Norgips satser på toget

Norgips Norge AS har inngått en avtale med DSV og CargoNet om overføring av gods fra vei til skinner.

Gjennom den nye avtalen anslår Norgips at de vil overføre om lag 1.100 trailerlass i året på jernbane. Foto: Knut Wefring
Gjennom den nye avtalen anslår Norgips at de vil overføre om lag 1.100 trailerlass i året på jernbane. Foto: Knut Wefring
Sist oppdatert

Avtalen innebærer frakt av Norgips sine produkter fra produksjonsanlegget i Svelvik til hele landet. Tog vil benyttes på alle togstrekninger. Årlig anslås trafikken å utgjøre om lag 1.100 trailerlass. Omleggingen vil bidra til reduserte CO2-utslipp på hele 3.500 tonn hvert år.


Mindre miljøbelastning og økt trafikksikkerhet

– Som et ledd i vår bærekraftstrategi ønsker vi å redusere vårt CO2-utslipp gjennom optimalisering av våre transportløsninger. Vi har nå gjennomført en testperiode med veldig gode resultater og har troen på at dette er en god løsning for fremtiden, sier Nils Aulie, Supply Chain Manager i Norgips.

I tillegg til å redusere CO2-utslippene i året med hele 3.500 tonn vil overføringen fra bil til bane redusere belastningen på norske veier og dermed bedre trafikksikkerheten. Foto: Norgips
I tillegg til å redusere CO2-utslippene i året med hele 3.500 tonn vil overføringen fra bil til bane redusere belastningen på norske veier og dermed bedre trafikksikkerheten. Foto: Norgips

– I tillegg til miljøgevinsten reduserer vi belastningen på norske veier og bedrer dermed trafikksikkerheten, fortsetter han. Om vi får flyttet omlastingen til Drammen vil vi kunne øke transporten på tog ytterligere. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med DSV og CargoNet, fortsetter Aulie.

– At Norgips velger å bruke tog fremfor lastebil viser at de tar sitt miljø og trafikksikkerhetsansvar på alvor. Vi er glade for avtalen med Norgips og DSV og gleder oss til et langvarig samarbeid, kommenterer Erik Røhne, adm. direktør i CargoNet.

– Som en av de største og ledende aktører av transport og logistikkløsninger, har vi i DSV forpliktet oss til å ta vår del av ansvaret for å redusere transportbransjens miljøbelastning. Dette strategiske samarbeidet passer meget godt inn i vår strategi om å redusere våre CO2-utslipp, og derigjennom etablere enda mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger. sier Rune Berg Stiansen, adm. direktør i DSV Road AS.

Denne saken ble første gang publisert 11/06 2020, og sist oppdatert 05/06 2020