Jan Erik Evanger i APX Systems:

Tekno-evangelisten

– Skal man klare seg i kampen mot rimelige utenlandske produkter er jeg overbevist om at norsk næringsliv må våge å ta i bruk teknologien som finnes og ikke bare sitte å vente på at man blir valset over. Jan Erik Evanger, daglig leder i APX Systems – inntil nylig bedre kjent som ACT Systems – har i 25 år vært med på å utvikle til dels banebrytende teknologi og etablert nye standarder innenfor logistikk, sporing, prosesser og merking med bruk av både strekkoder, RFID, GPS og EDI som informasjonsbærere.

– Helt unikt for oss er at vi integrerer våre løsninger mot all hardware og andre typer softwareløsninger, inklusive de aller fleste ERP-systemer. Alt vi gjør henger sammen, sier Jan Erik Evanger. Her sitter han med et godt grep rundt et rør fra Hallingplast som i fjor tok i bruk en svært avansert RFID-løsning. Foto: Henning Ivarson
– Helt unikt for oss er at vi integrerer våre løsninger mot all hardware og andre typer softwareløsninger, inklusive de aller fleste ERP-systemer. Alt vi gjør henger sammen, sier Jan Erik Evanger. Her sitter han med et godt grep rundt et rør fra Hallingplast som i fjor tok i bruk en svært avansert RFID-løsning. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert
Etter bruddet med ACT Gruppen er APX Systems nå blitt eneimportør av ulike merkemaskiner fra finske Klinger Meckelborg. Jan Erik Evanger opplyser at deres nye VENTUS-serie inneholder flere typer D-pak merkere med tamp, blow, swingarm og wipe. I tillegg leveres pallemerkeren med 1- eller 2-stoppsløsning.
Etter bruddet med ACT Gruppen er APX Systems nå blitt eneimportør av ulike merkemaskiner fra finske Klinger Meckelborg. Jan Erik Evanger opplyser at deres nye VENTUS-serie inneholder flere typer D-pak merkere med tamp, blow, swingarm og wipe. I tillegg leveres pallemerkeren med 1- eller 2-stoppsløsning.

For en legmann er det en utfordring å holde tritt med Jan Erik Evanger når han begynner å snakke om systemintegrasjon, om sporing og styring, om strekkoder, RFID, GPS og EDI, intelliTRACK og QR-koder, BI-løsninger, Vendor Management Inventory, lean-baserte forretningsmodeller og løsninger de har tatt frem for parkeringshus, sykehus og byggeplasslogistikk. Ikke minst når han kommer inn på basalforskning og forestående bruk av smart glass-teknologi og holografi i løsningene deres. Likeledes blir man ikke lite imponert når han forteller om deres samarbeid med NASA i tillegg til SINTEF, NTNU og andre europeiske og asiatiske universiteter som de også foreleser på, at de fungerer som veiledere for masterstudenter og co-veiledere for doktorgradsstudenter – og ikke minst om etableringen av et eget utviklingsselskap på Sri Lanka.

Visste man ikke bedre skulle man tro det var forskningsdirektøren i et stort internasjonalt konsern vi satt sammen med, og ikke daglig leder i APX Systems AS – inntil nylig bedre kjent som ACT Systems – med 15 ansatte.

 

superDAGFINN dannet grunnlaget

Gjennom 25 år har Jan Erik Evanger vært med på å utvikle til dels banebrytende teknologi innenfor logistikk, sporing, prosesser og merking med bruk av både strekkoder, RFID, GPS og EDI som informasjonsbærere.

Flere av løsningene har senere blitt standarder, som for eksempel avansert pakkseddel nivå 3 som så dagens lys med superDAGFINN i 1999.

Utviklingen av denne løsningen ble ledet av Evanger da han arbeidet som teknisk sjef i daværende Willett, og året etter gikk verdens første EDI-melding av dette slaget fra Mills i Fredrikstad til ASKO.

