GoGreen. Parallelt med dette programmet definerte DHL i 2009 en strategi og et mål for reduksjon av drivhusgasser: 30 prosent  reduksjon innen 2020 målt mot 2007-nivå.

– Dette var 10 prosentpoeng mer ambisiøst enn målet som europeiske politikere satte på samme tid, og per i dag ligger DHL godt foran dette målet, sier Aarbog.

En rekke tiltak er gjort

Han forteller at selskapet har hatt, og driver fortsatt et omfattende program for å modernisering av sin store flyflåte.

– Tilsvarende har vi jobbet både her i Norge og globalt, med utfasing av distribusjonsbiler med eldre motorer til fordel for nye biler med langt lavere utslipp. I flere land har vi tatt i bruk biler med alternative drivstoff (primært el og hybrid). Løpende ruteoptimaliseringer gjøres for å sikre at vi kjører kortest mulige distanser. Vi drifter også et brett nettverk av ServicePoints. Det å kunne levere mange sendinger på ett sted kontra å kjøre disse til hver enkelt hjemmeadresse reduserer kjøring og utslipp. Distribusjon med sykler er vårt neste tiltak. På vårparten i 2017 vil vi igangsette distribusjon med sykler i Oslo. Dette gjøres i samarbeid med Oslo kommune og Veidirektoratet.

Styrke miljøbevisstheten

NHO Logistikk og Transports miljøpris har som formål å styrke miljøbevisstheten i logistikknæringen. Fokus skal være spydspisser for miljøarbeid innenfor transport og logistikk, som kan vise vei for andre i bransjen. Prisen deles ut til en virksomhet, en organisasjon eller en person som på forbilledlig vis har arbeidet med miljøspørsmål og oppnådd vesentlige resultater.

– DHL Express har i mange år hatt miljø høyt på sin agenda, spesielt gjennom sitt GoGreen-program, og har konkrete resultater å vise til, sier Are Kjensli komitéleder og administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

Denne saken ble første gang publisert 18/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017