Fire år senere overtar han som daglig leder i Willett og startet opp med en omfattende restrukturering av selskapet. Etter bare to år blir Willett kjøpt opp og Evanger valgte å slutte. Turen gikk deretter til ACT som endte med etableringen av ACT System Skandinavia som videreførte både superDAGFINN og utviklet andre systemløsninger. Men fortsatt finner man ofte superDAGFINN i bunn av de fleste løsningene som er tatt frem. Så langt er det solgt over 200 lisenser i Norden og for et par år siden ble systemet kraftig modernisert. I tillegg til å sikre fullskala sporing hele veien gjennom, har det nå enda flere moduler enn tidligere og – ifølge Evanger – en WMS-funksjonalitet som bare de største systemene kan by på.

 

Fra ACT Systems til APX Systems

Virksomheten har de siste årene gjennomgått en rivende utvikling, og hvor omsetningen har økt fra 12,5 millioner i 2013 til 20,6 millioner i fjor og som forhåpentlig vil ende et sted mellom 25 og 30 millioner i år. I løpet av de to siste årene skiftet også selskapet navn til ACT Systems, doblet antall ansatte og flyttet inn i helt nye lokaler på Bryn i Oslo. ACT Gruppen er nå helt ute på eiersiden, og i februar skiftet selskapet navn fra ACT Systems til APX Systems.

 

Eget utviklingsselskap på Sri Lanka

Jan Erik Evanger forteller at mye av grunnteknologien som er blitt utviklet er blitt gjort av selskapet på egenhånd. Etter at selskapet har fått et prosjekt blir som regel denne videreutviklet sammen med kunden.

– Det er sjelden vi bare går inn og løser ett problem i en bedrift – som regel er vi med på å løse totalbildet. Når kundene ser at én ting fungerer vil de gjerne ha mer og på den måten få et teknologisk forsprang på konkurrentene, forteller Evanger. – Helt unikt for oss er at vi integrerer våre løsninger mot all hardware og andre typer softwareløsninger, inklusive de aller fleste ERP-systemer. Alt vi gjør henger sammen, legger han til.

APX Systems har nå i samarbeid med Norad etablert et eget utviklingsselskap i Orion City IT Park i Colombo på Sri Lanka. Det består i første omgang av en sekretær og tre høyt kvalifiserte utviklere, men kan raskt skaleres opp med flere.

– Det er imidlertid ikke meningen å flytte utviklingen ut av landet, presiserer Evanger. – Vi skal også ansette flere utviklere her i landet som kan være tett på markedet. På Sri Lanka skal de konsentrere seg om utvikling av app-er i tillegg til basalforskning rundt blant annet smart glass-teknologi og holografi.

Med disse er nå ni av selskapets i alt 15 ansatte systemutviklere.

– Ja, det er heftig det. Vi har ikke store administrasjonen, sier Evanger, som imidlertid er glad for at de nå har ansatt en ny CFO som også skal fungere som HR-sjef og blant annet følge opp medarbeiderne på Sri Lanka.

 

"A Day Made of Glass 2 HD" fra glassprodusenten Corning er vel verd å se på. Bruk av Smart Glass-teknologi og holografi i logistikken står sentralt i grunnforskningen som skal utføres på det nye kontoret til APX Systems på Sri Lanka.

https://www.youtube.com/watch?v=X-GXO_urMow

 

 

Over 50 RFID-løsninger

Evanger er ikke mindre beskjeden enn at han anser seg som en leder av en fremoverlent teknologibedrift med samfunnsnyttig innovasjon. På samme måte som at superDAGFINN i sin tid nærmest slo kollbøtte på alle andre logistikksystemer, er det bruk av RFID-teknologi som nå i stor grad revolusjonerer logistikksystemene. Så langt har Evanger og hans medarbeidere stått for utvikling og leveranse av et 50-talls RFID-løsninger, hvorav flere har høstet internasjonal oppmerksomhet. Blant annet ble løsningen som ble tatt frem til Minera Norge hedret med "Best RFID Implementation" under RFID Journal Live i Orlando i 2010.

Et mer nærliggende case, også det tidligere omtalt her i Logistikk & Ledelse, er rørprodusenten Hallingplast. Her har kombinasjonen av superDAGFINN og det siste innen RFID-teknologi forbedret hele vareflyten fra varemottak, via produksjon, lagring, plukk og transport med full sporbarhet hele veien gjennom. RFID-brikken gjør også at nedgravde rør som springer lekk enkelt kan lokaliseres med en smarttelefon. Deretter kan rørets batchkode og maskindata hentes frem slik at et identisk rør kan produseres på en rask og enkel måte.

– Fremover ser jeg nesten ikke for meg andre databærere enn RFID og SIM-kort. Rent datamessig er RFID uovertruffen. Da vi startet opp med teknologien i 2001, kostet en A5-etikett rundt 20 kroner og det var naturligvis en hemsko for mange. Nå ligger den på godt under to kroner og det i seg selv taler for at stadig flere vil ta i bruk teknologien. En ulempe er riktignok at mange bedrifter nå har investert i strekkodeutstyr som ikke uten videre er kompatibelt med RFID. Det kan nok medføre at enkelte bransjer vil bruke noe lengre tid på å gå over på RFID.

 

Full byggeplasslogistikk

buildMASTER er en ny løsning for komplett byggeplasslogistikk som APX Systems snart har ferdigutviklet.

– Så langt har vi holdt på i tre år og det vil bli den mest omfattende pakken vi vil tilby. Bransjen er ikke i nærheten av å ha noe tilsvarende. Det nærmeste man kommer nå er en haug med sammenkoblede Excelark. buildMASTER vil ha et utall funksjoner for bestilling, fremdrift, kontroll over maskiner og utstyr, personell som kan settes sammen i team og fremdrift. Det kan knyttes til tegninger og ved hjelp av Google Glass eller andre smartbriller vil man kunne se hvordan det som bygges skal bli seende ut, og ved hjelp av interaktive tavler, smarttelefoner eller håndterminaler vil man kunne følge med og ha totaloversikt, forteller Evanger ivrig, og legger til at løsningen med fordel også vil kunne brukes til langsiktig planlegging og styring av produksjonslinjer med tanke på hva som skal produseres, råvaresituasjonen, planlagt vedlikehold etc.

 

Våge å ta i bruk ny teknologi

Jan Erik Evanger prediker nødvendigheten av å tørre å ta i bruk ny teknologi.

– Når jeg sier at de må tørre, er det fordi at ny teknologi er krevende. Det er ingen prosjekter vi leverer som er feilfrie. Det vil kreve mye oppmerksomhet og bedriftene må selv være villige til å yte. Vi snakker tross alt om løsninger som er langt mer avansert enn det er å sette opp en ny smarttelefon.

– Opplever du ofte en grunnleggende skepsis til alt som er nytt?

– Nei ikke nødvendigvis det, men vi opplever svært ofte at mange er langt mer opptatt av investeringskostnaden enn ROI som ofte kan være på bare ett år mens løsningen kan ha en levetid på ti. De kan det faktisk være litt vanskelig å få gjennomslag for.

– Er ikke det litt rart?

– Veldig rart, vil jeg si. – Hovedbudskapet mitt er uansett at ikke norsk næringsliv bare sitter passive og venter på å bli valset over av utenlandske konkurrenter. De må ta i bruk tilgjengelig teknologi og den er ikke nødvendigvis i Baltikum eller i Kina. Den finnes her i landet også – ja, og på Sri Lanka da selvfølgelig, avslutter Jan Erik Evanger

Kombinasjonen av superDAGFINN og det siste innen RFID-teknologi forbedret hele vareflyten til Hallingplast.
Kombinasjonen av superDAGFINN og det siste innen RFID-teknologi forbedret hele vareflyten til Hallingplast.

 

Denne saken ble første gang publisert 08/04 2015, og sist oppdatert 06/04 2017